Етимолошка истраживања

Пројекат „Етимолошка истраживања српског језика и израда Етимолошког речника српског језика“ одвија се у Институту за српски језик САНУ под надзором Одбора за Етимолошки речник при Одељењу језика и књижевности САНУ. То је дугорочан подухват, чији значај прелази оквире домаће науке и културе; он има за крајњи циљ разјашњавање порекла и историјата свих речи српског језика, како књижевног тако и народног, посведочених од почетака његове писане историје. Тренутно се ради на тезаурусном (свеобухватном) Етимолошком речнику српског језика, који треба да, у много томова, сабере и обради целокупну дијалекатску и историјску грађу, и на сажетијем Приручном етимолошком речнику српског језика, где ће у два тома бити обрађене лексеме које чине основни речнички фонд. Тражење етимологије сложен је и захтеван посао, који у себе као неопходну предрадњу укључује прикупљање дијалекатских и историјских потврда речи као и свих њених досад датих тумачења у секундарној литератури; поред познавања старих и савремених језика, он изискује широка знања из области компаративно‑историјске лингвистике, дијахроне филологије и дијалектологије, па и из појединих ванјезичких дисциплина. Да би се изашло у сусрет тим потребама,  пројектни тим је разноврсно и широко профилисан, па осим слависта окупља индоевропеисте, класичне филологе, оријенталисте, балканологе. Њихов колективни рад на двама речницима пропраћен је богатом индивидуалном продукцијом, која обухвата велики број научних радова објављених у виду монографија, чланака у часописима и прилога у зборницима.

РУКОВОДИЛАЦ ПРОЈЕКТА

академик Александар Лома

академик Александар Лома

редовни професор

САРАДНИЦИ У РАДНОМ ОДНОСУ

др Снежана Петровић

др Снежана Петровић

научни саветник
др Јасна Влајић-Поповић

др Јасна Влајић-Поповић

научни саветник
др Марта Бјелетић

др Марта Бјелетић

научни саветник
др Маја Калезић

др Маја Калезић

научни сарадник
{:sr}др Марија Вучковић   {:}{:gb}Marija Vučković, PhD{:}

др Марија Вучковић   

научни сарадник
{:sr}др Јелена Јанковић{:}{:gb}Jelena Janković, PhD{:}

др Јелена Јанковић

научни сарадник
{:sr}др Жељко Степановић{:}{:gb}Željko Stepanović, PhD{:}

др Жељко Степановић

истраживач сарадник
др Ана Тешић

др Ана Тешић

истраживач сарадник

СПОЉНИ САРАДНИЦИ

академик Александар Лома

академик Александар Лома

редовни професор
доц. др Орсат Лигорио

доц. др Орсат Лигорио

спољни сарадник