Проф. др Голуб Јашовић

e-mail:

jasovicgolub@gmail.com


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

http://fifa.pr.ac.rs

Телефон:

+381 28425474

Научне области:

Филологија Н004, Библиографија Н105, Лингвистика Н350, Лексикологија Н353, Ономастика Н370, Компаративна лингвистика Н380, Дијалектологија Н401.

Кључне речи:

српски језик, словенски језици, албански језик, народни говори, Косово и Метохија, ономастика, лексикографија, дијалектологија.

Признања и награде:

Више пута награђиван за допринос науци о језику, култури и књижевности. Године 2015. Плакета ,,Ђорђе Лекић“ од Културно-просветне заједнице; Кондир Косовке девојке, на Видовданском песничком бденију 2013, исте године од Књижевног друштва Косова и Метохије и награда ,,Григорије Божовић“ за најбољу књигу објављену 2013. године.

Научна делатност:

Бави се проучавањем српског језика, српске културне баштине и књижевности. Магистрирао је и дипломирао из области дијалекатске лексикографије и ономастике. Истражује углавном ономастику, народне говоре и културну прошлост Косова и Метохије, али и друге наше крајеве и области: Горњу Топлицу, Косаницу, Шумадију, Темнић, Неготинску Крајину, Браничево и тако даље. Објавио је више монографија и више од стотину научних и стручних радова.

Био сарадник на више научних пројеката и учествовао на 30 научних скупова у земљи и иностранству. Члан је редакције и уредништва Зборника Филозофског факултета у Приштини, Зборника Института за српску културу у Лепосавићу Баштина, Гласа Холмије у Беранама.

Изабране публикације:

Јашовић, Голуб: Пастирска терминологија Пећког Подгора, Приштина–Исток–Зубин Поток: Народна и Универзитетска библиотека Приштина, Дом културе ,,Свети Сава” и  ЈП „Стари Колашин“, 1997, 215 стр. (Језик и завичај, књ. 1).

Јашовић, Голуб: Лични надимци са Косова и Метохије, Косовска Митровица–Београд: Филозофски факултет Универзитета у Приштини и Друштво за неговање и проучавање српског језика,  2010, 213 стр.  (Библиотека Наука – Посебна издања).

Јашовић, Голуб: Тамнич на Тимоку, лексика и ономастика, Косовска Митровица–Крагујевац–Београд: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Биолошко друштво ,,Бошко Јаковљевић“ и Свет књиге, 2012, 249 стр. (Библиотека Наука).

Јашовић, Голуб: О говору и именима Угљара код Приштине, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2014, 228 стр.

Јашовић, Голуб: Дијалекатска лексика у Страорима Ратка Поповића, Косовска Митровица: Градска библиотека ,,Вук Караџић“ и Књижевно друштво Косова и Метохије, 2014,  97 стр.

Јашовић, Голуб: Ономастика подјухорског села Својнова, Косовска Митровица–Својново: Филозофски факултет Универзитета у Приштини и Удружење за културу и уметност ,,Логос“, 2016, 124 стр.

Види више →
 

Проф. др Голуб М. Јашовић

 Библиографија

 Библиографија научних радова

 Монографске публикације

Јашовић, Голуб: Пастирска терминологија Пећког Подгора, Приштина – Исток – Зубин Поток: Народна и Универзитетска библиотека Приштина, Дом културе ,,Свети Сава” и  ЈП „Стари Колашин“, 1997, 215 стр. (Језик и завичај, књ. 1).

Јашовић, Голуб: Живот архимандрита Рафаила Хиландарца 1886 – 1937, Крагујевац – Каленић: Епархија шумадијска и Црквена општина Кијево, 2006, 88 стр. (Библиотека Незаборавници, књ. 3).

Јашовић, Голуб: Лексика оријенталног порекла у приповедној прози Григорија Божовића, Косовска Митровица: Књижевно друштво Косова и Метохије – Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2008, 175 стр. (Библиотека Понирања, књ. 2).

