Библиотека

Библиотека Института за српски језик САНУ  је специјализована научно-стручна библиотека. Састоји се од централне и од неколико мањих пројекатских библиотека. Грађа библиотеке је разноврсна. Поред стручне лингвистичке литературе садржи и велики број дела из области српске културе, од општег културног значаја за српски народ.

Библиотека је настала током оснивања пројекта израде великог Академијиног Речника српскохрватског књижевног и народног језика, крајем 19. века. Током времена библиотеци су придруживани разни фондови, на пример део библиотеке академика Јована Томића. Најновија колекција књига и часописа коју је библиотека набавила јесте део личне библиотеке истакнутих српских лингвиста академика Милке и Павла Ивића као и лексикографску библиотеку Јована Ћирилова.

Фонд централне библиотеке броји преко 15.000 томова монографске литературе као и бројне часописе од којих многи имају изузетну вредност, као што су комплетиране свеске часописа Бранково коло, Босанска вила и Летопис Матице српске. Такође, пројекатске библиотеке поседују не мали број монографске грађе, периодичних публикација и другу стручну литературу.

Поред испуњавања основних стручних потреба сарадника ИСЈ САНУ у њиховом научноистраживачком раду,  мисија библиотеке је и да помогне академицима, научницима из других института, професорима факултета и осталим заинтересованим особама које имају потребу за литературом библиотеке ИСЈ САНУ.

Радно време за рад са спољним корисницима је од 10 до 14 часова.

Адреса: Ђуре Јакшића 9, 11000 Београд

Телефон: 011.2181.383, локал 106

др Владимир Живановић, виши дипломирани библиотекар

Владимир Живановић (16. 7. 1974. у Београду).

Јуна 2010. дипломирао на Филолошком факултету Универзитета у Београду на Катедри за библиотекарство и информатику. Месеца октобра 2010. запослио се у Институту за српски језик САНУ на месту библиотекара. Јула 2013. године положио стручни испит. Докторске студије на модулу Култура (Катедра за библиотекарство и информатику) уписао је 2010. и 2017. стекао титулу доктора филолошких наука. Године 2020. изабран у звање виши дипломирани библиотекар.