проф. др Драгољуб Петровић

e-mail:

dragoljub5rovic@gmail.com


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

+381 63 88 00 738

Научне области:

Дијалектологија Н 401, Фонологија H 351, Ономастика Н 370, Балтички и словенски језици и књижевности Н 590

Кључне речи:

српски језик, фонологија, дијалектологија, лексикографија, ономастика

Признања и награде:

Награда „Павле Ивић“ за 2003. годину за приређивање Речника српских говора Војводине

Награда „Павле Ивић“ за 2010. године за књигу Фонологија српскога језика (писану у коауторству са Снежаном Гудурић)

Научна делатност:

Највише се бави српском дијалектологијом, као и проблемима ономастике и словенске лингвогеографије. Аутор је или коаутор четрнаест књига. Редактор је Речника бачких Буњева­ца М. Пеића и Г. Бачлије, Имено­слова бачких Буњеваца истих аутора и Речни­ка српских говора Војводине. Био је члан Међународне комисије за језичке контакте, Међународне ко­ми­сије за Општесловенски лингвистички атлас, Међународног  редакционог коле­ги­ју­ма Општекарпатског дијалектолошког атласа (све под окриљем Међународног комитета слависта) и више до­маћих научних од­бо­ра и комисија. Стални је члан Матице српске, члан уред­ништва Зборника Ма­ти­це српске за филологију и лингвистику (Нови Сад), Српског дијалектолошког зборника (Београд), а био је и члан уредништва Прилога проуча­ва­њу језика (Филозофски факултет Нови Сад).

Изабране публикације:

Петровић, Драгољуб: О говору Змијања, Нови Сад: Матица српска, 1973, 1–211.

Петровић, Драгољуб: Говор Баније и Кордуна, Нови Сад: Матица српска – Просвјета, Загреб, 1978, 1–205.

Петровић, Драгољуб: Топонимија Куча, Ономатолошки прилози 9, Бео­град, 1988, 1–163.

Петровић, Драгољуб, Снежана Гудурић: Фонологија српскога језика, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2010 – Београдска књига – Матица српска (Прилози граматици српскога језика), 524 стр.

Петровић, Драгољуб, Јелена Капустина: Из лексике Качера, Српски дијалектолошки зборник 58, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 2011, 5336.

Петровић, Драгољуб, Ивана Ћелић, Јелена Капустина: Речник Куча, Српски дијалектолошки зборник 60, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 2013, 1–461.

Види више →
 

Проф. др Драгољуб Петровић

Библиографија

Библиографија научних радова

Монографије

Петровић, Драгољуб: О говору Змијања, Нови Сад: Матица српска, 1973, 1–211.

Петровић, Драгољуб: Говор Баније и Кордуна, Нови Сад: Матица српска, Загреб: Просвјета, 1978, 1–205.

Петровић, Драгољуб: Топонимија Куча, Ономатолошки прилози 9, Бео­град 1988, 1–163.

Petrović, Dragoljub (saradnik i redaktor): Marko Peić – Grgo Bačlija, Rečnik bačkih Bunjevaca, Novi Sad: Matica srpska – Subotica: Subotičke novine, 1990, 445   (predgovor Napomene uz Rečnik bačkih Bunjevaca, str. 7–12)

Петровић, Драгољуб: Школа немуштог језика, Нови Сад: “Цветник”, 1996, 449.

Речник српских говора Војводине, Свеска 1: А – Б, редактор Драгољуб Петровић, Нови Сад: Матица српска – Тиски цвет, 2000, 161 стр.

Речник српских говора Војводине, Свеска 2: В – Д, редактор Драгољуб Петровић, Нови Сад: Матица српска – Тиски цвет, 2002, 288 стр.

Речник српских говора Војводине, Свеска 3: Ђ – Ј, редактор Драгољуб Петровић, Нови Сад: Матица српска – Тиски цвет, 2003, 218 стр. (+ карта непаг.)

Јаћимовић, Миодраг, Драгољуб Петровић: Ономастика Качера, Библиотека Јужнословенског филолога, Нова серија, књ. 22, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2003, 178 стр.

[Александар Lома, О качерским именима, још једном, Колубара : Велики народни календар за просту 2005, Књ. 15, Ваљево, 209–219.]

Речник српских говора Војводине, Свеска 4: К – Љ, редактор Драгољуб Петровић, Нови Сад: Матица српска – Тиски цвет, 2004, 296 стр. (+ 6 карата непаг.)

Речник српских говора Војводине, Свеска 5: М – Њ, редактор Драгољуб Петровић, Нови Сад: Матица српска – Тиски цвет, 2005, 189 стр. (+ 7 карата, непаг.).

Петровић, Драгољуб: Сумрак српске ћирилице : записи о затирању српских националних симбола, Нови Сад (Ћирилица), 2005, 152.

Речник српских говора Војводине, Свеска 6: О – Пољупчић, редактор Драгољуб Петровић, Нови Сад: Матица српска – Тиски цвет, 2006, 233 стр. (+ 5 карата, непаг.).

Петровић, Илија, Драгољуб Петровић: Демократија с наличја, [Србиње]: Универзитетска библиотека православни богослови; [Београд]: Хиландарски фонд, Хришћанска мисао; Ваљево: Задужбина „Николај Велимировић и Јустин Поповић” (Београд : МСТ Гајић), 2006, 348 стр. (Библиотека Свечаник. Нова серија / [Хришћанска мисао, Београд], књ. 44).

[Душан Крцуновић: Демократија или друштво без савјести, Слово [Год IV] 12, Никшић април 2007, 120–124].

Речник српских говора Војводине, Свеска 7: поључити – рзати, редактор Драгољуб Петровић, Нови Сад: Матица српска – Тиски цвет, 2007, 192 стр. (+ 2 карте, непаг.).

Речник српских говора Војводине, Свеска 8: риба – С, редактор Драгољуб Петровић, Нови Сад: Матица српска – Тиски цвет, 2008, 209 стр. (+ 8 карата, непаг.).

Речник српских говора Војводине, Свеска 9: Т – Ф, редактор Драгољуб Петровић, Нови Сад: Матица српска – Тиски цвет, 2009, 203 стр. (+ 17 карата, непаг.).

Поповић, Момчило, Драгољуб Петровић: О говору Спича : Грађа, Српски дијалектолошки зборник 56, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 2009, 1–275.

[Драгана Радовановић: Момчило Поповић, Драгољуб Петровић. О говору Спича : Грађа. Српски дијалектолошки зборник LVI. Београд: Српска академија наука и уметности – Институт за српски језик САНУ, 2009, стр. 275., Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 54/1, Нови Сад 2011, 346–349.]

Речник српских говора Војводине, Свеска 10: Х – Ш, редактор Драгољуб Петровић, Нови Сад: Матица српска – Тиски цвет, 2010, 202 стр. (+ 12 карата + 3 стр. – непаг.).

Петровић, Драгољуб, Снежана Гудурић: Фонологија српскога језика, Београд: Институт за српски језик САНУ, Београдска књига, Матица српска, 2010 (Прилози граматици српскога језика), 524 стр.

[Гордана Драгин: Драгољуб Петровић, Снежана Гудурић. Фонологија српскога језика. Београд: Институт за српски језик САНУ – Београдска књига – Матица српска, 2010, 524 стр., Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 54/1, Нови Сад 2011, 301–306.]

[Слободан Павловић: СРПСКА ФОНОЛОГИЈА (Драгољуб Петровић, Снежана Гудурић. Фонологија српског језика. Београд – Нови Сад: Институт за српски језик САНУ – Београдска књига – Матица српска, 2010, 524 стр., Зборник Матице српске за књижевност и језик 59/2, Нови Сад 2011, 481–485.]

Петровић, Драгољуб, Јелена Капустина: Из лексике Качера, Српски дијалектолошки зборник 58, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 2011, 5336.

[Радовановић, Драгана: Драгољуб Петровић и Јелена Капустина: Из лексике Качера. Српски дијалектолошки зборник LVIII, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 2011, стр. 1–336, Јужнословенски филолог 68, 2012, 175180.]

[Марија Марјановић, Реч као документ историје, Слово Ћирилово 10, Годишњак Библиотеке „Браћа Настасијевић“, Горњи Милановац 2013, 135–139.]

Петровић, Драгољуб: Заперци српскога језика, Београд: Издавачка кућа Мирослав, Библиотека „Србистика“, 2013, 343 стр.

[Слободан Реметић: Нови погледи на српски језик и његове заперке, Филолог 5/9, Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци, Филолошки факултет, 2014, 325–327.]

Петровић, Драгољуб, Ивана Ћелић, Јелена Капустина: Речник Куча, Српски дијалектолошки зборник 60, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 2013, 1–461.

http://www.mediafire.com/file/854j4eilnlbhja8/recnik_kuca.pdf

[Гордана Драгин: Драгољуб Петровић, Ивана Ћелић, Јелена Капустине. Речник Куча. Српски дијалектолошки зборник, LX. Београд: САНУ – Институт за српски језик САНУ, 2013, 4–461 стр., Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 58/2, Нови Сад 2015, 266–274.]

Лингвистичке карте у дијалектолошким атласима

 Петрович, Д.: [Комментарии к семантическим картам]: вопрос № 105 *GuN’-, Обще­кар­патский диалектологический атлас. Вступи­тель­ный выпуск, Скопје 1987, 31–32.

Петрович, Д., Т. Логар: Карта № 2, F 376 Nsg *l/ě/sъ, Общеславянский  лингви­сти­ческий атлас: Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 1: Рефлексы *ě, Белград 1988, 20–21 [карта, ле­генда, материал, комментарий].

Петрович, Д., Т. Логар: Карта № 31, F 1248 l-ptc sg m *m/ě/rilъ, Общеславянский  лингви­сти­ческий атлас: Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 1: Рефлексы *ě, Белград 1988, 78–79 [карта, ле­генда, материал, комментарий].

Петрович, Д.: Карта № 35, F 760 l-ptc sg m *b/ě/galъ, Общеславянский  лингви­сти­ческий атлас: Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 1: Рефлексы *ě, Белград 1988, 86–87 [карта, ле­генда, материал, комментарий].

Петрович, Д., М. Пижурица: Карта № 39, FM (Sm) Nsg 578 *s/ě/mę, Общеславянский  лингви­сти­ческий атлас: Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 1: Рефлексы *ě, Белград 1988, 94–95 [карта, ле­генда, материал, комментарий].

Петрович, Д., Т. Логар: Карта № 59, FP 2209 Nsg *v/ě/nьcь, Общеславянский  лингви­сти­ческий атлас: Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 1: Рефлексы *ě, Белград 1988, 134–135 [карта, ле­генда, материал, комментарий].

Петрович, Д., М. Пижурица: Карта 32, вопрос № 51 *komarn(V)k, Общекарпатский диалектологический атлас, Выпуск 1, Кишинев 1989, 94–95 [карта, легенда, комментарий].

Петрович, Д.: Карта 39, вопрос № 63 *palan(V)k, Общекарпатский диалектологический атлас, Выпуск 1, Кишинев 1989, 108–109 [карта, легенда, комментарий].

Петрович, Д.: HM 28, вопрос № 84 *košnica, Общекарпатский диалектологический атлас, Выпуск 1, Кишинев 1989, 193.

Петрович, Д.: Карта № 11, F 1521 Nsg *p/ę/stь, Общеславянский  лингви­сти­ческий атлас: Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 2а: Рефлексы *ę, Москва 1990, 52–53 [карта, легенда, комментарий], 133–134 [материал].

Петрович, Д. и М. Пижурица: Карта № 31, FP 1570 3sg praes  *kl/ę/čitъ, Общеславянский  лингви­сти­ческий атлас: Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 2а: Рефлексы *ę, Москва 1990, 92–93 [карта, легенда, комментарий], 153–154 [материал].

Петрович, Д.: FP 248 *(j)/ę/dro, Общеславянский  лингви­сти­ческий атлас: Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 2а: Рефлексы *ę, Москва 1990, 164, 165 [мате­риалы к кар­там, не включенным в выпуск].

Петрович, Д.: Карта № 14, F 1059 *m/ǫ/ka, Общеславянский  лингви­сти­ческий атлас: Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 2б: Рефлексы *ǫ, Wrocław–Warszawa–Kra­ków 1990, 52–53 [карта, легенда, материал, комментарий].

Петрович, Д.: Карта № 18, F  891 *k/ǫ/dělь // *k/ǫ/dělja, Общеславянский  лингви­сти­ческий атлас: Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 2б: Рефлексы *ǫ, Wrocław–Warszawa–Kra­ków 1990, 60–61 [карта, легенда, материал, комментарий].

Петрович, Д.: Карта № 25, F (Sm) 823 *obr/ǫ/čь, Общеславянский  лингви­сти­ческий атлас: Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 2б: Рефлексы *ǫ, Wrocław–Warszawa–Kra­ków 1990, 74–75 [карта, легенда, материал, комментарий].

Петрович, Д.: Карта 7, вопрос № 213 *POgač-, Общекарпатский диалектологический атлас, Выпуск 3, Warszawa 1991, 40–41 [карта, легенда, комментарий].

Петрович, Д.: Карта 8, вопрос № 214 *OščIpEk-, Общекарпатский диалектологический атлас, Выпуск 3, Warszawa 1991, 42–43 [карта, легенда, комментарий].

Петрович, Д.: Карта 19, мучная заправка для еды – вопрос № 233 roux de farine pour les plats, Общекарпатский диалектологический атлас, Выпуск 3, Warszawa 1991, 64–65 [карта, легенда, комментарий].

Петрович, Д.: Карта 47, обращение к незнакомому мужчине старшего воз­раста – вопрос № 273 manière de s’adresser à un homme âgé inconnu, Общекарпатский диалектологический атлас, Выпуск 3, Warszawa 1991 [карта, легенда, комментарий].

Петрович, Д.: НM 6, хлеб из овсяной муки – вопрос № 212 pain d’avoi­ne, Общекарпатский диалектологический атлас, Выпуск 3, Warszawa 1991, 158 [материал].

Петрович, Д.: НM 22, копченый овечий сыр – вопрос № 265 fromage fu­mé de brebis, Общекарпатский диалектологический атлас, Выпуск 3, Warszawa 1991, 168 [материал].

Петрович, Д.: Карта 33, вопрос № 365 *čitav-, Общекарпатский диалектологический атлас, Выпуск 4, Львов 1993, 94–95 [карта, легенда, комментарий].

Петрович, Д.: Карта 44, вопрос № 384 *XIta-, Общекарпатский диалектологический атлас, Выпуск 4, Львов 1993, 116–117 [карта, легенда, комментарий].

Петрович, Д., М. Пижурица: Карта 49, растущая на дереве ветка хвойного дерева – во­прос № 392 branche d’un conifère, Общекарпатский диалектологический атлас, Выпуск 4, Львов 1993, 127–128.

Петрович, Д., М. Пижурица: Карта 50, высохшая на дереве ветка хвойного дерева – во­­прос № 393 branche sèche d’un conifère, Общекарпатский диалектологический атлас, Выпуск 4, Львов 1993, 129–130.

Петрович, Д.: НM 31, вопрос № 382 *taloži-, Общекарпатский диалектологический атлас, Выпуск 4, Львов 1993, 175 [материал].

Петрович, Д.: Карта 1, вопрос № 105 *Gun(’)a, Общекарпатский диалектологический атлас, Выпуск 2, Москва 1994, 16–17 [карта, легенда, материал].

Петрович, Д.: НM 2, вопрос № 106 *petEk, Общекарпатский диалектологический атлас, Выпуск 2, Москва 1994, 116 [материал].

Петрович, Д., Ж. Бошњакович: Карта № 8, FP 875 1sg praes *v/ьr/tjо, Общеславянский  лингви­сти­ческий атлас: Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 3: Рефлексы *ьr, *ъr, *ьl, *ъl, Warszawa 1994, 40–41 [карта, легенда, комментарий].

Петрович, Д., Г. Драгин: Карта № 17, FM 1629 Nsg *s/ьr/dьce, Общеславянский  лингви­сти­ческий атлас: Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 3: Рефлексы *ьr, *ъr, *ьl, *ъl, Warszawa 1994, 58–59 [карта, легенда, комментарий].

Петрович, Д.: Карта 16, железный обруч колеса – вопрос № 446 bandage (en fer) de la roue, Общекарпатский диалектологический атлас, Выпуск 5, Братислава 1997, 60–61 [карта, легенда, материал].

Петрович, Д.: Карта 27, вопрос № 465 UGOr, Общекарпатский диалектологический атлас, Выпуск 5, Братислава 1997, 82–83 [карта, легенда, материал].

Петрович, Д., Љ. Муљаку: Карта 51, вид топора с длинной ручкой (для рубки дров) – вопрос № 503 hache à longue manche pour abattre les arbres, co­gne, Общекарпатский диалектологический атлас, Выпуск 5, Братислава 1997, 130–131 [карта, легенда, материал].

Петрович, Д.: Карта 1, вопрос № 563 *magar-, Общекарпатский диалектологический атлас, Выпуск 6, Будапешт 2001, 26–27 [карта, легенда, материал].

Петрович, Д.: Карта 2, вопрос № 564 *sOmar, Общекарпатский диалектологический атлас, Выпуск 6, Будапешт 2001, 28–29 [карта, легенда, материал].

Петрович, Д.: Карта 32, вопрос № 601 *šтIr-, Общекарпатский диалектологический атлас, Выпуск 6, Будапешт 2001, 88–89 [карта, легенда, материал].

Петрович, Д.: Карта 63, вопрос № 643 *rumEga-, Общекарпатский диалектологический атлас, Выпуск 6, Будапешт 2001, 150–151 [карта, легенда, материал].

Петрович, Д.: НМ 8, вопрос № 634 *vreC-, Общекарпатский диалектологический атлас, Выпуск 6, Будапешт 2001, 209 [карта, легенда, материал].

Петрович, Д., Г. Драгин: Карта № 38, L 2085 ‘письмо, сообщение, написанное на бумаге и отправленное по почте в конверте’, Общеславянский  лингви­сти­ческий атлас: Серия лексико-словообразовательная, Выпуск 8: профессии и общественная жизнь, Warszawa 2003, 108–109 [карта, легенда, материал, коммен­та­рий].

Петрович, Д., М. Маркович: Карта № 3, F 854 */rъ/dja, Общеславянский  лингви­сти­ческий атлас: Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 4б: Рефлексы *ъ, *ь. Вторичные гласные, Скопје 2003, 30–31 [карта, легенда, материал, коммен­та­рий].

Петрович, Д., М. Маркович: Карта № 10, F 35 Nsg *k/rъ/tъ, Общеславянский  лингви­сти­ческий атлас: Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 4б: Рефлексы *ъ, *ь. Вторичные гласные, Скопје 2003, 44–45 [карта, легенда, материал, коммен­та­рий].

Петрович, Д., М. Маркович: Карта № 11, F 36 Gsg *k/rъ/ta, Общеславянский  лингви­сти­ческий атлас: Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 4б: Рефлексы *ъ, *ь. Вторичные гласные, Скопје 2003, 46–47 [карта, легенда, материал, коммен­та­рий].

Зелепукина, Л., Д. Петрович, А. Панчевска: Карта № 32, F 1943 3sg praes *k/lь/netъ, Общеславянский  лингви­сти­ческий атлас: Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 4б: Рефлексы *ъ, *ь. Вторичные гласные, Скопје 2003, 88–89 [карта, легенда, материал, коммен­та­рий].

Петрович, Д.: НМ 7, *jab/lъ/kъ (F 478 Gpl), Общеславянский  лингви­сти­ческий атлас: Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 4б: Рефлексы *ъ, *ь. Вторичные гласные, Скопје 2003, 137–138.

Петрович, Д.: НМ 8, *grab/ /rъ (F 404), Общеславянский  лингви­сти­ческий атлас: Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 4б: Рефлексы *ъ, *ь. Вторичные гласные, Скопје 2003, 138.

Петрович, Д.: От редактора, Общекарпатский диалектологический атлас, Выпуск 7, Белград – Нови Сад 2003, 8; Од редактора, I b i d., 9; Avis du redacтeur, I b i d., 10.

Петрович, Д.: Карта 9, вопрос № 687 *čOban, Общекарпатский диалектологический атлас, Выпуск 7, Белград – Нови Сад 2003, 40–41 [карта, легенда, материал].

Петрович, Д.: Карта 11, вопрос № 689 *baČ-, Общекарпатский диалектологический атлас, Выпуск 7, Белград – Нови Сад 2003, 44–45 [карта, легенда, материал].

Петрович, Д.: Карта 23, руководитель пастушеской стоянки, всего хозяйства на горном пастбище – вопрос № 707 maîтre berger, Общекарпатский диалектологический атлас, Выпуск 7, Белград – Нови Сад 2003, 68–69 [карта, легенда, материал].

Лизанец П., Д. Петрович: Карта 35, вопрос № 726 *grUŃ, Общекарпатский диалектологический атлас, Выпуск 7, Белград – Нови Сад 2003, 92–93 [карта, легенда, материал].

Лизанец П., Д. Петрович: Карта 36, вопрос № 730 *bAlOvan, Общекарпатский диалектологический атлас, Выпуск 7, Белград – Нови Сад 2003, 94–95 [карта, легенда, материал].

Петрович, Д., Я. Баньчеровски: Карта 44, обрывистый склон горы – вопрос № 743 escarpement, Общекарпатский диалектологический атлас, Выпуск 7, Белград – Нови Сад 2003, 110–111 [карта, легенда, материал].

Петрович, Д.: Карта 48, вопрос № 748 *zarva / № 749 *urv-, Общекарпатский диалектологический атлас, Выпуск 7, Белград – Нови Сад 2003, 118–119 [карта, легенда, материал].

Шрамек Р., Д. Петрович: Карта 59, вопрос № 771 *rOzтoka, Общекарпатский диалектологический атлас, Выпуск 7, Белград – Нови Сад 2003, 140–141 [карта, легенда, материал].

Петрович, Д.: Карта 61, вопрос № 773 *xvila, Общекарпатский диалектологический атлас, Выпуск 7, Белград – Нови Сад 2003, 144–145 [карта, легенда, материал].

Реметић, С., Д. Петрович: Карта № 14, F 878 *b//či || *b//čva || *b//čka, Общеславянский лингви­сти­ческий атлас: Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 4а: Рефлексы *ъ, *ь, Загреб 2006, 52–53 [карта, легенда, материал, коммен­та­рий].

Петрович, Д.: Карта № 38, F 827 */j/go, Общеславянский лингви­сти­ческий атлас: Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 4а: Рефлексы *ъ, *ь, Загреб 2006, 100–101 [карта, легенда, материал, коммен­та­рий].

Зелепукина, Л., Д. Петрович: Карта № 44, F 1042 3 sg praes *p//jet, Общеславянский лингви­сти­ческий атлас: Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 4а: Рефлексы *ъ, *ь, Загреб 2006, 112–113 [карта, легенда, материал, коммен­та­рий].

Зелепукина, Л., Д. Петрович: Карта № 49, PM 1046 2 sg imperat *p//j || *p/j/, Общеславянский лингви­сти­ческий атлас: Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 4а: Рефлексы *ъ, *ь, Загреб 2006, 122–123 [карта, легенда, материал, коммен­та­рий].

Петрович, Д., М. Пижурица: Карта № 52, FPM 1673 2 sg imperat *m//j || *m/j/, Общеславянский лингви­сти­ческий атлас: Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 4а: Рефлексы *ъ, *ь, Загреб 2006, 128–129 [карта, легенда, материал, коммен­та­рий].

Петрович, Д.: Материалы, которые не картографировались, № 1, F 419 Nsg *b//z, Общеславянский лингви­сти­ческий атлас: Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 4а: Рефлексы *ъ, *ь, Загреб 2006, 148, 150 [материал, коммен­та­рий].

Петрович, Д.: Материалы, которые не картографировались, № 2, F 420 *b//za, Общеславянский лингви­сти­ческий атлас: Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 4а: Рефлексы *ъ, *ь, Загреб 2006, 149, 150 [материал, коммен­та­рий].

Гриценко, П., Д. Петрович: Материалы, которые не картографировались, № 5, F 995 *zam//k, Общеславянский лингви­сти­ческий атлас: Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 4а: Рефлексы *ъ, *ь, Загреб 2006, 153 [материал, коммен­та­рий].

Петрович, Д., Г. Драгин: Карта № 11, L 1058: ‘мука, из которой пекут хлеб’, Общеславянский лингви­сти­ческий атлас: Серия лексико-слово­обра­зовательная, Выпуск 6: Домашнее хозяйство и приготовление пищи, Москва 2007, 50–51 [карта, легенда, материал, коммен­та­рий].

Петрович, Д., Г. Драгин: Карта № 18, FМ 945 Nsg *d/o/mъ, Общеславянский лингви­сти­ческий атлас: Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 5: Рефлексы *о, Москва 2008, 60–61 [карта, легенда, материал, коммен­та­рий].

Петрович, Д.: Карта № 11, F 2921 *b/e/z(ъ) // *br/e/z(ъ), Общеславянский лингви­сти­ческий атлас: Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 6: Рефлексы *е, Москва 2011, 47–48 [карта, легенда, материал, коммен­та­рий].

Пижурица, М., Д. Петрович: Карта № 18, L 514 ‘помидор (Solanum lycopersicum), Общеславянский лингви­сти­ческий атлас: Серия лексико-слово­обра­зовательная, Выпуск 4: Сельское хозяйство, Братислава 2012, 68–69 [карта, легенда, материал, коммен­та­рий].

Студије и чланци

Петровић, Драгољуб: Гласовни систем ровачког говора, Зборник за филологију и лингвисти­ку 7, Нови Сад: Матица српска, 1965, 157–184.

Петровић, Драгољуб: Две особине гласовног система пиперског говора, Прилози проучавању језика 1, Нови Сад 1965, 113–116.

Petrović, Dragoljub: Građa za proučavanje mikrotoponomastičke slike južne Bačke, Прилози проучавању језика 1, Нови Сад 1965, 157–176.

Петровић, Драгољуб: Прилог познавању акценатског система у пјешивачком го­во­ру, Зборник за филологију и лингвисти­ку 9, Нови Сад: Матица српска, 1966, 129–135.

Петровић, Драгољуб: Микротопономастика Никшићког поља (Грађа), Прилози проучавању језика 2, Нови Сад 1966, 123–144.

Петровић, Драгољуб: О говору Броћанца, Годишњак Филозофског факул­те­та у Новом Саду 10, Нови Сад 1967, 231–239.

Петровић, Драгољуб: Неке особине говора Змијања, Годишњак Филозофског факул­те­та у Новом Саду 10, Нови Сад 1967, 565–567.

Петровић, Драгољуб: Неке вокалске и консонантске карактеристике пјеши­вачког говора, Зборник за филологију и лингвисти­ку 10, Нови Сад: Матица српска, 1967, 161–169.

Петровић, Драгољуб: Употреба падежа у језику Петра Кочића, Годишњак Филозофског факул­те­та у Новом Саду 11/1, Нови Сад 1968, 179–213.

Петровић, Драгољуб: Судбина консонантских група сц, шч, шћ, жђ у говору Зете, Зборник за филологију и лингвисти­ку 11, Нови Сад: Матица српска, 1968, 237–241.

Петровић, Драгољуб: Прилог познавању муслиманских говора западне Босне, Годишњак Филозофског факул­те­та у Новом Саду 13/1, Нови Сад 1970, 335–352.

Petrović, Dragoljub: Prilog karakterizaciji razlika između ekavskog i ijekavskog tipa srpskohrvatskog knji­ževnog jezika, Зборник за филологију и лингвисти­ку 13/1, Нови Сад: Матица српска, 1970, 71–76.

Петровић, Драгољуб: Дијалектолошки текст из Пјешиваца, Зборник за филологију и лингвисти­ку 13/1, Нови Сад: Матица српска, 1970, 256–258.

Петровић, Драгољуб: Речник, у књ.: Матија Бећковић, Рече ми један чоек, Београд: Просвета, 1970, 139–161 [и посебно : 1–26].

Петровић, Драгољуб: О говору Змијања, Зборник за филологију и лингвисти­ку 14/1, Нови Сад: Матица српска, 1971, 171–232.

Петровић, Драгољуб: О говору Змијања (II), Зборник за филологију и лингвисти­ку 14/2, Нови Сад: Матица српска, 1971, 171–198.

Петровић, Драгољуб: Гласовне особине говора Врачана у Зети, Годишњак Филозофског факул­те­та у Новом Саду 15/1, Нови Сад 1972, 179–210.

Петровић, Драгољуб: Прилог познавању говора у околини Ријеке Црноје­ви­ћа, Зборник за језик и књижевност 1, Титоград 1972, 59–66.

Петровић, Драгољуб: Једна незапажена расправа о говорима Црне Горе, Зборник за језик и књижевност 1, Титоград 1972, 67–71.

Петровић, Драгољуб: О говору Змијања (III), Зборник за филологију и лингвисти­ку 15/1, Нови Сад: Матица српска, 1972, 139–176.

Петровић, Драгољуб: О говору Змијања (IV), Зборник за филологију и лингвисти­ку 15/2, Нови Сад: Матица српска, 1972, 151–211.

Петровић, Драгољуб: Прилог проучавању говора Баније и Кордуна, Књи­жев­ност и  језик 2–3, Београд 1972, 21–27. [реферат за VII конгрес Савеза славистичких друштава Ју­го­славије]

Петровић, Драгољуб: Неке особине гласовног система говора Баније, Нови љетопис 3, Загреб 1972, 5–16.

Петровић, Драгољуб: Микротопонимија горњих Пјешиваца и Броћанца, Прилози проучавању језика 8, Нови Сад 1972, 47–70.

Петровић, Драгољуб: Главније особине акценатског система у говору Врача­на, Зборник за филологију и лингвисти­ку 16/2, Нови Сад: Матица српска, 1973, 173–195.

Петровић, Драгољуб: Морфолошке особине  у говору Врачана, Годишњак Филозофског факул­те­та у Новом Саду 16/1, Нови Сад 1973, 201–233.

Петровић, Драгољуб: Један тип глаголске деминуције у српскохрватском је­зи­ку, Зборник за филологију и лингвисти­ку 16/2, Нови Сад: Матица српска, 1973, 205–207.

Петровић, Драгољуб: Неке специфичне предакценатске дужине у српско­хр­ват­ским дијалектима, Зборник радова професора и сарадника Педагошке академије у Никшићу 4, Никшић 1973, 35–38.

Петровић, Драгољуб: Павле Ровински и „други почетак” српскохрватске ди­ја­лектологије, На­у­чни састанак слависта у Вукове дане 3, Београд – Тршић – Нови Сад 1973, 131–135 [+ дискусија на 138. стр.].

Петровић, Драгољуб: Из синтаксичке проблематике говора Врачана, Годишњак Филозофског факул­те­та у Новом Саду 17/1, Нови Сад 1974, 161–182.

Петровић, Драгољуб: О неким особинама акценатског система у говорима Лу­шти­це и Кртола, Зборник за филологију и лингвисти­ку 17/2, Нови Сад: Матица српска, 1974, 119–124.

Петровић, Драгољуб, Александар Младеновић, О судбини полугласника у неким зетским говорима и спо­­меницима с освр­том на призренско-тимочку ситуа­цију, Годишњак Филозофског факул­те­та у Новом Саду 18/1, Нови Сад 1975, 139–155.

Петровић, Драгољуб, О судбини групе рј и неким сродним појавама у срп­скохрватском књижев­ном језику и неким његовим дијалектима, Годишњак Филозофског факул­те­та у Новом Саду 18/1, Нови Сад 1975, 157–164.

Петровић, Драгољуб: Српскохрватски књижевни језик и војвођански говори, Књи­жев­ност и  језик 22/1, Београд 1975, 73–80.

Петровић, Драгољуб: О неким српско-руским лексичким паралелама Павла Ровинског, Зборник радова професора и сарадника Педагошке академије у Никшићу 5–6, Никшић 19751976, 63–68.

Петровић, Драгољуб: Неке особине језика Стефана Митрова Љубише у свет­лости данашњега го­во­ра Паштровића, Зборник за филологију и лингвисти­ку 19/2, Нови Сад: Матица српска, 1976, 55–59.

Петровић, Драгољуб: Поводом двају географских термина, у: Прва југосло­венска ономастичка кон­ференција (Тиват, 22–24. окто­бра 1975), Титоград: Црногорска академија на­ука и умет­ности, 1976, 77–79 (Научни скупови, 2, Одјељење умјетности, 2).

Петровић, Драгољуб: Речник, у књ.: Матија Бећковић, Међа вука манитога, Београд: Српска књижевна задруга, Са­временик, 1976, 237–252.

Петровић, Драгољуб, Благоје В. Марковић: Суфикс ic у говору Врачана, Зборник за филологију и лингвисти­ку 20/2, Нови Сад: Матица српска, 1977, 199–203.

Petrović, Dragoljub: Neke napomene o refleksu poluglasnika u govoru Šestana, Zbornik radova povo­dom 70-godišnjice akademika Jovana Vukovića, Sarajevo 1977, 335–337 (ANUBIH, Posebna izdanja, XXXIV, Odjeljenje društvenih nauka, 6).

Петровић, Драгољуб: Из карпатске лексике у говору Змајева, Змајево, 1977, 131–138.

Петровић, Драгољуб: Један модел имперсоналне реченице у српскохрватским дијалектима, На­у­чни састанак слависта у Вукове дане 6/I, Београд – Нови Сад – Тршић 1977, 365–369.

Петровић, Драгољуб: Речник мање познатих речи, у књ.: Матија Бећковић, Леле и куку, Београд: Просвета, 1978, 69–73.

Петровић, Драгољуб: Основна упутства за бележење дијалекатске лексике Војводине, Нови Сад: Матица српска, 1980, 15.

Petrović, Dragoljub: Srpskohrvatski jezik i Opštekarpatski dijalektološki atlas, Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Philo­lo­gi­ca 30, Bratislava 1979 (1980), 195–199.

Петровић, Драгољуб: Основни акценатски системи у српскохрватским дија­лек­тима – историјска пер­спектива и актуелно стање, Jugoslovenski seminar za strane slaviste 31, Бе­о­град 1980, 73–79.