Јашовић, Голуб: Лични надимци са Косова и Метохије, Косовска Митровица – Београд: Филозофски факултет Универзитета у Приштини и Друштво за неговање и проучавање српског језика, 2010, 213 стр.  (Библиотека Наука – Посебна издања).

Jašović, Golub, Dragana Spasić, Dražen Jašović: Džepni srpsko-engleski rečnik, Beograd Kraljevo: Svet knjige i Libro company,  Schoolshop, 2011, 267 str. (Edicija Rečnici).

Jašović, Golub, Dragana Spasić, Dražen Jašović: Džepni englesko-srpski rečnik, Beograd –Kraljevo: Svet knjige i Libro company,  Schoolshop, 2011, 376 str. (Edicija Rečnici).

Јашовић, Голуб: Тамнич на Тимоку, лексика и ономастика, Косовска Митровица – Крагујевац – Београд: Филозофски факултет Универзитета у Приштини – Биолошко друштво ,,Бошко Јаковљевић“ и Свет књиге, 2012, 249 стр. (Библиотека Наука).

Јашовић, Голуб: О говору и именима Угљара код Приштине, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2014, 228 стр.

Јашовић, Голуб: Дијалекатска лексика у Страорима Ратка Поповића, Косовска Митровица: Градска библиотека ,,Вук Караџић“ и Књижевно друштво Косова и Метохије, 2014, 97 стр.

Јашовић, Голуб, Милован Богавац: Крста Тезин, Живот и рад Крсте Ал. Алексића (1920–2000), Крагујевац – Београд: Градски одбор СУБНОР-а Крагујевац и Свет књиге, 2016, 176 стр.

Јашовић, Голуб, Емилија Реџић, Милена Реџић: Именослови српских писаца са Косова и Метохије, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2016, 299 стр.

Јашовић, Голуб: Ономастика подјухорског села Својнова, Косовска Митровица –Својново: Филозофски факултет Универзитета у Приштини и Удружење за културу и уметност ,,Логос“, 2016, 124 стр.

 Студије и чланци

 Јашовић, Голуб: Прилог проучавању говора Срба из западног дела Пећког Подгора, Зборник Филолошког факултета 5–6, Приштина: Филолошки факултет, 1995–1996, 273–301.

Јашовић, Голуб: Облици и изрази у служби узвика за дозивање или терање стоке и још неки узвици у вези са пословима око стоке у околини Пећи, Зборник Филозофског факултета, Филолошки одсек, 32/12, свеска Б, Косовска Митровица 2002, 43–47.

Јашовић, Голуб: Лексичке јединице оријенталног порекла у приповеткама Григорија Божовића, у: Драгиша Бојовић (ур.), Језик и стил Григорија Божовића, Косовска Митровица – Зубин Поток: Филозофски факултет Универзитета у Приштини и Стари Колашин, 2006, 113–122.

Јашовић, Голуб: Структура и творба микротопонима и ојконима у околини Куршумлије, Зборник радова Филозофског факултета 37/2007, Косовска Митровица: Универзитет у Приштини, Филозофски факултет, 2008, 79–88.

Јашовић, Голуб: Фонетске и морфолошке особине микротопонима и ојконима забележених у Горњој Топлици и Косаници, Годишњак за српски језик и књижевност [Год. XXII] 9, Ниш 2009, 117–128.

Јашовић, Голуб: Антропонимија Угљара код Приштине, у: Милета Букумирић (ур.),  Истраживања српског језика на Косову и Метохији 2/2009, Косовска Митровица: Универзитет у Приштини, Филозофски факултет, 2010, 121–160.

Јашовић, Голуб: Лични надимци у Угљару код Косова Поља, Зборник Филозофског факултета 39/2009, Косовска Митровица: Универзитет у Приштини, Филозофски факултет, 2010, 25–40.

Јашовић, Голуб: Неке особине говора Угљара код Косова Поља, у: Милета Букумирић (ур.), Истраживања српског језика на Косову и Метохији 1/2008, Косовска Митровица: Универзитет у Приштини, Филозофски факултет, 2010, 93–138.

