др Марина Николић

e-mail:

marina.nikolic@isj.sanu.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

+381 11 3208230

Научне области:

Лингвистика Н 350, Граматика, семантика, семиотика, синтакса Н 352, Примењена лингвистика, предавање страних језика, социолингвистика Н 360, Балтички и словрнски језици и књижевности Н 590

Кључне речи:

српски језик, словенски језици, синтакса, језичка култура, норма, језичка политика

Признања и награде:

2002. Награда за успех на основним студијама Универзитета у Новом Саду

2003. Награда за успех на основним студијама Универзитета у Новом Саду

2004. Награда за успех на основним студијама Универзитета у Новом Саду

2005. Награда за успех на основним студијама Универзитета у Новом Саду

2005. Стипендија Краљевине Норвешке за 500 најбољих студената у Србији

Научна делатност:

Бави се синтаксом савременог српског језика и других словенских језика, језичком културом и језичком политиком у словенским језицима, процесима стандардизације и нормирања језика. Ради на популаризацији српске језичке и говорне културе, оснивач је удружења „Језикофил“ које се интензивно бави поменутом проблематиком.

Аутор је следећих монографија: Теорија језичке културе у науци о српском језику и славистици (2010), Категорија степена у српском језику: сложена реченица (2014), Језикофил (2016).

Научна и стручна библиографија обухвата више од 60 наслова (монографије, радови, резимеи, прикази, хронике, библиографије), у домаћим и страним часописима и тематским зборницима.

Учествовала на 25 научних скупова, на међународном и националном нивоу.

Изабране публикације:

Николић, Марина: Теорија језичке културе у науци о српском језику и славистици, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2010, 220 стр. (Едиција: Монографије, 6)

Николић, Марина: Категорија степена у српском језику: сложена реченица. Београд: Институт за српски језик САНУ, 2014, 304 (Едиција: Монографије, 21)

Слијепчевић, Светлана, Слободан Новокмет, Марина Николић: Језикофил, Београд: Клет, 2016, 158 стр.

Николић, Марина: Нетипична средства за изражавање категорије степена у савременом српском језику, у: Срето Танасић (ур.), Граматика и лексика у словенским језицима, Нови Сад – Београд: Матица српска – Институт за српски језик САНУ, 2011, 467–479

Николић, Марина: Начинске реченице у савременом српском језику: статус и семантички потенцијал, у: Милош Ковачевић (ур.), Српски језик, књижевност, уметност, књ. I Књижевни (стандардни) језик и језик књижевности, Крагујевац: ФИЛУМ, 2011, 113–127.

Николић, Марина: Последичне клаузе са значењем мере и степена, Јужнословенски филолог LXXI/3–4. Београд 2015, 233–249.

Биографија:

Рођена 28. јануара 1982. године.

2014 Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, доцент на Катедри за српски језик и књижевност;

2013 „Језикофил”, оснивач и уредник;

2013 Постдокторско усавршавање на Филололошком факултету Државног универзитета у Санкт Петербургу

2012 Докторат Филолошког факултета у Београду (тема: Семантичка категорија степена у систему сложених реченица савременог српског књижевног језика)

2008 Институт за српски језик САНУ, научни сарадник на пројекту Опис и стандардизација савременог српског језика;

2008 Магистратура Филолошког факултета Универзитета у Београду (тема: Теорија језичке културе у србистици и славистици)

2001‒2005 Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, одсек: Српски језик и књижевност (тема: Девербативна именица као кондензатор реченичног садржаја у језику новина)

Међународни пројекти:

Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen FWF-Projekt, P19158-G03 (2006-2010)

Andrić-Initiative: Ivo Andrić im europäischen Kontext / Ivo Andrić u evropskom/europskom kontekstu Forschungsprojekt / Istraživački projek(a)t (2007-2015)