Сарадници Института за српски језик САНУ на скупу „Актуелна питања српског правописа – Нови прилози српском правопису 2”

На Филолошком факултету у Београду, 23. октобра 2021. године, одржан је скуп „Актуелна питања српског правописа – Нови прилози српском правопису 2”.

Организатори скупа били су Матица српска и Одбор за стандардизацију српског језика. Институт за српски језик САНУ представили су проф. др Виктор Савић, који је у коауторству с Александром Милановићем имао реферат под називом Писмо у српском правопису, др Владан Јовановић са рефератом Писање религијских појмова из угла српске правописне норме, др Марина Спасојевић са излагањем Нормирани облици глагола на -(ј)ети, -им у саодносу са глаголима на -ити, -им и -ати, -им: прилог за нови српски правопис, и др Слободан Новокмет који је изложио реферат под називом Ка Правописном речнику компјутерских термина и појмова у вези са интернетом у српском језику – теоријски и практични аспект.