Јашовић, Голуб: Топоними фитонимског порекла у околини Куршумлије, у: Милета Букумирић (ур.), Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини. Посебно издање поводом 50-годишњице оснивања Филозофског факултета посвећено проф. др Милосаву Вукићевићу, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2010, 139–157.

Јашовић, Голуб: Топонимија села Угљара код Приштине, Зборник Филозофског факултета у Приштини 40/2010, Косовска Митровица: Универзитет у Приштини, Филозофски факултет, 2011, 13–24.

Јашовић, Голуб: Прилог проучавању говора села Тамнича код Неготина, Зборник Филозофског факултета 42/2, Косовска Митровица: Универзитет у Приштини, Филозофски факултет, 2012, 65–82.

Јашовић, Голуб: Говори Власотинца и његове околине, Наше стварање: часопис за књижевност уметност и културу, година LIX, свеска 3–4, Лесковац 2012, 345–346.

Јашовић, Голуб: Први речници Старосрбијанаца Љубе Кујунџића и Пере Симоновића објављени уочи балканских ратова, у: Бранко Јовановић (ур.), Међународни тематски зборник Косово и Метохија 19122012, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2012, 263–279.

Јашовић, Голуб: Реља Новаковић и именовање и убикација насељених места у Горњој Топлици и Косаници, Митолошки зборник, Књига 29, Центар за митолошке студије Србије, Рача 2013, 597–621.

Јашовић, Голуб: Неке особине српских говора Косова и Метохије у приповеткама    учитеља Петра Д. Петровића, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини 43/1, Косовска Митровица 2013, 91–105.

Јашовић, Голуб: Дијалекатска лексика у стихозбирци ,,Страори, у: Јордана Марковић (ур.), Путеви и домети дијалекатске лексикографије, Ниш: Филозофски факултет, 2013, 143–148.

Јашовић, Голуб:  Именослов спева ,,Свободијада“ Петра II Петровића Његоша, у: Његош, ријеч скупља два вијека, зборник радова о песништву Петра II Петровића Његоша (1813–2013), Удружење писаца Крагујевца, Крагујевац 2013, 259–286.

Јашовић, Голуб: Именослов романа ,,Стрма обала“ Вука Филиповића, у: Драгомир Костић (ур.), Живот и дело Вука Филиповића, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2013, 109–127.

Јашовић, Голуб:  Голубарска лексика Угљара код Приштине, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини 44/1, Косовска Митровица 2014, 125–140.

Јашовић, Голуб: Дијалекатски и покрајински обележена лексика у стихозбирци ,,Страори“ Ратка Поповића, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини  43/2/2013, Косовскa Митровицa 2014, 529–540.

Јашовић, Голуб: Имена у епском спеву Свободијада Петра II Петровића Његоша, у: Бранко Јовановић, Од косовског завета до Његошевог макрокозма: Петар II   Петровић Његош (18132013), Зборник радова објављен поводом 200-годишњице рођења Петра II Петровића Његоша, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 2014, 319–332.

Јашовић, Голуб: Пастирска лексика и терминологија југоисточне Србије, у: Недељко Богдановић (прир.), Зборник радова Пастирски именослов, Ниш: Удружење истраживача Haemimontana, Књига 3, 2015, 136–140. (Библиотека Паметнило).

Јашовић, Голуб: Лексичке интерференције у приповеткама Петра Д. Петровића, Митолошки зборник, Центар за митолошке студије Србије, књига 35, свеска 2, Рача 2015, 799–818.

Јашовић, Голуб: Микротопонимија села Беркова у Прекорупљу, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини 46/1, Косовска Митровица 2016, 13–26.

Јашовић, Голуб:  Прилог проучавању микротопонимије прокупачких села Блаце, Плочник и Калудра, Топлички зборник, Часопис за друштвено хуманистичке науке, Прокупље 2016, 69–81.

Јашовић, Голуб: Српски и арбанашки дијалекти у казивањима Григорија Божовића, у: Бранко Јовановић (ур.), Поетика Григорија Божовића, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2016, 409–420.

