мр Олга Сабо

e-mail:


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

+381 11 230 8226

Научне области:

Филологија H 004, Лингвистика H 350, Граматика, семантика, семиотика, синтакса H352, Лексикологија H353

Кључне речи:

српски језик, лингвистика, морфологија, семантика, лексикологија, српски језик као страни

Научна делатност:

Изабране публикације:

Биографија: