Одсек за дигитализацију

 

Одсек за дигитализацију основан је 2020. године. Проистекао je из лингвистичког потпројекта Примена лингвистичких истраживања у изради дигиталног појмовника ИИИ пројекта Интердисциплинарно истраживање језичког и културног наслеђа Србије. Израда мултимедијалног интернет портала Појмовник српске културе (47016) који се од 2011. до 2019. године одвијао у Институту. Основни циљ рада у Одсеку за дигитализацију јесте наставак послова започетих у оквиру ИИИ пројекта, као и учествовање у осмишљавању и реализацији других активности на пољу дигитализације језичких ресурса српског језика везаних за научно-истраживачки рад који се обавља у Институту.

Поред научних радова и монографских публикација, најзначајнији резултати рада Одсека за дигитализацију су Речничка платформа Расковник, Платформа за дигитална издања и транскрипцију српског рукописног наслеђа Препис, Дигитално издање Српских народних пословица Вука Караџића, софтвер за оптичко препознавање ћириличних карактера са дијакритицима SCyDia и изложба Призрен – живот у речима у Галерији науке и технике САНУ (2013) посвећена дигитализацији рукописне збирке речи из Призрена Димитрија Чемерикића.

РУКОВОДИЛАЦ ОДСЕКА

др Снежана Петровић

др Снежана Петровић

научни саветник

САРАДНИЦИ У РАДНОМ ОДНОСУ

др Снежана Петровић

др Снежана Петровић

научни саветник
{:sr}др Мирјана Петровић-Савић{:}{:gb}Mirjana Petrović Savić, PhD{:}

др Мирјана Петровић-Савић

виши научни сарадник
др Весна Ђорђевић

др Весна Ђорђевић

научни сарадник
{:sr}др Ана Шпановић{:}{:gb}Ana Španović, PhD{:}

др Ана Шпановић

научни сарадник
др Јелена Јанковић

др Јелена Јанковић

виши научни сарадник
мср Марија Раденковић

мср Марија Раденковић

истраживач сарадник
мср Миљана Чопа

мср Миљана Чопа

истраживач сарадник
мср Матија Нешовић

мср Матија Нешовић

истраживач приправник
мср Јована Тодорић

мср Јована Тодорић

истраживач приправник

САРАДНИЦИ ИНСТИТУТА И САРАДНИЦИ У ПЕНЗИЈИ

На Одсеку су са одређеним процентом радног времена ангажовани следећи сарадници из Института: др Снежана Петровић, научни саветник, др Светлана Слијепчевић Бјеливук, виши научни сарадник, др Весна Ђорђевић, научни сарадник, др Јелена Јанковић, научни сарадник, др Мирјана Петровић Савић, научни сарадник, др Ана Шпановић, научни сарадник, мср Соња Манојловић, истраживач-сарадник, мср Марија Гмитровић, истраживач-сарадник, мср Миљана Чопа, истраживач-сарадник. Спољни сарадници: др Станислав Станковић, доцент и мср Ленка Бајчетић, информатичар, мастер дигиталне хуманистике.