Јашовић, Голуб: Прилог проучавању ономастике села Ћушка код Пећи, у: Даница Радуновић Столић (ур.), Рефлексије савременог доба на васпитно-образовни рад у предшколској установи, Зборник радова са 12. конференције ,,Васпитач у 21. веку“, Књига 16, Алексинац 2017, 278–285.

Прикази, критике, хронике, сећања итд.

 Голуб Јашовић, In memoriam, проф. др Милета Букумирић (1946–2013), Јединство  (Приштина – Косовска Митровица) 22. април 2013, 10.

Јашовић, Голуб:  Слатина код Андријевице и њен говор у књизи ,,Чудовенија“ Добрашина Јелића, Стремљења, Година LVI, број 4, децембар 2016, 104–110.

Јашовић, Голуб:  Говор старе Ђаковице у Материном збору Весне Томић, Поговор у књизи Материн збор, Београд 2016, 99–104.

 Секундарно ауторство

 Јашовић, Голуб (прир.): Петровић Д. Петар: Свети Сава у Пећи (драме), Косовска Митровица – Лепосавић: Филозофски факултет Универзитета у Приштини и  Институт за српску културу, 2009, 120 стр. (Библиотека Наука – Посебна издања).

Јашовић, Голуб, Дражен Јашовић (прир.): Савић, С. Никодим: Накина брдила: приповетке, путописи и преводи, Косовска Митровица – Исток: Дом културе „Свети Сава“ Хвосно и Институт за српску културу Лепосавић, 2009, 285 стр. (Библиотека:            Незаборавници Хвосна, књ. 12).

Јашовић, Голуб, Александар Б. Лаковић, Часлав Николић (ур.): Његош, ријеч скупља два вијека, Зборник радова о песничком стваралаштву Петра II Петровића Његоша (1813–2013), Крагујевац: Удружење писаца Крагујевца, 2013, 420 стр.

 Библиографије

 Јашовић, Голуб: Савременици о Владети Вуковићу, Библиографија радова о проф. др  Владети Вуковићу, Приштина: Књижевна омладина Приштине, 1998, 63 стр.   (Библиотека Ископине, књ. 1).

Јашовић, Голуб: Библиографија Ђока Остојића, у: Голуб Јашовић, Стваралац и творевина, живот и рад Ђока Остојића, Београд – Крагујевац 2012, 17–34.

Резимеи

Јашовић, Голуб: Имена у епском спеву Свободијада, Петра II Петровића Његоша, у: Зборник резимеа са Међународне научне конференције одржане 01–02. новембра  2013, Од косовског завета до Његошевог Макрокозма: Петар II Петровић Његош (18132013), Косовска Митровица, 2013.

Јашовић, Голуб: Анатомска лексика у књизи ,,Купен петл“ Драгана Радовића (резиме), у: Радмила Жугић (ур.), Књига сажетака са Међународног научног скупа, Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност I, Лесковац: Лесковачки културни центар 2014, стр. 89.

Јашовић, Голуб: Уџбеници и приручници за српски језик у српским школама на простору данашњег Косова и Метохије до 1912. године (резиме), у: Бранко Јовановић (ур.), Зборник резимеа са Међународне научне конференције Улога образовања и васпитања у развијању хуманистичких, интеркултуралних и националних вредности, одржане 12–13. септембра 2014. у Косовској Митровици.

Тезе

 Јашовић, Голуб: Пастирска терминологија Пећког Подгора, магистарска теза, одбрањена  8. марта 1996. године, Филолошки факултет Универзитета у Београду (ментор: академик Асим Пецо, чланови комисије: проф. др Радојица Јовићевић, проф. др Даринка Гортан-Премк).

Јашовић, Голуб: Микротопонимија околине Куршумлије, докторска дисертација, одбрањена у априлу 2008. године, Филозофски факултет у Косовској Митровици (ментор: проф. др Радојица Јовићевић, чланови комисије: проф. др Недељко Богдановић, проф. др Софија Милорадовић, проф. др Милета Букумирић, проф. др Драган Лилић).

