Сарадници Института за српски језик САНУ на 6. међународном научном скупу Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и / или периферним областима

Сарадници Института за српски језик САНУ учествовали су на 6. међународном научном скупу Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и / или периферним областима, који је одржан 18–19. октобра 2019. године на Филозофском факултету у Нишу, у организацији Департмана за српски језик и Департмана за српску и компаративну књижевност Филозофског факултета Универзитета у Нишу, Филолошког, историјског и теолошког факултета Западног универзитета у Темишвару и Центра за научна истраживања и културу Срба у Румунији при Савезу Срба у Румунији.

Све секције одржане су првог дана (18. октобра). У оквиру II секције свој коауторски реферат под називом Просторне границе у светлу призренско-тимочких говора изложиле су Ана Савић-Грујић и Јована Бојовић. У III секцији излагала је Тања Милосављевић на тему Вербална репрезентација концепта хране у српском призренском говору. У IV секцији учествовале су Бранкица Марковић са рефератом Грецизми и латинизми у виноградарској лексици и Сандра Савић са рефератом под називом Материјална култура Срба у контексту позајмљеница у Терминологији куће и покућства Милете Букумирића.

Другог дана (19. октобра) за учеснике Скупа био је организован излет до манастира Липовац.