Petrović, Dragoljub: Opštekarpatski dijalektološki atlas (OKDA), Radovi, Sarajevo 1981, 69–72 (ANUBIH, LXX, Odjeljenje društvenih nauka, 21).

Petrović, Dragoljub: Radovići (OLA 71), у: Fonološki opisi srpskohrvatski/hr­vat­sko­srp­skih, slovenačkih i ma­ke­donskih govora obuhvaćenih Opšte­slo­venskim lingvističkim atlasom,  Sarajevo 1981, 523–527 (Aka­demija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Posebna izdanja, LV, Odjeljenje dru­štve­nih nauka, 9).

Petrović, Dragoljub: Reževići (OLA 72), у: Fonološki opisi srpskohrvatski/hr­vat­sko­srp­skih, slovenačkih i ma­ke­donskih govora obuhvaćenih Opšte­slo­venskim lingvističkim atlasom,  Sarajevo 1981, 528 (Aka­demija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Posebna izdanja, LV, Odjeljenje dru­štve­nih nauka, 9).

Petrović, Dragoljub, Drago Ćupić: Gorana (OLA 73), у: Fonološki opisi srpskohrvatski/hr­vat­sko­srp­skih, slovenačkih i ma­ke­donskih govora obuhvaćenih Opšte­slo­venskim lingvističkim atlasom,  Sarajevo 1981, 529–536 (Aka­demija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Posebna izdanja, LV, Odjeljenje dru­štve­nih nauka, 9).

Ivić, Pavle, Dragoljub Petrović: Njeguši (OLA 74), у: Fonološki opisi srpskohrvatski/hr­vat­sko­srp­skih, slovenačkih i ma­ke­donskih govora obuhvaćenih Opšte­slo­venskim lingvističkim atlasom,  Sarajevo 1981, 537–542 (Aka­demija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Posebna izdanja, LV, Odjeljenje dru­štve­nih nauka, 9).

Ivić, Pavle, Dragoljub Petrović: Golubovci (OLA 75), у: Fonološki opisi srpskohrvatski/hr­vat­sko­srp­skih, slovenačkih i ma­ke­donskih govora obuhvaćenih Opšte­slo­venskim lingvističkim atlasom,  Sarajevo 1981, 543–549 (Aka­demija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Posebna izdanja, LV, Odjeljenje dru­štve­nih nauka, 9).

Petrović, Dragoljub: Trebaljevo (OLA 76), у: Fonološki opisi srpskohrvatski/hr­vat­sko­srp­skih, slovenačkih i ma­ke­donskih govora obuhvaćenih Opšte­slo­venskim lingvističkim atlasom,  Sarajevo 1981, 551 (Aka­demija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Posebna izdanja, LV, Odjeljenje dru­štve­nih nauka, 9).

Petrović, Dragoljub: Andželat (OLA 77), у: Fonološki opisi srpskohrvatski/hr­vat­sko­srp­skih, slovenačkih i ma­ke­donskih govora obuhvaćenih Opšte­slo­venskim lingvističkim atlasom,  Sarajevo 1981, 552–557 (Aka­demija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Posebna izdanja, LV, Odjeljenje dru­štve­nih nauka, 9).

Петровић, Драгољуб: Речник, у књ.: Новак Килибарда, Црногорци и Ђапонези, Београд: Јеж, 1981, 107–127.

Петровић, Драгољуб: Поводом фолклористичких записа Благоја В. Марко­вића, Прилози проучавању језика 17, Нови Сад 1981, 208–209.

Петровић, Драгољуб: Напомене о језику Марка Миљанова, Зборник за филологију и лингвисти­ку 25/2, Нови Сад: Матица српска, 1982, 91–98.

Петровић, Драгољуб: О проблему јатовских говора у северној Србији, Зборник за филологију и лингвисти­ку 25/2, Нови Сад: Матица српска, 1982, 113–128.

Petrović, Dragoljub, Ljiljana Subotić: Fonetske karakteristike. Komunikacijske i govorno-jezičke ka­rak­­teristike TV dnev­ni­ka Televizije Novi Sad na srpskohr­vat­skom jeziku, Izveštaji i studije 14, Novi Sad, februar 1982, 69–95.

Петровић, Драгољуб: Проблеми и изгледи српскохрватске дијалекатске лек­си­­кографије, у: Лексикографија и лексикологија, Нови Сад: Мати­ца српска, Београд: Институт за српскохрватски језик, 1982, 195–199.

Петровић, Драгољуб: Из проблематике говора Мрковића, Македонски јазик 32–33, Ско­пје 1982, 567–573.

Петровић, Драгољуб: О карпатологическом аспекте сербохорватско-албан­ских лексических отношений, Славянское и балкан­ское языкознание. Проблемы языковых контак­тов, Москва 1983, 194–210 [АН­ СССР, Институт славяноведения и балканистики].

Петровић, Драгољуб: Речник, у књ.: Матија Бећковић, Поеме: Рече ми један чоек, Међа вука манитога, Леле и куку, Београд: Српска књижевна задруга, 1983, 351–421 (коло LXXVI, књ. 508).

Петровић, Драгољуб: Из акцентолошке проблематике зетских говора, Збор­­ник Матице срп­ске за филологију и лингвистику 27–28, Нови Сад 19841985, 609–613.

Petrović, Dragoljub: Holandska slavistika i istraživanje srpskohrvatskih dijalekata, Јужнословенски филолог 41, Београд 1985, 127–133.

Петровић, Драгољуб: Неки проблеми српскохрватске дијалектолошке номен­клатуре, Наш језик 26/4–5, Београд 1985, 234–240.

Петровић, Драгољуб: Поводом јубилеја Милке Ивић и Павла Ивића, При­ло­зи проучавању језика 21, Нови Сад 1985, 5–8.

Petrović, Dragoljub: Iz problematike severozapadnih ijekavsko-štokavskih govora, Hrvatski dijalektolo­ški zbornik 7/1, Zagreb 1985, 191–197.

Петровић, Драгољуб: Речник, у: Новак Килибарда, Све је то наква суд­би­на, Београд: Српска књижевна задруга, Савременик, 1985, 151–178.

Petrović, Dragoljub: Onomatološki prilozi. – Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd [Odeljenje jezika i književnosti, Odbor za onomastiku, I/1979, II/1981, III/1982, IV/1983, V/1984], Onomastica Jugoslavica 12, Zagreb 1987, 221–226.

Petrović, Dragoljub: Mječislav Malecki kao proučavalac govora Crne Gore, Studia linguistica PolonoJugoslavica 5, Skopje 1987, 109–116 [=Petrović, Dragoljub: Mječislav Malecki kao proučavalac govora Crne Gore, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Ja­giellońskiego, Kraków, DCCCI, Prace językoznawcze, z. 85, 1987, 55–62.]

Petrović, Dragoljub: O prirodi dijalekatske granice u Crnoj Gori, Zbornik razprav iz slovanskega jezikoslovja, Ljubljana: SAZU, 1989, 247–254.

Петровић, Драгољуб: Прасловенска основа *bъzъ ‘Sambucus’ у данашњем сло­­вен­ском свету, Збор­­ник Матице срп­ске за филологију и лингвистику 33, Нови Сад 1990, 363–368.

Петровић, Драгољуб: Биљешке о говору Двора и околине, у: Двор на Уни од при­је­славенског доба до наших дана 1, Двор на Уни 1991, 523–528.

Petrović, Dragoljub: Rozwój fonetyczny psl. *bratrъ, *grabrъ w językach sło­wiańskich, Problemy opisu gramatycznego języków słowiańskich, Warszawa: PAN, Instytut języka polskiego, 1991, 131–135.

Petrović, Dragoljub: Iz problematike srpskohrvatsko-slovačkih leksičkih odnosa, Наукові записки 18, Пряшів (Союз русинів-украінців Словацкой Республики) 1993, 151–156.

Петровић, Драгољуб: О некоторых карпато-балканских лексических релик­тах в сербских диалектах, Исследования по славянской диалектологии 2, Южнославянские диалекты, Москва: РАН, ИСБ, 1993, 232–239.

Петровић, Драгољуб: О неким карпато-балканским лексичким реликтима у срп­скохрватским дијалектима, у: Павле Ивић и др. (ур.), Говори призренско-тимочке области и суседних дијалеката, Ниш: Филозофски факултет у Нишу, Институт за српски језик САНУ Београд, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, 1994, 415–425.

Петровић, Драгољуб: Поводом укр. *baz-, *bz- ‘Sambucus’, Проблеми сучасноїї ареалогіїї, Київ: „Наукова думка”, 1994, 142–143.

Петровић, Драгољуб: Кучко-арбанашко пограничје у свјетлости ономастике, у: Дани Марка Ми­ља­нова, 1993 (Зборник радова, I), Подгорица: Културно-просвјетна заједница Подгорице –  Нови Сад: Цветник, 1994, 95–101.

Петровић, Драгољуб: Ономастички поглед на етногенезу Куча, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 37/1–2, Нови Сад 1994, 451–460.

Петровић, Драгољуб: „Кад дођу виле (к) очима”, Македонски јазик, год. XL–XLI (1989–1990), Скопје 1995, 413–417.

Петровић, Драгољуб: Фонетика, у: Милорад Радовановић (ред.), Српски језик на крају века, Бе­о­град: Институт за српски језик, Службени гласник, 1996, 87–110.

Petrović, Dragoljub: Фонетика, Milorad Radovanović (red.), Српски језик: Najnowsze dzieje ję­zy­ków słowiańskich. Opole: Uniwersytet Opolski – Instytut Fi­lo­logiji Polskiej, 1996.

Петровић, Драгољуб: Једна пиперска акценатска иновација, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 40/2, Нови Сад 1997, 209–214.

Petrović, Dragoljub: Onomastika srpsko-arbanaškog pograničja u svetlosti karpato­lo­gi­je, Zborník Spolku vojvodinských slovakistov 14 (1992), Nový Sad 1997, 165–170.

Петровић, Драгољуб: Неке средњоморачко-црноречке прозодијске паралеле, у: Мирослав Пантић, О српским народним говорима, Дани српскога духовног преображења IV, Деспотовац 1997, 105–114.

Петровић, Драгољуб: Значне лексикоґрафске подняце (Сербско-руски словник, I, А–Њ, Нови Сад, 1995), Шветлосц, Рок XXXI, Число 3, Нови Сад: Руске слово, юлий–септембер 1997, 165–168.

Петровић, Драгољуб: Куда су се запутили српски акценти?, Језик данас 6, Нови Сад: Матица српска, 1998, 4–8.

Петровић, Драгољуб: Напомене о говору Качера, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 42, Нови Сад 1999, 383–394.

Петрович, Драгољуб: Сербские диалектные словари, Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследованиа 19941996 (Сборник научных трудов), Москва: РАН, Институт русского языка им. В. В. Виноградова, 2000, 293–303.

Петровић, Драгољуб: О репертоару ИДО у фонолошком систему стандарднога српског језика, Јужнословенски филолог 56/3–4, Београд 2000, 789–802.

Petrović, Dragoljub: Petrović Dragoljub, 2001. Languages in contact: Standard Serbian in an urban setting. International Journal of the Sociology of Language 151:19-40, Linguistics Abstracts, Vol. 18, No. 1, 2002, 118.

Петровић, Драгољуб: Дијалекатска лексика и речник стандардног језика, у: Дескриптивна лексикографија и њене теоријске основе (Међународни научни скуп о лексикографији и лексикологији, 2001, Београд, Нови Сад), Нови Сад – Београд 2002, 277–283.

Петровић, Драгољуб: Речник уз књиге Рече ми један чоек – Међа вука манитога – Леле и куку, у књ: Матија Бећковић, Леле и куку, Београд: Српска књижевна задруга, 2003, 103–193 (Сабране песме : у девет књига / Матија Бећковић, књ. 5).

Петровић, Драгољуб: Прозодијски контрасти у именичкој деклинацији стандардног српског језика, у: Јудита Планкош (ур.), Живот и дело академика Павла Ивића, Београд – Нови Сад – Суботица: Градска библиотека Суботица, Српска академија наука и уметности, Филозофски факултет у Новом Саду, Народна библиотека Србије, Матица српска, Институт за српски језик Српске академије наука и уметности, 2004, 641–650.

Петровић, Драгољуб, Снежана Гудурић: Неке етапе стандардизације српског језика, Прилози 29/1–2, Скопје: Македонска академија на науките и уметностите (Одделение за лингвистика и литературна наука) 2004, 43–65.

Петровић, Драгољуб: Божидар Видоески и истраживање српско-македонских дијалекатских контакта, у: Ареална лингвистика – теории и методи, Материјали од научната конференција по повод петгодишнината од смртта на Божидар Видоески (Македонска академија на науките и уметностите – Истражувачки центар за ареална лингвистика), Скопје 2005, 35–50.

Петровић, Драгољуб, Снежана Гудурић: О природи гласа [р] у српском језику, Зборник Матице српске за филологију и лнгвистику 48/1–2, Нови Сад 2005, 135–150.

Петровић, Драгољуб: О проблему слога у српском језику, Годишњак за српски језик и књижевост [Година XX] 8, Ниш: Филозофски факултет, 2006, 327–344.

Петровић, Драгољуб: Бачки Буњевци у светлости етноисторијских и лингвистичких чињеница, Зборник радова са Симпозијума „О Буњевцима” у Суботици 7-9. децембра 2006, Нови Сад 2007, 115–129.

Гудурић, Снежана, Драгољуб Петровић: Фонетске основе фонолошког система српског језика – основне поставке, Научни састанак слависта у Вукове дане : Граматика и лексика – дескриптивни и нормативни приступ 1/36, Научни састанак слависта у Вукове дане, Београд: Међународни славистички центар, 2007, 91–110.

Петровић, Драгољуб: „Три стољећа хрватскога стандардног језика”, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 50, Нови Сад 2007, 655–667.

Гудурић, Снежана, Драгољуб Петровић: Прилог проучавању фонетске природе гласова у српском језику: латерални гласови, Јужнословенски филолог 63, Београд 2007, 11–29.

Гудурић, Снежана, Драгољуб Петровић: О природи и статусу фонеме [в] у српском језику, Зборник радова Филозофског факултета (Универзитет у Приштини) 36, Косовска Митровица 2007, 321–340.

Petrović, Dragoljub: Delo za budućnost, u: Predrag Piper i Milorad Radovanović (ur.), Lingvistika Milke Ivić, Beograd 2008, 21–27 (Biblioteka XX vek).

Petrović, Dragoljub: О стандардном језику и његовим варијантама, u: Predrag Piper i Milorad Radovanović (ur.), Lingvistika Milke Ivić, Beograd 2008, 105–122 (Biblioteka XX vek).

Петровић, Драгољуб: Прилог проучавању фонетске природе гласова српског језика: сливени сугласници [џ ч], Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду 33/2, Нови Сад 2008, 173–184.

Petrović, Dragoljub, Suzana Kujundžić-Ostojić: Funkcija, značenje i lingvistika groktalica kod bački Bunjevaca, u: Mato Pižurica, Suzana Kujundžić-Ostojić (ur.), Etnolingvistička i istorijska istraživanja o Bunjevcima, Zbornik radova sa naučnog skupa održanog 25. oktobra 2008. godine u Subotici, Novi Sad: Matica srpska, Subotica: Bunjevački informativni centar, 2008, 37–48 (техничкс грешка; треба: Suzana Kujundžić-Ostojić – Dragoljub Petrović).

Гудурић, Снежана, Драгољуб Петровић: Прилог проучавању фонетске природе гласова српског језика: струјни сугласници, Јужнословенски филолог 64, Београд 2008, 73–108 [поводом 85-годишњице рођења Милке Ивић].

Гудурић, Снежана, Драгољуб Петровић, Јарослав Ковач: Сонанти у француском и српском језику : Природа и дистрибуција, Примењена лингвистика : Linguistique appliquée 9, Београд – Нови Сад 2008, 104–127.

Петровић, Драгољуб, Снежана Гудурић: Неоакут на северном подножју Рудника, у: Срето танасић (ур.), Зборник Института за српски језик САНУ 1, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2008, 419–428 (посвећено др Драгу Ћупићу поводом 75-годишњице живота).

Гудурић, Снежана, Драгољуб Петровић: Артикулационо-акустичка природа гласа [ј] у српском језику, Зборник радова Филозофског факултета (Универзитет у Приштини : Филозофски факултет) 37/2007, Косовска Митровица 2008, 57–65.

Петровић, Драгољуб: Кочић, Змијање, Срби – данас, Петар Кочић данас : Зборник радова, Бања Лука 2009, 279–288 [АНУРС: Научни скупови, Књига XV, Одјељење књижевности и језика, књига 6].

Гудурић, Снежана, Драгољуб Петровић: Артикулационо-акустичка природа назалних сонаната у српском језику, Годишњак за српски језик и књижевност [Година XXII] 9, Ниш: Филозофски факултет, 2009, 89–109.

Петровић, Драгољуб: Павле Ивић и српска дијалектологија, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 52/1, Нови Сад 2009, 9–28.

Петровић, Драгољуб: Трагови неоакута у говорима југозападне Србије, у: Милета Букумирић (ур.), Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини. Посебно издање поводом 50-годишњице оснивања Филозофског факултета посвећено проф. др Милосаву Вукићевићу, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2010, 397–402.

