Дијалектолошки одсек

 

У оквиру Дијалектолошког одсека основаног 2002. године истражују се народни говори на целом српском етничком и језичком простору. Монографски се обрађују локални идиоми, утврђују фонолошке, морфолошке и др. изоглосе, прикупља и обрађује ономастичка и лексичка грађа. Сарађује се на међународним лингвистичким атласима, а у току је и израда Српског дијалектолошког атласа.

РУКОВОДИЛАЦ ОДСЕКА

САРАДНИЦИ У РАДНОМ ОДНОСУ

проф. др Драгана Радовановић

проф. др Драгана Радовановић

виши научни сарадник
{:sr}др Ана Савић-Грујић{:}{:gb}Ana Savić Grujić, PhD{:}

др Ана Савић-Грујић

виши научни сарадник
др Зоран Симић

др Зоран Симић

научни сарадник
др Тања Милосављевић

др Тања Милосављевић

научни сарадник
др Марина Јуришић

др Марина Јуришић

научни сарадник
{:sr}др Бранкица Марковић{:}{:gb}Brankica Marković, PhD{:}

др Бранкица Марковић

научни сарадник
мр Веселин Петровић

мр Веселин Петровић

истраживач сарадник
др Јелена Капустина

др Јелена Капустина

научни сарадник
{:sr}др Биљана Савић{:}{:gb}Biljana Savić, PhD{:}

др Биљана Савић

научни сарадник
др Јована Бојовић

др Јована Бојовић

научни сарадник
мср Миљана Чопа

мср Миљана Чопа

истраживач сарадник
мср Сандра Савић

мср Сандра Савић

истраживач сарадник

САРАДНИЦИ ИНСТИТУТА И САРАДНИЦИ У ПЕНЗИЈИ