Саопштење Српске националне комисије за ОЛА

Међународна комисија и радна група Општесловенског лингвистичког атласа одржала је онлајн-заседање 16. новембра 2021. године. У оквиру заседања одржано је и представљање нових издања из области словенске дијалектологије.

Поводом представљања књиге Л. Антонове-Василеве, Говорът на българите в Раховец, Призренско, председник Српске националне комисије за ОЛА, академик АНУРС Слободан Реметић, истакао је да је реч о још једном научном памфлету бугарске науке.

Реч је о српском пункту ОЛА – Ораховац (у мрежи ОЛА под бројем 84), типичном представнику српског призренско-јужноморавског дијалекта. У питању је још један покушај бугарских присвајања српског језичког простора, што је, у овом случају, у супротности и са принципима  на којима је заснован ОЛА и извршено нумерисање националних говора / пунктова приликом израде  коначне мреже  пунктова Општесловенског лингвистичког атласа.