Петровић, Драгољуб: Напомена уредништва [уз текст: Т. И. Вендина, К пространственно-временной интерпретации сербско-русских лексических параллелей], Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 53/2, Нови Сад 2010, 28.

Петровић, Драгољуб: Гордана Вуковић и почеци српске лингвогеографије, Лексикологија – Онома­стика – Синтакса : Зборник у част Гордани Вуковић, Нови Сад 2011, 145–148.

Петровић, Драгољуб: Дијалекатска реч као темељ историјског памћења, у: Јордана Марковић (ур.), Путеви и домети дијалекатске лексикографије, Ниш: Филозофски факултет, 2013, 31–39.

Петровић, Драгољуб: Слободан Реметић и српска дијалектологија, Годишњак за српски језик [Година XXVI] 13, Ниш: Филозофски факултет, 2013, 33–43.

Петровић, Драгољуб: Говор рудничког краја, у: Рудник : Шапат висина, Београд: Службени гласник, 2014, 573–585.

Петровић, Драгољуб: Две лексичке белешке, Језик данас н. с., Год. XI, 5–6, Нови Сад 2015, 1–3.

Прикази, критике, хронике, сећања итд.

Петровић, Драгољуб: Светски путеви југославистике. После XVIII семинара за стране слависте, Борба, год. 32, бр. 244, Београд, 5. IX 1967, 6 [хроника].

Petrović Dragoljub: Josip Hamm, Kratka gramatika hrvatskosrpskog jezika – za strance Zagreb [Školska knji­ga], 1967, Зборник за фило­ло­гију и лингвистику 12, Нови Сад: Матица српска, 1969, 241−247 [приказ].

Петровић, Драгољуб: Једна изузетна књига (Павле Ивић, Српски народ и његов језик, Српска књи­жевна задруга, коло LXIV, књига 429, Београд, 1971), Просвјетни рад (Ти­то­град, год. XXI, бр. 19) 1. децембар 1971, 11 [приказ].

Petrović Dragoljub: Nekoliko praktičnih problema u vezi s projektom [Proučavanje bosansko‑her­ce­go­vač­kih govora, dosadašnji rezultati, potrebe i perspektive], Sarajevo: Institut za jezik i knji­žev­nost, 1974, 104−106 (Posebna izdanja, 2) [дискусија].

Петровић, Драгољуб: Александар Младеновић, Језик владике Данила, Ма­тица српска, Нови Сад, 1973, Зборник за фило­ло­гију и лингвистику 17/2, Нови Сад: Матица српска, 1974, 177−189 [приказ].

Петровић, Драгољуб: Монографија о језику владике Данила (Александар Младеновић, Језик вла­дике Данила, Матица српска, Нови Сад, 1973), Просвјетни рад (Титоград) 1. јун 1974, 11 [приказ].

Petrović, Dragoljub: Thomas F. Magner and Ladislav Matejka, Word accent in Mo­dern Serbo-Croatian. The Pennsylvania State University Press – Uni­versity Park and London, 1971, Inter­national Journal of Slavic Linguistics and Poetics Lisse XXI (The Peter de Ridder Press), 1975, 115–127 [приказ].

Петровић, Драгољуб: Душко Вујновић, Језик повезује људе и народе. Ријека, 1973, Јужносло­вен­ски филолог 33, Београд 1977, 311−313 [приказ].

Петровић, Драгољуб: Ретроспективне анализе недовољно научно образло­же­не (Зборник радова по­водом 140-годишњице Његошеве шко­ле из 1834. године, Цетиње, 1976), Просвјетни рад (Титоград, бр. 11-12) 1. и 15. јун 1977, 10 [приказ – наслов редакцијски].

Петровић, Драгољуб: Драго Ћупић, Говор Бјелопавлића. – Српски дијалек­то­ло­шки зборник [Ин­ститут за српскохрватски језик], Београд, XXIII, IX + 226 (с картом), Васпи­тање и образовање 4/3–4, Титоград 1978, 245–249 [приказ].

Петровић, Драгољуб: VI конференција Општекарпатског дијалектолошког атласа (Москва, 29. XI – 3. XII 1977), Зборник за фило­ло­гију и лингвистику 21/2, Нови Сад: Матица српска, 1978, 214–215 [хроника].

Петровић, Драгољуб: Бранислав Остојић, Језик Петра I Петровића. – Црно­гор­ска академија на­у­ка и умјетности [Посебна издања, 8, Одјељење умјетности, 1], Титоград, 1976, 1–302, Зборник за фило­ло­гију и лингвистику 21/2, Нови Сад: Матица српска, 1978, 217–226 [приказ].

Петровић, Драгољуб: Я. В. Закревська, Нариси з діалектного словотвору в ареальному аспекті. Академія наук Украінськоі РСР, Інститут суспільних наук, Киів, 1976, 1-162, Зборник за фило­ло­гију и лингвистику 21/2, Нови Сад: Матица српска, 1978, 226–230 [приказ].

Петровић, Драгољуб: Dr Asim Peco, Pregled srpskohrvatskih dijalekata.  Beograd (Naučna knjiga), 1978, Зборник за фило­ло­гију и лингвистику 22/1, Нови Сад: Матица српска, 1979, 222–235 [приказ].

Петровић, Драгољуб: Gerhard Neweklowsky, Die kroatischen Dialekte des Burgen­landes und der angren­zenden Gebiete (mit 52 Dialektkarten). – Öster­reichische Akademie der Wissenschaften,  Phi­lo­so­phisch-historische Klasse. Scriften der Balkankommission, Lingui­stische Abteilung, XXV, Wien, 1978, 1–376 (+ 52 nepag.), Збор­ник за филологију и лингвистику 24/1, Нови Сад: Матица српска, 1981, 185–189 [приказ].

Петровић, Драгољуб: [Hrsg. v. S. Hafner und E. Prunč], Lexikalische Inventarisie­rung der slovenischen Volkssprache in Kärnten (Grundsätz­liches und Allgemeiness). – Slowenistische Forschungs­berichte (Institut für Slawistik der Universität Graz), Graz, 1980, Band I, 1–354, Зборник за филологију и лингвистику 24/1, Нови Сад: Матица српска, 1981, 189–191 [приказ].

Петровић, Драгољуб: Радоје Симић – Бранислав Остојић, Основи фонологије српскохрватског књижевног језика, Титоград, 1981, Зборник за филологију и лингвистику 26/1, Нови Сад: Матица српска, 1983, 195–206 [приказ].

Петровић, Драгољуб: Дијалекатски речник Војводине, Рад Матице српске 20, Нови Сад 1983, 67–68 [хроника].

Петровић, Драгољуб: Црногорски говори. Резултати досадашњих испитивања и даљи рад на њиховом проучавању. – Црногорска ака­демија наука и умјетности, Титоград [Научни скупови, 12, Одјељење умјетности, 3], 1984, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 29/1, Нови Сад 1986, XXIX/1, 163–170 [приказ].

Петровић, Драгољуб: Поводом једне дијалектолошке карте српскохрватског језика, Зборник Матице српске за филологију и линг­вистику 29/1, Нови Сад 1986, 160–161 [полемика].

Петровић, Драгољуб: Јован Кашић (1933–1987), Југословенски семинар за стране слависте 37, Нови Сад 1987, 176–178 [некро­лог].

Петровић, Драгољуб: Т. И. Вендина, Дифференциация славянских языков по дан­ным слово­образования. Москва („Наука”), 1990, Зборник Матице српске за филологију и линг­вистику 34/2, Нови Сад 1991, 208–214 [приказ].

Петровић, Драгољуб: Павле Ивић, Изабрани огледи (I. О словенским језици­ма и дијалектима; II. Из историје српскохрватског јези­ка; III. Из српскохрватске дијалектологије), Просвета, Ниш, 1991, Јужнословенски филолог 48, Београд 1992, 145–161 [приказ].

Петровић, Драгољуб: Значајна дијалектолошка адреса (Научни скуп о гово­ри­ма призренско-тимочке дијалекатске зоне, Ниш, 17-20. јун 1992), Дневник (Нови Сад) 30. 6. 1992, 11 [хроника].

Petrović Dragoljub: Fonetika i fonologija „standardne novoštokavštine” (Stjepan Babić, Dalibor Brozović, Milan Moguš, Slavko Pavešić, Ivo Škarić, Stjepko Težak, Povijesni pregled, glasovi i oblici hrvatskoga književnog jezika. Nacrti za gramatiku, Zagreb (HAZU – Globus), 1991, 741 str.), Јужнословенски фило­лог 50, Београд 1994, 231–241 [приказ].

Petrović, Dragoljub: An Event in the Development of slavic Dialectology (Pavle Ivić: “Srp­skohrvatski dijalekti (Serbocroat Dialect)”; Publisher: Publishing bookshop of Zoran Stojanović, Sremski Karlovci – Novi Sad, 1994, Relations. Serbian Literary Quarterly (Beograd), 1994, 4, New Series, 115–116 [приказ].

Петровић, Драгољуб: Радоје Симић, Морфонолошки процеси у српскохрват­ском језику. Њихови узроци и последице. Београд – Ник­­шић, 1994, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 38/1, Нови Сад 1995, 203–206 [приказ].

Петровић, Драгољуб: XXVIII конференција Међународног редакционог коле­ги­јума Општекар­патског дијалектолошког атласа (Аран­­­ђеловац, 18–25. I 1996), Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 39/1, Нови Сад 1996, 191–193. (показало се накнадно да је та конференција била 29. по реду) [хроника].

Петровић, Драгољуб: Монографија о банатским говорима (Павле Ивић, Жар­ко Бошњаковић, Гордана Драгин, Банатски говори шу­ма­дијско-војвођанског дијалекта. Књига прва : Увод и фо­не­тизам), Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 39/1, Нови Сад 1996, 195–208 [приказ].

Петровић, Драгољуб: Обеспамећена лингвистика (Др Војислав Никчевић, Цр­­но­­­горски језик: генеза, типологија, развој, струк­турне одлике, функције. Том I: Од артикулације говора до 1360. Цетиње, Матица црногорска, 1993, стр. 400), Гласник Одјељења умјетности [ЦАНУ] 15, Подгорица 1996, 161–178 [полемика].

Петровић, Драгољуб: Рат против српског језика и правописа (Радоје Симић, Пра­вопис српскога језика између пада и успона. Ник­шић, 1995, 98 стр.), Књижевне новине (Бео­град, год. XLVII, бр. 924/925) 15. 2 – 1. 3. 1996, 7 [полемика].

Петровић, Драгољуб: Рецензија хрестоматије др Петра Милосављевића Срби и њихов језик, Школски час, год. XVI, бр. 1, Београд 1998, 86–87. [=Петровић, Драгољуб: Рецензија хрестоматије др Петра Милосављевића Срби и њихов језик, у: Дело Петра Милосављевића и србистика, Србистика / Serbica (ванредни број) Косовска Митровица: Филозофски факултет, 2002, 154–155] [приказ].

Петровић, Драгољуб: Необична судбина велике књиге (Глигорије Глиша Елезовић: „Речник косов­ско-метохијског дијалекта”, Ин­­сти­тут за српску културу, Народна и универзи­тет­ска би­бли­отека, Културна манифестација „Глиша Еле­зо­вић”, Приштина, 1998), Јединство (Приштина) 1. 2. 1999, 9 [реч на промоцији књиге у Матици српској у Новом Саду; драстично скраћено].

Петровић, Драгољуб: Опроштајно слово, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 42, Нови Сад 1999, 12–13 [некролог].

Петровић, Драгољуб: Ивићеви или беседе с историјом, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 42, Нови Сад 1999, 503–507 [разговор о књизи].

Петровић, Драгољуб: Павле Ивић (1. XII 1924 –19. IX 1999), Зборник Матице српске за књижевност и језик 47/2–3, Нови Сад 1999, 491–502 [некролог].

Петровић, Драгољуб: Уз две расправе Лазе М. Костића о српском језику и ћирилици, у књ. Лазо М. Костић, Ћирилица и српство : културно-историјска студија; О српском језику : изјаве странаца; Вук и Немци : расправа, Нови Сад: Добрица књига, 1999, 5–10 (Нови Сад: Арт принт, Библиотека Одглас) [приказ].

Петровић, Драгољуб: In memoriam: Светозар Стијовић (1939–2000), Зборник Матице српске за књижевност и језик 48/1, Нови Сад 2000, 225–227 [некролог].

Петровић, Драгољуб: Сећање: Светозар Стијовић (1939–2000). Трајни научни траг, Политика 2. 9. 2000, 24; [=Петровић, Драгољуб, Сећање: Светозар Стијовић (1939–2000). Трајни научни траг, Глас Васојевића (Београд бр. 9) о Аранђеловудне 2000, 7 (непотписано)] – [некролог].

Петровић, Драгољуб: Признање великом научнику (Расправа Павла Ивића „Роман Јакобсон и развој фонологије” у светској фонолошкој антологији, у којој је објављен и рад Јадранке Гвоздановић), Политика (Београд) 17. 2. 2001, IV; [=Петровић, Драгољуб, Признање великом научнику, Списи Одбора за стандардизацију српског језика 4, Београд 2001, 291)] – [приказ].

Петровић, Драгољуб: Бранислав Брборић, О језичком расколу: Социолингвистички огледи I, Београд – Нови Сад, 2000, стр. 474; С језика на језик: Социолингвистички огледи II, Београд – Нови Сад, 2001, стр. 384., Преводилац, Година XX, број 1–4 (јануар–децембар 2001), Београд, 50–54 [приказ].

Петровић, Драгољуб: Записи о разарању српског језика (Бранислав Брборић, О језичком расколу. Социолингвистички огледи I, Београд – Нови Сад, 2000, стр. 474; С језика на језик. Социолингвистички огледи II, Нови Сад – Београд, 2001, стр. 384), Зборник Матице српске за филологи­ју и лингвистику 44/1–2, Нови Сад 2001, 255–261 [приказ].

Петровић, Драгољуб: Александар Белић и српска дијалектологија (Поводом изласка из штампе његових Изабраних дела), Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 44/1–2, Нови Сад 2001, 237–245 [хроника].

Petrović Dragoljub: [Ed.] Charles W. Kreidler, Phonology : Critical concepts, Vol. I–VI. London and New York („Rout­ledge”), 2001. – Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 44/1–2, Нови Сад 2001, 245–250 [приказ].

Петровић, Драгољуб: На маргинама Николићевог Обратног речника српскога језика (Мирослав Николић, Обратни речник српскога језика. Нови Сад, Матица српска; Београд, Институт за српски језик САНУ, Палчић, Београд, 2000, стр. 1394), Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 44/1–2, Нови Сад 2001, 250–255 [приказ].

Петровић, Драгољуб: Светозар Милунов и његова ријеч, Времекази : Прошлост – садашњост – будућност Васојевића 3, Андријевица, јули 2003, 164–168 [некролог].

Петровић, Драгољуб: Предраг Пипер, Српски између великих и малих језика. Београд („Београдска књига”), 2003, стр. 296., Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 46/2, Нови Сад 2003, 229–235 [приказ].

Петровић, Драгољуб: Рецензија рукописа Драгољуба Збиљића Српски језик под окупацијом латинице, у књ. Драгољуб Збиљић, Српски језик под окупацијом латинице, Нови Сад („Ћирилица”) 2004, 169-171 [рецензија].

Петровић, Драгољуб: Завршено је штампање Општекарпатског дијалектолошког атласа, Јовина гимназија : генерација 1955, Нови Сад 2005, 223–225 [хроника].

Петровић, Драгољуб: Бранислав Брборић (1940 – 2005), Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 48/1–2, Нови Сад 2005, 319–320 [некро­лог].

Петровић, Драгољуб: Завршено је публиковање Општекарпатског дијалектолошког атласа, Зборник Матице српске за филологију и лнгвистику 48/1–2, Нови Сад 2005, 325–327 [хроника].

Петровић, Драгољуб: Дијана Црњак, Терминологија куће и покућства у Лијевчу пољу и Жупи, Бања Лука (Филозофски факултет), 2006, стр. 417., Јужнословенски филолог 63, Београд 2007, 242–246 [приказ].

Петровић, Драгољуб: Матици српској, Одељењу за књижевност и језик, Нови Сад: Рецензија Речника српског језика, Списи Одбора за стандардизацију српског језика 10, Београд: Институт за српски језик, Београдска књига, 2008, 92–94 [рецензија].

Петровић, Драгољуб: Српски стандардни једнотомник, Летопис Матице српске, Год. 184, књ. 481, св. 1–2, Нови Сад јануар–фебруар 2008, 123–127 [приказ].

Петровић, Драгољуб: У потрази за завичајем (Милутин Шљиванчанин, Пут у Долину брскута : о поети­ци завичајности), у књ.: Милутин Шљиванчанин, Пут у Долину брскута (о поетици зави­чај­ности), Нови Сад 2008, [205]–208 [рецензија].

Петровић, Драгољуб: Салајка које више нема, у књ.: Бранимир Јовановић, Салајка које (више) нема, Нови Сад: Тиски цвет, 2008, 249–250 [рецензија].

Петровић, Драгољуб: Рада Стијовић, Говор Горњих Васојевића. – Српски дијалектолошки зборник, Београд, 2007, LIV, 1–321., Српски дијалектолошки зборник 55, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 2008, 519–525 [приказ].

