Границе призренско-тимочких говора у власотиначкоме крају

Станислав Станковић, Границе призренско-тимочких говора у власотиначкоме крају, Београд 2008.