Остале активности

 Учешћа на научним скуповима

 Научни скуп Српски језик у контексту актуелне језичке политике на Косову и Метохији, Косовска Митровица – Звечан, 2002.

Научни скуп Српска књижевност на Косову и Метохији 1945–2000, Косовскa Митровицa – Лепосавић, 2004.

Научни скуп Језик и стил Григорија Божовића, Косовска Митровица – Зубин Поток, 2005.

Научни скуп Доња Лепеница у историји и миту, Баточина, 2005.

Трећи међународни конгрес Примењена лингвистика данас између теорије и праксе, Нови Сад, 2009.

Међународни научни скуп Косово и Метохија у цивилизацијским токовима, Косовска Митровица, 2009.

Научни скуп Стефан Немања и Топлица, Пролом Бања, 2009.

Научни скуп Митска Топлица, Блаце, 2009.

Научни скуп Професор др Реља Новаковић, Обреновац, 2009.

Научни скуп Дијалекат–дијалекатска књижевност, Лесковац, 2010.

Научни скуп Академик Милан Будимир, Мркоњић Град (Република Српска), 2010.

Научни скуп Историја и значај Призренске богословије, Ниш, 2011.

Четвртa међународнa интердисциплинарнa научно-стручнa конференцијa Васпитно-спортски хоризонти, Суботица, 2011.

Осма међународна научна конференција из балтословенске акцентуације, Нови Сад, 2012.

Научни скуп Живот и дело Вука Филиповића, Косовска Митровица – Грачаница,  2012.

Научни скуп Млава у миту и историји, Петровац на Млави, 2012.

Научни скуп, Професор доктор Гордана Јовановић, Деспотовац, 2013.

Међународни научни скуп Путеви и домети дијалекатске лексикографије, Ниш, 2013.

Међународни научни скуп Од косовског завета до Његошевог Макрокозма: Петар II Петровић Његош (1813–2013), Косовска Митровица, 2013.

Међународни научни скуп Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност 1, Лесковац, 2014.

Симпозијум са међународним учешћем Васпитач у 21. веку, Сокобања, 2014.

Међународнa научнa конференција, Улога образовања и васпитања у развијању хуманистичких, интеркултуралних и националних вредности, Косовска Митровица, 2014.

Међународни научни скуп Век српске голготе 19152015, Косовска Митровица, 2015.

Научна конференција Темнић у историји српског народа, Својново, 2015.

Научни скуп Живојин Андрејић, мултидисциплинарност данас, Рача, 2016.

Симпозијум са међународним учешћем Васпитач у 21. веку, Сокобања, 2016.

Биографија:

Рођен 1. августа 1960. године у Пећи.

Године 1986. дипломирао на Филозофском факултету Универзитета у Приштини, на Катедри за српскохрватски језик и књижевност.

Године 1985. почео да ради у Гимназији у Дечанима, а од 1987. ради као асистент-приправник на Филозофском факултету у Приштини.

Магистарски рад одбранио на Филолошком факултету у Београду 1996.

Докторирао на Филозофском факултету у Косовској Митровици 2008.

У научно звање доцента изабран 2009. године.

Научно звање ванредни професор стекао је 2013. године, а од 2015. године обавља дужност шефа Катедре за српски језик и члан је Савета Филозофског факултета у Косовској Митровици.

Види више →
 

Рођен 1. августа 1960. године у Пећи. Основно и средње образовање стекао у свом родном граду. Основне студије уписао на Филозофском факултету у Приштини и завршио у року са просечном оценом 8.50. Био носилац дипломе Истакнути студент 1985. године.

Радио као професор српскохрватског језика у Гимназији у Дечанима и у више основних и средњих школа на Косову и Метохији, у Републици Србији и Републици Црној Гори. Од 1. октобра 1987. до данас ради на Филозофском факултету у Приштини.

Тезе:

Постдипломске студије завршио на Филолошком факултету у Београду. Магистарски рад под насловом ,,Пастирска терминологија Пећког Подгора“ одбранио 8. марта 1996. на Филолошком факултету у Београду пред комисијом: академик Асим Пецо (ментор), проф др Радојица Јовићевић, проф. др Даринка Гортан-Премк.