Петровић, Драгољуб: На маргинама српског једнотомника, Летопис Матице српске, Год. 185, књ. 483, св. 5, Нови Сад мај 2009, 977–994 (Рубрика: Језик наш насушни) [приказ].

Petrović Dragoljub: O viteštvu – neviteški, Bunjevačke novine (Subotica, God. V, br. 50) avgust 2009, 20–21 (nadnaslov: O knjizi Sanje Vulić, Vitezovi hrvatskoga jezika u Bačkoj) [приказ].

Петровић, Драгољуб: Записи о Павлу Ивићу, Јужнословенски филолог 65, Београд 2009, 21–35 [хроника].

Петровић, Драгољуб: Бесмислено двоазбучје, Вечерње Новости (Београд) 10. 2. 2010, 24 (наднаслов: Драгољуб Петровић о новом српском правопису – изјава Јованки Симић) [изјава].

Петровић, Драгољуб: In memoriam: Светлана Вареника (2. септембар 1964 – 4. јул 2010), у: Драгољуб Петровић (ред.), Речник српских говора Војводине, Свеска 10: Х – Ш, Нови Сад: Матица српска – Тиски цвет, 2010, 202 стр. (на крају књиге – непаг.) [некролог].

Јуришић, Марина, Драгољуб Петровић: Живот и дело Бранка Милетића (19. VI 1900 – 30. X 1949), Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 55/2, Нови Сад 2012, 255–266 [хроника].

http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/filologija_55-2.pdf

Петровић, Драгољуб: О оловним временима и, узгред, о тајнама ђедове фиоке, у књ.: Љубомир Љуба Протић (ур.), Тајна дедине фиоке : Збирка докумената, Ниш: Ревнитељ, 2015, 33–43 [хроника].

Енциклопедијске одреднице

 Petrović, Dragoljub: Odrednica Ivić, Pavle, Enciklopedija Jugoslavije 5, Zagreb 21988, 674 (Jugoslavenski leksikografski zavod  „Miroslav Krleža”).

Петровић, Драгољуб: Одредница Ивић др Павле, Енциклопедија Новог Сада, св. 9, Но­ви Сад: Прометеј, 1997, 32–35.

Петровић, Драгољуб: Одредница Кашић др Јован, Енциклопедија Новог Сада, св. 11, Но­ви Сад: Прометеј, 1998, 39–40.

Петровић, Драгољуб: Одредница Пижурица др Мато, Енциклопедија Новог Сада, Књига 20: ПЕТ–ПОК, Но­ви Сад: Прометеј, 2002, 169–170.

Петровић, Драгољуб: Одредница Адстрат, Српска енциклопедија, Том I, књ. 1, Но­ви Сад: Матица српска – Београд: САНУ, Завод за уџбенике, 2010, 77.

Петровић, Драгољуб: Одредница Акценат, Српска енциклопедија, Том I, књ. 1, Но­ви Сад: Матица српска – Београд: САНУ, Завод за уџбенике, 2010, 109–110.

Петровић, Драгољуб: Одредница Акценатски системи у српским дијалектима, Српска енциклопедија, Том I, књ. 1, Но­ви Сад: Матица српска – Београд: САНУ, Завод за уџбенике, 2010, 110–112.

Петровић, Драгољуб: Одредница Акцентологија, Српска енциклопедија, Том I, књ. 1, Но­ви Сад: Матица српска – Београд: САНУ, Завод за уџбенике, 2010, 112.

Петровић, Драгољуб: Одредница Ареална лингвистика, Српска енциклопедија, Том I, књ. 1, Но­ви Сад: Матица српска – Београд: САНУ, Завод за уџбенике, 2010, 308–309.

Петровић, Драгољуб: Одредница Банија. Говор, Српска енциклопедија, Том I, књ. 1, Но­ви Сад: Матица српска – Београд: САНУ, Завод за уџбенике, 2010, 560.

Петровић, Драгољуб: Одредница Брборић, Бранислав, Српска енциклопедија, Том I, књ. 2, Но­ви Сад: Матица српска – Београд: САНУ, Завод за уџбенике, 2012, 519.

Петровић, Драгољуб: Одредница Брозовић, Далибор, Српска енциклопедија, Том I, књ. 2, Но­ви Сад: Матица српска – Београд: САНУ, Завод за уџбенике, 2012, 570.

Петровић, Драгољуб: Одредница Буњевци, Говор, Српска енциклопедија, Том I, књ. 2, Но­ви Сад: Матица српска – Београд: САНУ, Завод за уџбенике, 2012, 675.

М. Јуришић, Дљ. Петровић: Одредница Милетић, Бранко, Српски биографски речник, т. 6: мар–миш, Нови Сад 2014, 476–477.

Секундарно ауторство

Петровић, Драгољуб (прир.): Павле Ивић, О говору Галипољских Срба [Фототипско издање], Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 1994, 519 стр. (Це­ло­куп­на дела Павла Ивића, I). (Напомена при­ређивача, стр. 520)

Petrović Dragoljub (red.): Marko Peić – Grgo Bačlija, Imeno­slov bačkih Bunjeva­ca, Novi Sad: matica srpska – Subotica: Subotičke novine 1994, 205 стр. (Prethodne na­po­mene, 9–10).

Петровић, Драгољуб (прир.): Павле Ивић, О фонологији : расправе, студије, чланци, 1, Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 1998, 519 стр. (Це­ло­куп­на дела Павла Ивића, Х/1). (Напомена при­ређивача, 747–751)

Петровић, Драгољуб (прир.): Александар Белић, Дијалекти источне и јужне Србије, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1999, 565 стр. (Изабрана дела Александра Белића, IX). (Реч приређивача, 5–7)

Петровић, Драгољуб (прир.): Павле Ивић, О језику, о лингвистима, о писцима, Зборник Матице српске за књижевност и језик 47/2–3, Нови Сад 1999, 413–425.

Петровић, Драгољуб (прир.): Александар Белић, О дијалектима, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2000, 715 стр. (Изабрана дела Александра Белића, X). (Белићеве расправе о српским и хрватским дијалектима, 417–420)

Петровић, Драгољуб (прир.): Павле Ивић, Дијалектологија српскохрватског језика. Увод и штокавско на­речје, Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2001, 315 стр. (Це­ло­куп­на дела Павла Ивића, II). (Белешка при­ре­ђивача, 309)

Петровић, Драгољуб (прир.): Павле Ивић – Илсе Лехисте, О српскохрватским акцентима, Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2002 (Це­ло­куп­на дела Павла Ивића, VII/1). (Напомена при­ређивача, 631–633)

Петровић, Драгољуб (прир.): Грешни Милоје, Казивања : Богу у славу : Прецима у част : Потомцима у аманет, Ниш: Ревнитељ, 42012. (Напомене уз четврто издање, стр. 12–13; Књига о Србима којих више нема, 282–288)

Стручни и популарни текстови

 Петровић, Драгољуб: Дилема око великог слова, Дневник (Нови Сад) 24. 11. 1968, 17.

Петровић, Драгољуб: Јесмо ли стварно тако многојезични?, Дневник (Нови Сад) 5. 10. 1969, 12.

Петровић, Драгољуб: Ви можете и Бог вам је дао, Index (Novi Sad, br. 201) 27. 5. 1970, 3.

Петровић, Драгољуб: О „црногорском језику” и неким његовим кумовима, Споне (Никшић, год. II, бр. 5–6) мај 1971, 68–76.

Петровић, Драгољуб: Лингвисти о језику (Писмо професора, доцената и асистената из Београда и Новог Сада), Политика  (Београд) 7. 10. 1971, 6. [колективни текст]

Петровић, Драгољуб: Неки записи Димитрија Милаковића и Милорада Меда­ко­вића о говорима Црне Горе и Дубровника, Про­свјет­ни рад (Титоград, год. XXII, бр. 11–12) 1. и 15. јун 1972, 11.

Петровић, Драгољуб: Небирулок!, Зборник за филологију и лингвисти­ку 16/1, Нови Сад: Матица српска, 1973, 240–242.

Петровић, Драгољуб: Још један осврт на Његошев стих  „Чудна попа, јади га не били”, Зборник за филологију и лингвисти­ку 16/1, Нови Сад: Матица српска, 1973, 242–244.

Петровић, Драгољуб: Је ли и то Његош(ологија)? Поводом књиге др Војисла­ва Никчевића „Мла­­ди Његош – пјесникови путеви ка син­­те­­зи”, Цетиње, 1978, Политика (Београд) 22. 3. 1979, 13.

Петровић, Драгољуб: Језик као дар божији или страдање младог Његоша, Политика  (Београд) 12. 4. 1979, 13–14.  

Petrović, Dragoljub: „Da ne kriva ni tamo ni amo” (Ili zapisi o pogrešnom umiranju), Oko (Zagreb) 12–26. srpnja 1979, 8.

Петровић, Драгољуб: Језик за муцање, НИН (Београд, бр. 1494) 26. 8. 1979, 30.

Петровић, Драгољуб: Испитивање народних говора, Дневник (Нови Сад, год. II, бр. 14) 20. 3. 1980, VII.

Петровић, Драгољуб: Језик наших дана (Како „стоји” српскохрватски језик у Нацрту планова и програма заједничког средњег васпитања и образовања), Дневник (Нови Сад) 10. 7. 1980, V.

Петровић, Драгољуб: Чудан вид научне критике – Поводом приказа књиге Шпире Кулишића, Дневник (Нови Сад) 4. 12. 1980, VI.

Petrović, Dragoljub: Dijalekatska leksika Vojvodine, Misao (Novi Sad, god. VI, br. 20, 139) 25. septembar 1980, 10.

Petrović, Dragoljub: Dijalekatski rečnik Vojvodine, Misao (Novi Sad, god. VI, br. 21, 140) 5. oktobar 1980, 11.

Petrović, Dragoljub: Dijalekatski rečnik Vojvodine, Misao (Novi Sad, god. VI, br. 22, 141) 15. oktobar 1980, 11.

Петровић, Драгољуб: Редак тренутак наше дијалектологије, Политика (Београд) 25. 10. 1980, 14.

Петровић, Драгољуб: Лингвистика, етнологија и – научна фантастика (Шпи­ро Кулишић, О етногенези Црногораца, Побједа, Тито­град, 1980), Књижевна реч (Београд, год. X, бр. 163) 25. 3. 1981, 16.

Петровић, Драгољуб: Невоље око језика. Српскохрватски језик у СР Србији и срп­скохрватски језик уопште, Књижевна реч (Бео­град, год. X, бр. 173) 25. 9. 1981, 4.

Петровић, Драгољуб: Наука у служби насиља над чињеницама, Пракса : ча­со­пис за друштвена питања (Титоград, бр. 4) 1981, 125–130.

Петровић, Драгољуб: Језик без културе – култура без шансе, Књижевна реч (Бео­град, год. XI, бр. 184) 10. 3. 1982, 1, 4–5.

Петровић, Драгољуб: О неким проблемима српскохрватског језика, Књи­жев­не новине (Бео­град, год. XXXIV, бр. 647) 13. 5. 1982, 8–9.

Петровић, Драгољуб: Домашаји постају промашаји, Политика (Београд) 8. 5. 1982, 9. [=Петровић, Драгољуб: О неким проблемима српскохрватског језика, Актуелна питања наше језичке културе (Зборник радова са Саветовања 26–28. 4. 1982), Београд 1983, 51–53 (грешком и 325–327).]  

Петровић, Драгољуб: Тужан тренутак српскохрватске фонологије (Радоје Симић – Бранислав Остојић, Основи фонологије срп­ско­­­хрватскога књижевног језика, Универзитет  „Вељко Влаховић”, Титоград, 1981), Политика (Београд) 25. 9. 1982, 10.

Петровић, Драгољуб: Отворено писмо министру за памет, Књижевна реч (Бео­град, год. XI, бр. 196) 10. 10. 1982, 3.

Петровић, Драгољуб: Јесмо ли се угризли за језик?, Борба (Београд) 11. 10. 1982, 4.

Петровић, Драгољуб: За и против – језичког Савета, Борба (Београд) 12. 10. 1982, 4.

Петровић, Драгољуб: Опет о страдању фонологије, Политика (Београд) 16. 10. 1982, 13.

Петровић, Драгољуб: Језик и дијалекат, Актуелна питања наше језичке културе (Зборник радова са Саветовања 26–28. 4. 1982), Београд 1983, 328–329.

Петровић, Драгољуб, Слободан Реметић: Поводом једне научне дискусије „с прологом и епило­гом”, Књижевност и језик 1–2, Београд 1983, 98–102.

Петровић, Драгољуб: Јесу ли нам језици равноправни?, Политика (Београд) 27. 1. 1983, 13.

Петровић, Драгољуб: Време не ради за језик, Илустрована Политика (Београд, бр. 1268) 22. 2. 1983, 32–33 [интервју].

Петровић, Драгољуб: Мислилац као непријатељ, Књижевна реч (Бео­град, год. XII, бр. 209) 25. 4. 1983, 2.

Петровић, Драгољуб: Нова књига – нова нафака, Књижевна реч (Бео­град, год. XII, бр. 214–216) лето 1983, 4.

Petrović, Dragoljub: Mačak u vodi, Duga (Beograd, god. IX (XXXL), br. 253), 5–24. 9. 1983, 8 (наслов редакцијски, извод из ширег тек­ста).

Petrović, Dragoljub: Mogu li se problemi standardizacije geografskih naziva rešavati bez učešća lingvista, Zbornik radova Savjetovanja o pitanjima standardizacije geografskih naziva u jezi­cima naroda i narodnosti SFRJ, Sarajevo 1984, 346–350 [Savez geografskih društava Jugoslavije, Geografsko društvo Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1984].

Петровић, Драгољуб: Његош као мамац за туристичке пфениге, Књижевна реч (Бео­град, год. XII, бр. 227) 10. 2. 1984, 2. [=Петровић, Драгољуб: Његош као мамац за туристичке пфениге, Православље (год. XVIII, бр. 408), 15. 3. 1984, 3.]

Петровић, Драгољуб: Реформација и деформација. Заједничке основе пред ко­начним усвајањем, Илустрована Политика (Бео­град, бр. 1331) 8. 5. 1984, 8–9 [интервју].

Петровић, Драгољуб: О Црногорцима и језику из другог угла, НИН (Београд, бр. 1745) 10. 6. 1984, 2–3.

Петровић, Драгољуб: Орахобадемолешник и његово „заједничко језгро” (По­­во­дом написа „Ко [ни]је књижевник”), Илустрована Политика (Бео­град, бр. 1336) 12. 6. 1984, 5.

Петровић, Драгољуб: Спорни су поступци (Реаговање на напис „Језичка рас­кр­шћа”), Политика експрес (Београд, год. XXII, бр. 7286) 19. 6. 1984, 11.

Петровић, Драгољуб, Павле Ивић, Драго Ћупић, Милка Ивић, Јован Јерковић, Митар  Пешикан, Бранислав Брбори­ћ: И сат и час, али различито, Политика (Београд) 29. 6. 1984, 15.

Петровић, Драгољуб: Застиђе, Књижевна реч (Бео­град, год. XIII, бр. 250) 10. 2. 1985, 2.

Петровић, Драгољуб: Прогресивне заблуде, Књижевне новине (Бео­град, год. XXXVI, бр. 684) 15. 3. 1985, 3.

Петровић, Драгољуб: Ново загађење науке, НИН (Београд, бр. 1785) 17. 3. 1985, 3–4.

Петровић, Драгољуб: Дело за будућност, Књижевна реч (Бео­град, год. XIII, бр. 253) 25. 3. 1985, 17. [=Петровић, Драгољуб: Дело за будућност, у: Предраг Пипер, Милорад Радовановић (ур.), Лингвистика Милке Ивић, Београд: Библиотека ХХ век, 2008, 21–27.]

Петровић, Драгољуб: Суноврат школства као суноврат разума, Књижевна реч (Бео­град, год. XIV, бр. 257) 25. 5. 1985, 3.

Петровић, Драгољуб: [Лексикографска белешка] Једноумац, Књижевна реч (Бео­град, год. XIV, бр. 258) 10. 6. 1985, 6.

Петровић, Драгољуб: [Лексикографска белешка] Аветиња, Књижевна реч (Бео­град, год. XIV, бр. 262) 10. 9. 1985, 3.

Петровић, Драгољуб: Помиримо пријатеље – непријатељи су смирени, Књижевне новине (Бео­град, год. XXXVI, бр. 696) 15. 10. 1985, 6.

Петровић, Драгољуб: Српскохрватска дијалектолошка лексикографија, Књижевне новине (Бео­град, год. XXXVI, бр. 700–701) 15. 12. 1985, 40.

Петровић, Драгољуб: Покрајинском већу за прекршаје Нови Сад, Књижевне новине (Бео­град, год. XXXVI, бр. 702) 15. 1. 1986, 3.

Петровић, Драгољуб: Сумњиви споменик, Илустрована Политика (Бео­град, бр. 1445) 15. 7. 1986, 4.

Петровић, Драгољуб: [Поново о украденом открићу], Дневник (Нови Сад) 21. 9. 1986, 15.

Petrović, Dragoljub: Rane bez prebola, Glas omladine (Novi Sad, br. 449) 1. 10. 1986, 4–5.

Petrović, Dragoljub: Nuto momka i nuto pameti, Glas omladine (Novi Sad, br. 451) 15. 10. 1986, 6–7.

Петровић, Драгољуб: Од приређивача, Јован Кашић, Трагом Вукове речи, Но­ви Сад: Матица српска, 1987, 267–268.

Петровић, Драгољуб: [Лексикографска белешка] Старост, Књижевна реч (Бео­град, год. XVI, бр. 292) 10. 1. 1987, 2.

Петровић, Драгољуб: Незнавена лингвистика, Књижевна реч (Бео­град, год. XVII, бр. 315) 10. 2. 1988, 3.

Петровић, Драгољуб: Наопака лингвистика или „наука за по кући”, Књижевна реч (Бео­град, год. XVII, бр. 317) 10. 3. 1988, 3.

Петровић, Драгољуб: Три писма… … и постскриптум, Књижевне новине (Бео­град, год. XL, бр. 755) 1. 6. 1988, 2.

Петровић, Драгољуб: Кад је сила у одбрани догме [Интервју „Интелигенција о кризи”], Поли­ти­ка експрес (Београд) 4. 12. 1988, 5.

Petrović, Dragoljub: Hrvatski ispod Vukove štule, Duga (Beograd, br. 406) 16–29. 9. 1989, 81–82.

Petrović, Dragoljub: Hej, salaši na sjeveru Bačke, Start (Zagreb, br. 542) 28. 10. 1989, 32–35. [о речнику бачких Буњеваца – у оквиру других новинарских записа]

Petrović, Dragoljub: Perorezom ne idi na ajkule, 8 (‘Osmica’) (Beograd, br. 515) 8. 2. 1990, 15.

Петровић, Драгољуб: Језик служи деобама, Поли­ти­ка експрес (Београд) 29. 4. 1990, 5.

Петровић, Драгољуб: Политичка судбина језика, Дневник (Нови Сад) 29. 4. 1990, 4.

Петровић, Драгољуб: Језик и суверенитет, Самоуправа (Нови Сад, год. CX, бр. 5, 1160) јун 1990, 17.

Петровић, Драгољуб: Универзитет са једно(партијско)м вијугом, Дневник (Нови Сад) 18. 9. 1990, 2.

Петровић, Драгољуб: Постоји, ваљда, зрнце памети, Дневник (Нови Сад) 24. 10. 1990, 12. [реч у анкети  „Југославија данас и сутра”]

Петровић, Драгољуб: Посртања, у: Момчило Попо­вић и Вера Гаври­ловић (прир.), Вапај Ловћена, Титоград: Побједа, 1991, 38–39.

Петровић, Драгољуб: [Реч у анкети о политичким превирањима у Србији], Вести (Нови Сад) 13. 3. 1991.

Петровић, Драгољуб: Универзитет према обличју државотвораца, Вести (Нови Сад) 25. 4. 1991, 7 [интервју].

Петровић, Драгољуб: Хрватски језик узет је од Срба, Поли­ти­ка експрес (Београд) 14. 7. 1991, 13 [интервју].

Петровић, Драгољуб: „Повијесне границе” и границе бешчашћа, Српска зе­мља (Сремска Митровица, год. I, бр. 3) 15. 10. 1991, 27.

Петровић, Драгољуб: Стари и нови Јасеновац, Српска зе­мља (Сремска Митровица, год. I, бр. 4) 5. 11. 1991, 10–11.

Petrović, Dragoljub: Dragoljub Petrović, profesor fonologije i dijalektologije na Filo­zofskom fakultetu u Novom Sadu, To jest, crnobeli časopis, kultura i umetnost (Novi Sad, br. 30) decembar 1991, 36–39 [интервју].

Петровић, Драгољуб: Ко да отвори очи (Савременици говоре: проф. др Дра­го­љуб Петровић), Јединство (Приштина, год. V, бр. 29), 1–2. 8. 1992, 7.

Петровић, Драгољуб: Да ли су Срби подељени само по „јатовским” шавови­ма?, Дневник (Нови Сад) 7. 4. 1993, 16.

Петровић, Драгољуб: Корак натраг (Група аутора : Правопис српског језика; издавачи   „Унирекс”, Никшић и  „Штампа”, Београд, 1993), Политика (Београд) 11. 7. 1993, 20.

Петровић, Драгољуб: Опет о „правопису бабе Смиљане” (Радоје Симић:  „Фал­­си­­фи­кат као научни аргумент”. – Културни додатак од 18. децембра), Политика (Београд) 25. 7. 1993, 18.

Петровић, Драгољуб: Говоримо ли српски?, Савременик 3–4, Београд 1993, 16–31.

Петровић, Драгољуб: Докле игре око Његоша?, Хришћанска мисао 6–8, Београд 1993, 36.

Петровић, Драгољуб: Српски језик данас или зла памет у злом времену, Ле­то­пис Матице српске, Год. 170, књ. 454, св. 3, Нови Сад 1994, 259–280.

Петровић, Драгољуб: Српска дијалектологија данас. – Вукова Задужбина (Бе­о­град, год. VII, бр. 25) март 1994, 7.

Петровић, Драгољуб: Нови српски правопис (Митар Пешикан, Јован Јерко­вић, Мато Пижурица, Правопис српскога језика; изда­вач: Матица српска, Нови Сад, 1993, 503), Политика (Београд) 28. 5. 1994, 18.

Петровић, Драгољуб: Крупан догађај, Дневник (Нови Сад) 8. 6. 1994, 13 [шири изводи и у: Б. Лазукић, Језик имена и суверенитета, Борба (Београд) 4–5. јуни 1994, с наднасловом: Разговор о новом правопису српскога језика у Матици српској; П Самарџија, Више од правописа, Експрес (Београд) 4. јун 1994, с наднасловом: Промоција Правописа српског језика у Матици српској у Новом Саду].

Петровић, Драгољуб: Много више од правописа (Правопис српскога језика. При­ре­дили Митар Пешикан, Јован Јерковић, Мато Пи­жу­рица, Нови Сад, Матица српска, 1993, 503), Вукова за­­дужбина (Београд, год. VII, бр. 28) децембар 1994, 12.

Петровић, Драгољуб: Српскохрватски дијалекти (Аутор: Павле Ивић; изда­вач: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Срем­ски Карловци – Нови Сад, 1994), Политика (Београд) 24. 12. 1994, 19.

Петровић, Драгољуб: Кратко слово, Миодраг Јаћимовић, Качерци некад и сад, Белановица 1994, 157 [рецензија].

Петровић, Драгољуб: Уз ову књигу, Миодраг M. Јаћимовић, Мртва звона, Чачак 1994, 107 [рецензија].

Петровић, Драгољуб: Сава Мркаљ или пркос злим временима, Српски глас (То­пуско, год. V, бр. 44) 28. 5. 1994, 8.

Петровић, Драгољуб: Најтеже људско бреме, Овдје (Подгорица, Год. XXV, бр. 311–312) новембар-децембар 1994, 10–11.

Петровић, Драгољуб: Опет о посртању српскога језика и неким његовим „осло­­бо­диоцима”, Ле­то­пис Матице српске, Год. 171, књ. 455, св. 2, Нови Сад 1995, 393–413.

Петровић, Драгољуб: Лингвистичке магле Маројевића и Симића, Ле­то­пис Матице српске, Год. 171, књ. 456, св. 3, Нови Сад 1995, 372–374.

Петровић, Драгољуб: Срби на путу према тминама историје?, Хришћанска мисао 4–6, Београд 1995, 26–27.

Петровић, Драгољуб: Је ли само глупост зајахала Србију?, НИН (Београд) 15. 12. 1995, 5.

Петровић, Драгољуб: Кад остоже проћета (Синтеза црногорске лингвистичке па­ме­ти у књизи  „Црногорски језик” др Војислава Ник­че­вића), Исток (Подгорица, бр. 18) март 1996, 44–45. (скраћен текст, наслов и наднаслов редакцијски)

Петровић, Драгољуб: Књига драгоцена, мудра, толерантна. О лексичким по­зај­мљеницама, Суботица – Београд, 1996, Вукова за­­дужбина (Београд, год. X, бр. 37) март 1996, 12.

Петровић, Драгољуб: Како Црногорци зову плагијаторе?, Исток (Подгорица, бр. 20) мај 1996, 38–39.

Петровић, Драгољуб: Књига стида (Лингвисти о покушају др Војислава Никчевића да подели српски језик, Поли­ти­ка експрес (Београд) 21. 5. 1996, 12.

Петровић, Драгољуб: Несојска лингвистика, Књижевне новине (Бео­град, бр. 933/934) 1. 7. и 15. 7. 1996, 3.

Петровић, Драгољуб: О српским дијалекатским речницима, Вукова за­­дужбина (Београд, год. IX, бр. 35) септембар 1996, 4. [=Петровић, Драгољуб: О српским дијалекатским речницима, Српски глас [Топуско, год. I (7), бр. 1 (60)] ли­стопад 1996, 19–20].

Петровић, Драгољуб: Књига за под главу (Милош Јевтић, Са домаћим слави­сти­ма, Београд, 1996), Вукова за­­дужбина (Београд, год. IX, бр. 35) септембар 1996, 13. [=Петровић, Драгољуб: Књига за под главу (Милош Јевтић, Са домаћим слави­сти­ма, Београд, 1996), Српске на­родне новине (Будимпешта, н. с, год. VI, бр. 42) 15. 10. 1996, 6].

Петровић, Драгољуб: Како се праве Црногорци?, Исток (Подгорица, бр. 22) октобар 1996, 18.

Петровић, Драгољуб: Писмо Радовану или запис о јевтиним Србима, Хришћанска мисао 5–8, Београд 1996, 23–24.

Петровић, Драгољуб: А зло добра донијети неће, Глас Зете, год. V, 16–17, 1997, 14–17 [интервју].

Петровић, Драгољуб: Комунисти и бивши комунисти, Књижевне новине (Бео­град, год. XLIX,  бр. 946/947) 15. 1. и 1. 2. 1997, 5.

Петровић, Драгољуб: Исповест натчовека, Књижевне новине (Бео­град, год. L, бр. 968/969/970) 15. 2, 1. и 15. 3. 1998, 14 [превод и напо­ме­на преводиоца].

Петровић, Драгољуб: Одбор за стандардизацију српског језика. Комисија за стан­дардни језик у школству, администрацији, издава­штву и јавним гласилима, у: Радојко Гачевић и Јован Вуксановић (прир.), Списи Одбора за стандар­дизацију, Београд: Институт за српски језик, 1998, 43–47.

Петровић, Драгољуб: Друштву за обнову србистике, Србистика – Serbica, Година II, број 1–2, Приштина: Филозофски факултет, 1999, 395–399. (објављено у марту 2002).

Петровић, Драгољуб: [Универзитет: Нездрава средина] Проф. др Драгољуб Пе­тровић, Филозоф­ски факултет, Индекс (Нови Сад: Сту­дентски информативно-издавачки цен­тар) септембар 1999(?), 10 [те­матски интервју].

Петровић, Драгољуб: Записи о српским поломима (предговор књизи: Мио­драг Јаћимовић, Време опадања : дневнички записи), Ва­ље­во 1999, 5–10.

Петровић, Драгољуб: Две српске прозодијске норме?, у: Јудита Планкош (ур.), Актуелни проблеми граматике српског језика, Суботица: Градска библиотека – Београд: Народна библиотека Србије, Институт за српски језик САНУ, 1999, 227–231 [Зборник радова са другог, међународног, научног скупа Актуелни про­блеми гра­ма­тике српског језика, Градска библиотека, Субо­тица, 22–24. октобар 1997].

Петровић, Драгољуб: Белези о нестајању (у књизи: Миодраг Јаћимовић, Белези Белановице), Ваље­во 2000, 5–6.

Петровић, Драгољуб: Из беде у безнађе, Глас јавности (Бео­град, год. III, бр. 679) 8. 6. 2000, 16.

Петровић, Драгољуб: Српски језик и његови дијалекти, Књижевне новине (Бео­град, Година LIII, бр. 1019/1020) 1. и 15. 10. 2000, 1, 3.

Петровић, Драгољуб: „Извињавамо се, много се извињавамо”, Политика (Београд) 28, 29. и 30. 11. 2000, 34.

Петровић, Драгољуб, Драгољуб Збиљић: Ћирилица још 40 година, Списи Одбора за стандардизацију српског језика 4, Београд 2001, 84–85 (Наднаслов: Саопштење Стручне групе „Ћ-5 више” Друштвене организације за заштиту ћирилице српског језика).

Петровић, Драгољуб, Вера Давидовић и Драгољуб Збиљић: Престоница српског језика – латинички град, Списи Одбора за стандардизацију српског језика 4, Београд 2001, 87–91 (Наднаслов: Стручна група „Ћирилице” „Ћ-5 више” завршила истраживање положаја ћириличког и латиничког писма у Београду).

Петровић, Драгољуб: Враћање славе – латиницом?, Дневник (Нови Сад) 12. 3. 2001, 17.

Petrović, Dragoljub: Languages in contact: sтandard Serbian phonology in an urban setting, In: [Ed.] Milorad Radova­no­vić and Randall A. Major, Serbian Sociolinguistics, Inтernaтional Journal of тhe Sociology of Lan­guage, Berlin – New York (Mouтon – de Gruyтer) 2001, Issue 151, 19–40.

Петровић, Драгољуб: Разговор с поводом: Једном језику два имена, Вечерње Новости (Београд) 7. 4. 2001, 2 (интервју Зорици Т. Мирковић).

Петровић, Драгољуб: Да ли нам је потребно „светско писмо“, Политика (Београд) 5. 8. 2001, 24.

Петровић, Драгољуб: Црногорци, За заједничку државу Србије и Црне Горе, Београд (Одбор за одбрану једнаких права држављана Црне Горе), 2001, 47–48.

Петровић, Драгољуб: Потапање ћирилице, Глас Црногораца (Подгорица, бр. 323) 24. 8. 2001, 11 (Наднаслов: Изумире ли наше писмо у Црној Гори; реч у анкети коју је припремила новинарка Лидија Лакић).

Петровић, Драгољуб: Комунисти и даље јашу, Глас јавности (Београд) 27. 9. 2001, 23.

Петровић, Драгољуб: Угрожени српски језик и писмо, Политика (Београд) 13. 10. 2001, 23 (=Петровић, Драгољуб: Угрожени српски језик и писмо, Списи Одбора за стандардизацију српског језика 4, Београд 2001, 314).

Петровић, Драгољуб: Поробљена Србија, Глас јавности (Београд) 18. 11. 2001, 28 (Наднаслов: Ре­­аговање).

Петровић, Драгољуб: Нестајање ћирилице или последљи српски слом, Ле­то­пис Матице српске, Год. 177, књ. 468, св. 6, Нови Сад 2001, 830–844.

Петровић, Драгољуб: Путеви и странпутице српскога стандардног језика, Луча (Суботица, Год. XI, бр. 1) јануар – Светосавски број 2002, 51–57.

Петровић, Драгољуб: Деструкција српског језика, Погледи (Крагујевац, Год. XXI, бр. 248) фебруар 2002, 54–55 (интервју Гаври Дражићу).

Петровић, Драгољуб: Далеко од памети, Вечерње Новости (Београд) 12. 2. 2002, 20 (наднаслов: Новосадски лингвиста проф. др Драгољуб Петровић о генези „црногорског језика” – интервју Јованки Симић) [=Петровић, Драгољуб: Далеко од памети, Списи Одбора за стандардизацију 5, Београд 2002, 240).

Петровић, Драгољуб: Ћирилички рачунарски програми као услов опстанка српске писмености и културе, Научно-стручни скуп ‘Интернет и ћирилица’, Зборник радова, Београд: Вукова задужбина, 2002, 1–6 (ISBN 86-902961-1-5; диск).

Петровић, Драгољуб: Упозорење о угрожености српског језика и ћирилице, Ћирилица (Нови Сад, Год. I, бр. 1) фебруар 2002, 2 (наднаслов: Документ Стручне групе „Ћ-5 више”).

Петровић, Драгољуб: Ко војује против ћирилице?, Ћирилица (Нови Сад, Год. I, бр. 1) фебруар 2002, 4–5 (наднаслов: Излагања са скупа поводом озваничења рада Повереништва за Београд [Филолошки факултет, 24. 9. 2001]).

Petrović, Dragoljub: Ćirilica i komunisti, Kikindske (Kikinda) 15. 3. 2002, 15 (наслов редакцијски).

Петровић, Драгољуб, Драгољуб Збиљић: Ћирилица још 40 година, „Ћирилица. Билтен Удружења за заштиту ћирилице српског језика ‘Ћирилица’ – Повереништво Кикинда”, Година I, број 1, Кикинда: април 2002, 2 (наднаслов: Саопштење стручне групе „Ћ-5 више” друштвене организације за заштиту ћирилице српског језика).

Петровић, Драгољуб: Зашто напади на ћирилицу, „Ћирилица. Билтен Удружења за заштиту ћирили­це српског језика ‘Ћирилица’ – Повереништво Кикинда”, Година I, број 1, Кикинда, април 2002, 5 [рубрика: Документи].