Докторску дисертацију ,,Микротопонимија околине Куршумлије“ одбранио у априлу 2008. године на Филозофском факултету у Косовској Митровици пред комисијом: проф. др Радојица Јовићевић (ментор), проф. др Недељко Богдановић, проф. др Софија Милорадовић, проф. др Милета Букумирић и проф. др Драган Лилић.

Научна звања:

У звање асистент-приправник изабран 1987. године, на Катедри за српскохрватски језик, на Филозофском факултету у Приштини за предмет Савремени српскохрватски језик (Морфологија савременог српскохрватског језика). На истој Катедри истог Факултета изабран 1992. у звање асистента за предмет Морфологија савременог српскохрватског језика.

У научно звање доцент изабран 2009. године. Научно звање ванредни професор стекао 2013. године. Реферате за избор у претходна звања писали: проф др Милош Ковачевић, проф. др Љиљана Недељков, проф. др Хаснија Муратагић-Туна, проф. др Милета Букумирић.

Учешћа на научним скуповима:

Научни скуп Српски језик у контексту актуелне језичке политике на Косову и Метохији, Косовска Митровица – Звечан, 15–16. XI 2002.

Научни скуп Српска књижевност на Косову и Метохији 19452000, Косовскa Митровицa – Лепосавић, 21–22. X 2004.

Научни скуп Језик и стил Григорија Божовића, Косовска Митровица – Зубин Поток, 16–17. II 2005.

Научни скуп Доња Лепеница у историји и миту, Баточина, 20. IX 2005.

Трећи међународни конгрес Примењена лингвистика данас између теорије и праксе, Нови Сад, 31. X –1. XI 2009.

Међународни научни скуп Косово и Метохија у цивилизацијским токовима, Косовска Митровица, 8–11. X 2009.

Научни скуп Стефан Немања и Топлица, Пролом Бања, 26–28. VI 2009.

Научни скуп Митска Топлица, Блаце, 6. VI 2009.

Научни скуп Професор др Реља Новаковић, Обреновац, 6. VI 2009.

Научни скуп Дијалекат–дијалекатска књижевност, Лесковац, 18. XII 2010.

Научни скуп Академик Милан Будимир, Мркоњић Град (Република Српска), 23–24. IX 2010.

Научни скуп Историја и значај Призренске богословије, Ниш, 31. X –1. XI 2011.

Четвртa међународнa интердисциплинарнa научно-стручнa конференцијa Васпитно-спортски хоризонти, Суботица, 13–14. V 2011.

Осма међународна научна конференција из балтословенске акцентуације, Нови Сад, 6–8. VII 2012.

Научни скуп Живот и дело Вука Филиповића, Косовска Митровица – Грачаница, 26–27. IX 2012.

Научни скуп Млава у миту и историји, Петровац на Млави, 4. V 2012.

Научни скуп, Професор доктор Гордана Јовановић, Деспотовац, 15. VI 2013.

Међународни научни скуп Путеви и домети дијалекатске лексикографије, Ниш, 12–13. IV 2013.

Међународни научни скуп Од косовског завета до Његошевог Макрокозма: Петар II Петровић Његош (1813–2013), Косовска Митровица, 01–02. XI 2013.

Међународни научни скуп Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност 1, Лесковац, 11–12. IV 2014.

Симпозијум са међународним учешћем Васпитач у 21. веку, Сокобања, 28–29. III 2014.

Међународнa научнa конференција, Улога образовања и васпитања у развијању хуманистичких, интеркултуралних и националних вредности, Косовска Митровица, 12–13. IX 2014.

Међународни научни скуп Век српске голготе 1915–2015, Косовска Митровица, 18–20. IX 2015.

Научна конференција Темнић у историји српског народа, Својново, 12. VIII 2015.

Научни скуп Живојин Андрејић, мултидисциплинарност данас, Рача, 11. III 2016.

Симпозијум са међународним учешћем Васпитач у 21. веку, Сокобања, 26–28. III 2016.