Петровић, Драгољуб: „Речник српских говора Војводине” је дводеценијски пројекат, Дневник (Нови Сад) 20. 5. 2002, 19 / Приређивачи ‘Речника српских говора Војводине’ [наслов редакцијски, са штампарском грешком – оводеценијски].

Петровић, Драгољуб: Сви наши мондијалисти, Ново време (Кикинда, Год. I, бр. 14) 28. 5. 2002, 4 [над­наслов: Проф. др Драгољуб Петровић: Ко затире српски народ].

Петровић, Драгољуб: Судбина српског језика и писма – питање је српског националног опстанка, Хришћанска мисао : Свечаник, Год. Х, бр. 1–4, Београд – Ваљево – Србиње 2002, 40–41 [=Петровић, Драгољуб: Ћирилица, Удружење за заштиту ћирилице српског језика, Година II, Број 2, Нови Сад, фебруар 2003, 2–3].

Петровић, Драгољуб: Некултура или необразовање, Глас јавности (Београд) 16. 10. 2002, 14 (наслов редакцијски).

Петровић, Драгољуб: Компјутер без Вука, Вечерње Новости (Београд) 30. 12. 2002, 5  (изјава новинарки Зорици Мирковић).

Петровић, Драгољуб: Србија под тролистом (истог) зла, Хришћанска мисао : Свечаник, Година X,  број 5–8, Београд – Ваљево – Србиње 2002, 28–32.

Петровић, Драгољуб: Ћирилица убрзано нестаје, Политика (Београд) 16. 2. 2003, А7 (новинарски запис Мирослава Караџића, с наднасловом: Упозорење Скупштине Удружења за заштиту српског језика); [=Петровић, Драгољуб: Списи Одбора за стандардизацију српског језика 6, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2003, 190].

Петровић, Драгољуб: Брука пред светом, Вечерње Новости (Београд) 11. 3. 2003, 6 (наднаслов: Поводом учесталих најава увођења црногорског језика интервју З. Т. Мирковић); [=Петровић, Драгољуб: Списи Одбора за стандардизацију српског језика 6, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2003, 194].

Петровић, Драгољуб: Црногорски језик, Политика (Београд) 31. 3. 2003, А19 (с поднасловом Хоће ли се острашћеном незнању супротставити макар мало елементарног разума и наднасловом Тачка гледишта; наслов редакцијски, текст нешто скраћен); [=Петровић, Драгољуб: Списи Одбора за стандардизацију српског језика 6, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2003, 211].

Петровић, Драгољуб: Скица за узалудну расправу, Образ Нови Сад, Билтен Градског одбора Нови Сад Отачаственог покрета Образ, Спасовдан 2003, 14 (извод из говора одржаног 14.2. 2003).

Петровић, Драгољуб: Обеспамећени језик у црногорском уставу?, Свевиђе, Лист Епархије будимљанско-никшићке за вјеронауку, хришћанску културу и живот Цркве, 7 (тематски број), Беране, април 2003, 32-34 [=Петровић, Драгољуб: Обеспамећени језик у црногорском уставу?, Времекази: прошлост – садшњост – будућност Васојевића 7, Андријевица, јул 2006 (вероватно грешка, место 2005)].

Петровић, Драгољуб: Одбацити кукавичје јаје, Вечерње Новости (Београд) 16. 6. 2003 (наднаслов: Новосадски лингвисти о црногорском језику – изјава новинарки З. Т. Мирковић).

Петровић, Драгољуб: Обеспамећени језик, Политика (Београд) 12. 8. 2003 (фрагмент, преузет из напред наведеног текста, са заједничким насловом Изум острашћених незналица и наднасловом О [не]постојању црногорског књижевног језика).

Петровић, Драгољуб: Језик од једнога слова и наука од једне вијуге, Свевиђе, Лист Епархије будимљанско-никшићке за вјеронауку, хришћанску културу и живот Цркве, 8, Беране, 2003, 7–8 (наднаслов: Промоција „Свевиђа” у Матици српској – Нови Сад, 13. јуна ове године); [=Петровић, Драгољуб: Списи Одбора за стандардизацију српског језика 6, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2003, 277–278].

Петровић, Драгољуб: Немогуће Србоцрногорке, Политика (Београд) 3. 10. 2003, А 10 (фрагмент из разговора са новинаром Милорадом Ћириловићем, с наднасловом Српски језик на искушењима [2]); [=Петровић, Драгољуб: Списи Одбора за стандардизацију српског језика 6, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2003, 260].

Петровић, Драгољуб: Лексикографско благо, Дневник (Нови Сад) 15. 12. 2003, 14 (поводом три свеске Речника српских говора Војводине – интервју Милану Живановићу).

Petrović, Dragoljub: Da se sporazumeju babe i unuci, Građanski lisт (Novi Sad) 9. 12. 2003, 9 (nadnaslov: Treća sveska Rečnika srpskih govora Vojvodine – разговор са Аидом Скакић, потписано само као ГЛ).

Петровић, Драгољуб: Драгољуб Петровић, у: Рајо Војиновић, Српски пишем и зборим : Разговори о језику Црногораца, Подгорица – Нова Пазова 2003, 55–64 [интервју].

Петровић, Драгољуб: Куда иде српско школство?, Књижевни лист (Београд, Год. III, бр. 19) 1. 3. 2004, 1, 4.

Петровић, Драгољуб: Речи у цајтноту, НИН (Београд, бр. 2780) 8. 4. 2004, 52-53 [новинарски текст Лазара Каурина, на основу интервјуа поводом Награде „Павле Ивић” додељене Речнику српских говора Војводине; наднаслов Лексикографија].

Петровић, Драгољуб: Запис за будућност, Политика (Култура – Уметност – Наука), Београд, 17. 4. 2004, В4 (наднаслов: О дијалектологији и језику: Драгољуб Петровић – интервју Даници Радовић).

Петровић, Драгољуб: Творац „црногорског” је у лингвистичком бунилу, Дан (Подгорица) 28. 9. 2004 [=Петровић, Драгољуб: Творац „црногорског” је у лингвистичком бунилу, Свевиђе 19, Лист Епархије будимљанско-никшићке за вјеронауку, хришћанску културу и живот Цркве, Беране, октобар 2004, 46–47] [интервју Живани Јањушевић].

Петровић, Драгољуб: [Изводи из говора пред Манастиром Дуга], Дан (Подгорица, VI/2120) 26. 12. 2004, 7.

Петровић, Драгољуб: Људи нису „шароње”, Вечерње Новости (Београд) 27. 12. 2004, 31 [интервју Зорици Т. Мирковић].

Петровић, Драгољуб: [Извод из текста Аветлук безлијека], Свевиђе 20, Лист Епархије будимљанско-никшићке за вјеронауку, хришћанску културу и живот Цркве, Беране, о Божићу 2004, 28–29 [у тексту Сенке Чоловић: Стјециште и збориште дубоког памћења народног]; [посебно и] 31.

Петровић, Драгољуб: Аветлук безлијека, Распеће језика српскога, Број 2, Никшић (Билтен, Актив професора и наставника српског језика и књижевности), 2005, 13–16.

Петровић, Драгољуб: Дукљанска памет у „каталозима знања” за предмет  М а т е р њ и   ј е з и к  у средњим стручним школама, Распеће језика српскога, Број 2, Никшић (Билтен, Актив професора и наставника српског језика и књижевности), 2005, 94–97.

Петровић, Драгољуб: „Српска латиница” – пречица за српско национално беспуће, Јединство (Приштина – Косовска Митровица, Год. LXI, бр. 8) 28. 2. 2005, 15 (наднаслов: Саопштење Стручне групе „Ћ–5 више” Удружења „Ћирилица”); [=Петровић, Драгољуб: „Српска латиница” – пречица за српско национално беспуће, Глас јавности (Београд, Год. VII/2344) 27. 2. 2005, 26 (али су тамо испуштена имена Т. Спаић и С. Букумировића); Дневник (Нови Сад) 11. 3. 2005, 27)].

Петровић, Драгољуб: Ћирилица нестаје заједно са Србима, Нова Зора, Часопис за књижевност и културу (Српско просвјетно и културно друштво „Просвјета”, Одбори у Билећи и Гацку), Билећа – Гацко, Прољеће, 5/2005, 139–152 [=Петровић, Драгољуб: Милош Ковачевић, У одбрану српске ћирилице : Хрестоматија, Пале (Српско просвјетно и културно друштво „Просвјета“) 2013, 152–173].

Петровић, Драгољуб: Поправљање историје, НИН (Београд, бр. 2874) 26. 1. 2006, 51.

Петровић, Драгољуб: Који су домети демократије?, Распеће језика српскога у Црној Гори, Часопис за језик, књижевност и друштвена питања, Год. II, бр. 5, Никшић, фебруар 2006, 39–42 (рубрика: Освјетљења).

Петровић, Драгољуб: Језик и политика у Црној Гори. Разговор са Драгољубом Петровићем, Ле­то­пис Матице српске, Год. 182, књ. 477, св. 3, Нови Сад 2006, 458–476. [интервју: Катарина Брајовић] [=Петровић, Драгољуб: Језик и политика у Црној Гори, Списи Одбора за стандардизацију српског језика 8, Београд 2005, 230–248].

Петровић, Драгољуб: Један поглед на српску карактерологију, Траг (Врбас, Год. II, књ. II, св. 6) мај 2006, 124–127.

Петровић, Драгољуб: Српски језик на беспућу, Политика (Култура – Уметност – Наука), Београд, 29. 7. 2006, 3–4 [=Петровић, Драгољуб: Српски језик на беспућу, Списи Одбора за стандардизацију српског језика 9, Београд: Институт за српски језик САНУ, Београдска књига, 2007, 167–166 (sic!)].

Петровић, Драгољуб: Не виде куд ударају, Слово 9, Никшић 2006, 5–10 [=Петровић, Драгољуб: Рубрика: Разговор (изводи из текста Језик и политика у Црној Гори), Летопис Матице српске, св. 3, март 2006] [интервју: Катарина Брајовић].

Петровић, Драгољуб: Језик нијесу гаће са тушке џаде, Дан (Подгорица) 18. 11. 2006, с. XVIII [разговор са новинарком Живаном Јањушевић].

Петровић, Драгољуб: Распарчавања језика је било, Политика (Култура – Уметност – Наука), Београд, 2. 12. 2006, 3–4 (наслов редакцијски); [=Петровић, Драгољуб: Списи Одбора за стандардизацију српског језика 9, Београд: Институт за српски језик САНУ, Београдска књига, 2007, 254–255].

Петровић, Драгољуб: [Извод из текста: Страница о Буњевцима тек отворена, наднаслов: Научни скуп „О Буњевцима” донео низ нових података пре свега о историји ове националне мањине], Bunjevačke novine (Subotica, God. II) decembar 2006, 7–8.

Петровић, Драгољуб: Језик са чактаром, Уставни геноцид над Србима : српски народ у новом уставу Црне Горе (Зборник радова са нaучног скупа у Подгорици 16. и 17. новембар 2006), Подгорица: Српско народно вијеће Црне Горе, 2007, 123–129.

Petrović, Dragoljub: Dijalekatski rečnik – sa „hrvatskim zvonom”, Bunjevačke novine (Subotica, God. III, br. 20) februar 2007, 25–26.

Петровић, Драгољуб: О српском језику и школству – још једном, Списи Одбора за стандардизацију 9, Београд: Институт за српски језик САНУ, Београдска књига, 2007, 268–273.

Petrović, Dragoljub: Bunjevci u „velikohrvatskim imperijalnim projektima”, Bunjevačke novine (Subotica, God. III, br. 21) mart 2007, 25–26.

Petrović, Dragoljub: „Tri stoljeća hrvatskoga standardnog jezika”, Bunjevačke novine (Subotica, God. III, br. 22) april 2007, 22–24.

Петровић, Драгољуб: И Србијанци су Срби. – Вечерње Новости (Београд) 25. 4. 2007, 32 (скраћен текст, с редакцијским насловом).

Петровић, Драгољуб: Пресукана памет (Поводом текста Р. Маројевића Распарчавања језика није било, Слово, 11, 2007), Слово [Година IV] 12, Никшић април 2007, 136–­141.

Петровић, Драгољуб: Ново доба, Слово [Год. IV] 12, Никшић април 2007, 166–­223 [поглавље из књиге Демократија с наличја, Илија Петровић – Драгољуб Петровић; в.  монографије].

Petrović, Dragoljub: Putevi i ishodi „hrvatskog preporođaja”, Bunjevačke novine (Subotica, God. III, br. 23) maj 2007, 24–25.

Петровић, Драгољуб: Далеко од увреде, Вечерње Новости (Београд) 31. 5. 2007, 32 (наднаслов: Срби и Србијанци).

Петровић, Драгољуб: [Упозорење о затирању српске ћирилице], у: Драгољуб Збиљић – Немања Видић – Гордана-Лола Ђуровић – Петар Јаћимовић, Једноазбучје и у правопису српског језика спас за  ћирилицу, Нови Сад (Ћирилица), 2007, 11–16.

Петровић, Драгољуб: Плаћеничке странке – већа претња, Правда (Београд, Год. 1, Број 183) 8. 10. 2007, 24 (наслов редакцијски).

Петровић, Драгољуб: Фашизам као дечје лице комунизма, Глас јавности (Београд) 19. 10. 2007, 18 (као аутор потписан Драган Петровић).

Петровић, Драгољуб: Нови прилози несојској лингвистици (Поводом текстова Р. Маројевића: Слово, 12, 13–14, 2007), Слово [Година IV] 15–16, Никшић новембар 2007, 212–220 (у рубрици Ставови).

Петровић, Драгољуб: „Три стољећа хрватскога књижевног језика” – на српској основи, Слово [Година IV] 15–16, Никшић новембар 2007, 222–269 (у рубрици Књига Слова).

Петровић, Драгољуб: Какви тесари – такав и језик, Дан (Подгорица) 15. 2. 2008, XX (наднаслов: лингвиста Драгољуб Петровић о намјери власти да стандардизује црногорски језик – интервју С.[ветлани] Ћ.[етковић]).

Петровић, Драгољуб: Демократија као псовка, Летопис Матице српске, Год. 184, књ. 481, св. 4, Нови Сад април 2008, 592–594.

Петровић, Драгољуб: Историја лажног представљања, Исток, ревија за политичка и културна питања (Подгорица, бр. 96) март 2008, 37–38 (наднаслов: Поводом првог једнотомног издања Речника српског језика Матице српске; делимично скраћен претходни текст).

Петровић, Драгољуб: Војвођанери и Војводинци, Вечерње Новости (Београд) 2. 11. 2008, 8 (наднаслов: Проф. др Драгољуб Петровић, лингвиста, о тзв. војвођанском језику и политичкој мимикрији [интервју Јованки Симић].

Petrović, Dragoljub: [Fragmenti o Bunjevcima], Bunjevačke novine (Subotica, God. IV, br. 42) 2008, 4–5 [u okviru teksta Niki odgovori na pitanja o Bunjevcima, nadnaslov U Bunjevačkoj matici promovisan Zbornik radova s naučnog skupa o Bunjevcima održanog u oktobru].

Петровић, Драгољуб: Српско језичко питање, Летопис Матице српске, Год. 185, књ. 483, св. 1–2, Нови Сад јануар–фебруар 2009, 215–221 (Рубрика: Језик наш насушни).

Петровић, Драгољуб: Псовке умјесто научних аргумената (поводом текста Р. Маројевића, Слово, 19–20), Слово 21, Никшић фебруар 2009, 182–188.

Петровић, Драгољуб: Аветни језик и правопис, Вечерње Новости (Београд) 15. јул 2009, 33 [над­на­слов: Реаговања лингвиста у Србији поводом новог црногорског правописа – кратка изјава].

Петровић, Драгољуб: Само још фали војвођански језик, Press (Београд) 30. август 2009, 11 (интервју З[орици]  Т. Мирковић).

Петровић, Драгољуб: О Црногорцима и Монтенегринерима (Фрагменти о језику, књижевности и узорима), Слово [Година VI] 23, Никшић септембар 2009, 20–35.

Петровић, Драгољуб: На најважнијим животним испитима – нема поправног, Слово 25,  Никшић април 2010, 11–38 (интервју главном уреднику Веселину Матовићу, под насловом Разговор; [=Петровић, Драгољуб, На најважнијим животним питањима – нема поправног, Пензионер (Беране) септембар 2010, 8 – фрагменти интервјуа].

Петровић, Драгољуб: Преко колена, Новости (Београд) 23. 6. 2010, 31 (изјава Јованки Симић, у оквиру текста Насиље над језиком, с наднасловом Одлуком Савета Министарства просвете Црне Горе одобрена Граматика црногорског језика).

Петровић, Драгољуб: Српски језик и његови заперци, Српске новине (Подгорица, Год. I, бр. 16) 26. 8. 2010, 10–11, 13 [укључено у ауторову књигу: Зловременик, Подгорица, 2011, 404–413, а пренето и у књ.: Насиље над српским језиком : Зборник радова, Подгорица (Књижевна задруга Српског народног вијећа), 2014, 125–133].

Петровић, Драгољуб: Куда се запутила српска ћирилица?, Књижевно друштво „Запис“ (Горњи Милановац), Год. Х, Годишњак за књижевност, језик и културу, Горњи Милановац 2010, 177–186.

Петровић, Драгољуб: Арбанаси дошли – с Кавказа?, Летопис Матице српске, Год. 187, књ. 487, св. 1–2, Нови Сад јануар–фебруар 2011, 154–167 [=Петровић, Драгољуб: Арбанаси дошли – с Кавказа?, Свети кнез Лазар, Званично гласило Епархије рашко-призренске и косовско-метохијске у егзилу, Год. XIX, бр. 9 (75), Београд 2013, 147–162.]

Петровић, Драгољуб: Зловременик, Подгорица 2011, 418. (Књижевна задруга Српског народног вијећа Црне Горе, Библиотека „Студије“).

Петровић, Драгољуб: Похара Срба и српског језика, у књ.: Ђорђе Јањатовић, Борба за ћирилицу : Документа Одбора за службену и јавну употребу српске ћирилице (Удружење за заштиту ћирилице српског језика „Ћирилица“ Нови Сад), Нови Сад: Прометеј, 2011, 467–484 [=Петровић, Драгољуб: Похара Срба и српског језика, Слово [Год. VIII] 34–35, Часопис за српски језик, књужевност и културу, Никшић новембар 2011, 227–246; Свети кнез Лазар, Званично гласило Епархије рашко-призренске и косовско-метохијске у егзилу, Година XVIII, Број 6 (72), Београд 2012, 131–152; www.ljudigovore.com: Часопис Људи говоре, бр. 21–22, Торонто, 21. децембар 2014; (преведено на енглески: The Robbery of Serbs and the Serbian language, In: Ђорђе Јањатовић, Борба за ћирилицу : Наставак, Нови Сад (Удружење за заштиту српског језика „Ћирилица“), 2016, 813–827).]

Петровић, Драгољуб: Другови својих другова, Српске новине (Подгорица, Бр. 45) 6. 10. 2011, 16–17.

Петровић, Драгољуб: Језици са српске ливаде, Вечерње Новости (Београд) 31. 7. 2011, 15 (с наднасловом: Драгољуб Петровић, лингвиста, о потопу ћирилице, губитку идентитета и лажним европејцима – интервју Јованки Симић).

Петровић, Драгољуб: Да ли бауљати „под европским барјаком“?, Слово [Год. VIII] 33, Никшић август 2011, 229–240.

Petrović, Dragoljub: Povodom spora K. Burovića i J. Deretića o poreklu Arbanasa (Таблоид, бр. 235, 237, 239), Tabloid (Beograd, br 240) 1. 9. 2011

http://www.magazin-tabloid.com/casopis/?id=06&br=240&cl=34

Петровић, Драгољуб: „Хрватска ћирилица“ – на ломачи?, Летопис Матице српске, Год. 188, књ. 490, св. 6, Нови Сад децембар 2012, 1128–1133.

Петровић, Драгољуб: Српски наша небрига, Вечерње Новости (Београд) 8. 9. 2013, 5 (Наднаслов: Наш језик и писмо вековима угрожавали освајачи, али и сами Срби – фрагменти изјаве Јованки Симић).

Петровић, Драгољуб: Српски језик и заперци, Вечерње Новости (Београд) 10. 11. 2013, 3 (наднаслов: О историјском прогону ћирилице, угрожавању идентитета и комунистима као грешницима – интервју Јованки Симић); [=Петровић, Драгољуб: Затирање писма, Војни ветеран, Београд новембар 2013, 28–29; www.cirilica–beograd.rs 24. 3. 2016: Заперци гуше српство и српски језик (пренет интервју Јованки Симић, Новости, 11. нов. 2013)].

Петровић, Драгољуб: Сада је на потезу држава, Вечерње Новости (Београд) 18. 12. 2013, 15 (наднаслов: Колико књиге о граматици могу да подигну свест о неговању језика – фрагменти изјаве Јованки Симић).

Петровић, Драгољуб: Докле ће Срби(ја) неговати своје језичке заперке?, Свети кнез Лазар, : Званично гласило Епархије рашко-призренске и косовско-метохијске у егзилу, Год. XIX, бр. 13 (79), Београд 2014, 91–109.

Петровић, Драгољуб: Гајде и, узгред, гусле, у књ.: Дејан Томић, Гајде и весела Србадија : Алманах, Нови Сад: Тиски цвет, 2014, 10–11.

Петровић, Драгољуб: Opus Dei, „Комитет 300“ и екуменизам, Свети кнез Лазар, : Званично гласило Епархије рашко-призренске и косовско-метохијске у егзилу, Год. XIX, бр. 16 (82), Београд 2014, 95–114.

Петровић, Драгољуб: Затирање Срба у Црној Гори или цртице о сердарским и несојским временима, Српске новине (Подгорица, Година VI, број 79) 2015, 54–59; [=Петровић, Драгољуб: Затирање Срба у Црној Гори или цртице о сердарским и несојским временима, Зборник радова са научног скупа „Српски језик и ћирилица основе српског идентитета“, Подгорица 2015, 233–247 (Скуп одржан 17–18. октобра 2014)].

Петровић, Драгољуб: Језик завитлан према тминама историје (Први део), Печат (Београд, Број 355) 6. 2. 2015, 54–59 (интервју Јови Бајићу).

Петровић, Драгољуб: Језик завитлан према тминама историје (Други део), Печат (Београд, Број 356) 13. 2. 2015, 53–57 (интервју Јови Бајићу).

Петровић, Драгољуб: Комунисти су сатрли српску младост, Вечерње Новости (Београд) 13. 4. 2015, 16 (у рубрици Ставови / Полемике / Писма; местимично скраћено; наслов редакцијски).

Петровић, Драгољуб: Порез на латиницу, Вечерње Новости (Београд) 17. 6. 2015, 19 (у рубрици Ставови / Полемике / Писма; текст знатно скраћен, наслов редакцијски).

Петровић, Драгољуб: Новосадски договор – удружени злочиначки подухват, http://www.srp­skeno­vinecg.com/kultura/35-kultura/34599-dragoljub-petrovic?tmpl=c. (неауторизовано излагање на скупу посвећеном шездесетогодишњици Новосадског договора у Културном центру Новог Сада 10. децембра 2014; пренет текст Биљане Ди­ко­вић, Фејсбук репортер; 20. јул 2015).

Петровић, Драгољуб: Народноослободилачки геноцид, 16. септембар 2015.

http://www.vaseljenska.com/mislje­nja­/­na­rodnooslobodilacki–genocid/.

Петровић, Драгољуб: Комунисти су убијали и децу, Вечерње Новости (Београд) 22. 9. 2015, 18 (у рубрици Ставови / Полемике / Писма; текст делимично скраћен, наслов редакцијски).

Петровић, Драгољуб: О старој српској лексикографији – нешто друкчије, Политика (Београд) 11. 10. 2015, 14 (серија [са]чувајмо српски језик); [=Петровић, Драгољуб: О старој српској лексикографији – нешто друкчије, Додатак Политике (Београд) 10. 11. 2015, 10].

Петровић, Драгољуб: Српскохрватски језик никад није постојао, Политика (Београд) 19. 10. 2015, 7 (серија [са]чувајмо српски језик).

Петровић, Драгољуб: Ефендија, колико арапских језика говориш, Политика (Београд) 8. 11. 2015, 8 (серија [са]чувајмо српски језик); пренесено и: www.srpske­novi­necg.net (9. novembar 2015, rubrika kultura); www.vaseljenska.com (9. novembar 2015); www.palo.rs; www.sandzakpress; (reagiranja: Šefket Krcić, Bosanski ima dužu povijest od slovenskih jezika; Шефкет Крцић, Босански језик има дужу историју од осталих словенских језика, Политика, 13. новембар 2015, 23.)

Петровић, Драгољуб: Арапски језици и њихове босанске паралеле : Поводом текста „Босански има дужу историју од осталих словенских језика“, од 14. новембра, Политика (Београд) 21. 11. 2015, 21 (с наднасловом: Полемика; поводом претходног Крцићевог текста).

Петровић, Драгољуб: Договоримо се о предмету спора : Поводом текста Шефкета Крцића, „Политика“, 30. новембра, Политика (Београд) 5. 12. 2015, 21.

Петровић, Драгољуб: „Јахачи апокалипсе“ или Срби(ја) на крају историје, Православни глас (Ниш: Ревнитељ, Год. 5, Бр. 27) октобар / новембар 2015, 12–16.

Петровић, Драгољуб: Коме су Немањићи градили манастире у Македонији ако је то била туђа земља?, Вечерње Новости (Београд) 30. 12. 2015, 16 (у рубрици Ставови / Полемике / Писма; наслов редакцијски).

Петровић, Драгољуб: Ко нам пише уџбенике?, www.eparhija-prizren.org 11.03.2016; http://facebookreporter.org 11.03.2016; www.srbinaokup.info 11. 03. 2016; www.koreni.rs 12. 03. 2016; [=Петровић, Драгољуб: Ко нам пише уџбенике?, Православни глас (Ниш: Ревнитељ, Год. 6, бр. 29) фебруар-март 2016, 22–23.

Петровић, Драгољуб: Хрвати – периферно српско племе, www.eparhija-prizren.org 27.03.2016; www.srbinaokup.info 27. 03. 2016; www.srbijanskiglas.in.rs 28. 03. 2016.

Петровић, Драгољуб: Затире ли СПЦ споменике српске културе?, Православни глас (Ниш: Ревнитељ, Год. 6, бр. 29) фебруар-март 2016, 14–16 (писмо Републичком заводу за заштиту споменика културе, на Сретење Господње 2016).

Петровић, Драгољуб: И писмо друго, отворено, Православни глас (Ниш: Ревнитељ, Год. 6, бр. 29) фебруар-март 2016, 16 (писмо Републичком заводу за заштиту споменика културе, 10. март 2016).

Петровић, Драгољуб: Зашто странци имају монопол на тржиште уџбеника, Вечерње Новости (Београд) 28. 4. 2016, 18 (знатно скраћено, редакцијски наслов).

Петровић, Драгољуб: Шокантна налепница, Вечерње Новости (Београд) 6. 6. 2016, 16 (испуштена слика вешања протестаната).

Петровић, Драгољуб: Прогон веронауке као прогон православља, Православље (Београд, Број 1183) 1. 7. 2016, 12 (поднаслов: Вербић као бољи ђак Карла Билта; кратки изводи из ширег текста).

Петровић, Драгољуб: О чему говори господин Хочевар, www.eparhija raškoprizrenska u egzilu, novembar 13, 2016; преузео сајт: Срби на окуп, 13/11/2016. [публицистички осврт].

Петровић, Драгољуб: „Ћирилица између истока и запада“, Политика (Београд) 29. 11. 2016, 13 (у штампаном тексту наводници су испуштени).

Петровић, Драгољуб: Десет питања историчару који све зна, http://www.vaseljenska.com/mi­sljenja/deset-pitanja-istoricaru-koji-sve-zna/#comments.

Петровић, Драгољуб: Битка за ћирилицу или битка с ветрењачама, у: Ђорђе Јањатовић, Борба за ћирилицу : Наставак, Нови Сад (Удружење за заштиту српског језика „Ћирилица“) 2016, 765–777 (преведено на енглески: Fighting for the Cirilic or Tilting at Windmills. Исто, стр. 873–885).

Петровић, Драгољуб: Модерна Црна Гора се кандидује за католичење, Српске новине (Подгорица, Година VII, Број 91) фебруар-март 2017, 18–23 (интервју; питања припремио Будимир Алексић, непотписан).

Петровић, Драгољуб: Знао је Де Гол шта говори и потписује, Политика (Београд) 17. 3. 2017, 14.

Петровић, Драгољуб: Приче с прочевља, у књ.: Милоје Стевановић, Спомени, дужи од живота, Београд, 1917, 2017, 235–244 [Поговор].

Петровић, Драгољуб: Господин Језик и муу / бее декларатори, Печат (Београд, Број 465) 7. 4. 2017, 56–57 (у оквиру блока: Јово Бајић, Трагом Сарајевске декларације о српском језику).

Остале активности

 Међународна сарадња

Члан Међународне комисије за Општесловенски лингвистички атлас (ОЛА) при Међународном славистичком комитету.

Члан Међународног редакцијског колегијума Општекарпатског дијалектолошког атласа (ОКДА).

 Чланства у научним и стручним телима и комисијама

Члан Одбора за доделу Награде „Павле и Милка Ивић“.

Члан Oдбора за дијалектолошке атласе и Одбора за ономастику САНУ.

Члан Одбора за стандардизацију српског језика.

Стални члан Матице српске.

Члан уређивачког одбора Српског дијалектолошког зборника и Зборника Матице српске за филологију и лингвистику, а био је и члан уредништва Прилога проуча­ва­њу језика (Филозофски факултет Нови Сад).

Биографија:

Рођен је 20. јуна 1935. на Косору код Подгорице. Филозофски факултет завршио у Новом Саду – 1960, постдипломске студије – 1964, докторат – 1971. Као пре­да­вач радио у Педагошкој ака­демији у Никшићу 1964–1965, а од тада до краја 2001. на Фи­ло­зофском факултету у Новом Са­ду.

Највише се бави српском дијалектологијом, знатан број ра­до­ва по­све­ћен му је проблемима ономастике и словенске лингвогеографије, бавио се критиком друштвених и политичких збивања у нас и из свих тих области об­јавио преко 500 прилога. Аутор је или коаутор четрнаест књига.

Припре­мио за штам­пу једну књигу Јована Кашића, четири књиге Па­вла Ивића, две књиге Александра Белића; редактор је Речника бачких Буњева­ца М. Пеића и Г. Бачлије (Нови Сад – Суботица, 1990), Имено­слова бачких Буњеваца истих аутора (Нови Сад – Суботица, 1994) и Реч­ни­ка српских говора Војводине (десет књига, у припреми је њихово свођење на четири тома).

Био је члан више међународних и домаћих научних од­бо­ра и комисија.

Види више →
 

Рођен је 20. јуна 1935. на Косору код Подгорице. Филозофски факултет завршио у Новом Саду – 1960, постдипломске студије – 1964, докторат – 1971. Као пре­да­вач радио у Педагошкој ака­демији у Никшићу 1964–1965, а од тада до краја 2001. на Фи­ло­зофском факултету у Новом Са­ду.

Највише се бави српском дијалектологијом, знатан број ра­до­ва по­све­ћен му је проблемима ономастике и словенске лингвогеографије, бавио се критиком друштвених и политичких збивања у нас и из свих тих области об­јавио преко 500 прилога.

Књиге: О говору Змијања (Нови Сад, 1973), Говор Баније и Кордуна (Нови Сад – Загреб, 1978), Топонимија Куча (Београд, 1988), Школа не­му­штог језика (Нови Сад, 1996), Сумрак српске ћирилице : Записи о затирању српских националних симбола  (Нови Сад, 2005), Зловременик (Подгорица 2011); Српски језички заперци (Београд, 2013; ИК „Мирослав“; на корици погрешан наслов: Заперци српскога језика).

Коаутор: Фонолошки описи словеначких, српскохрватских / хрват­ско­српских и македонских говора обухваћених Општесловенским лингви­стич­ким атласом (Сарајево, 1981), Najnowsze dzieje języków słowiańskich: Српски је­зик (Ополе, 1996; српска верзија: Језик на крају века, Београд, 1996); Serbian Sociolinguistics (Berlin – New York, 2001), Оно­мастика Качера (Београд, 2003 – с Миодрагом Јаћимовићем), Демократија с наличја (Србиње – Београд – Ваљево, 2006 – с Илијом Петровићем), О говору Спича : Грађа (Београд, 2009 – с Момчилом Поповићем), Фонологија српскога језика (Београд, 2010 – са Снежаном Гудурић), Из лексике Качера (Београд, 2011 – с Јеленом Капустином), Речник Куча (Београд, 2013 – с Иваном Ћелић и Јеленом Капустином)

Припре­мио за штам­пу једну књигу Јована Кашића, четири књиге Па­вла Ивића, две књиге Александра Белића; редактор је Речника бачких Буњева­ца М. Пеића и Г. Бачлије (Нови Сад – Суботица, 1990), Имено­слова бачких Буњеваца истих аутора (Нови Сад – Суботица, 1994) и Реч­ни­ка српских говора Војводине (десет књига, у припреми је њихово свођење на четири тома).

Био је члан Међународне комисије за језичке контакте, Међународне ко­ми­сије за Општесловенски лингвистички атлас, Међународног редак­ци­оног коле­ги­ју­ма Општекарпатског дијалектолошког атласа (све под окриљем Међународног комитета слависта) и више до­маћих научних од­бо­ра и комисија. Стални је члан Матице српске, члан уред­ништва Зборника Ма­ти­це српске за филологију и лингвистику (Нови Сад), Српског дијалектолошког зборника (Београд), а био је и члан уредништва Прилога проуча­ва­њу језика (Филозофски факултет Нови Сад).

Од 1. јануара 2002. налази се у пензији.

За 2003. годину Славистичко друштво Србије доделило је приређивачима Речника српских говора Војводине Награду „Павле Ивић”; за 2010. иста награда додељена је Драгољубу Петровићу и Снежани Гудурић за књигу Фонологија српскога језика.