Међународна сарадња

Сарадници Института за српски језик САНУ су учесници следећих билатералних пројеката:

Словенци у Србији, Срби у Словенији, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Балканолошки институт САНУ, 20062007 (Марија Вучковић).

Културни идентитет српске националне мањине у Мађарској, Српска академија наука и уметности и Мађарска академије наука, 20082009 (Наташа Вуловић, Марија Ђинђић, Владан Јовановић, Данијела Радоњић).

Дијалекатска лексика српског и словеначког језика – компаративни аспект, Љубљана–Београд, 20122013 (Јасна ВлајићПоповић, руководилац, Марта Бјелетић, Жељко Степановић, Ана Тешић).

Живот Срба у Батањи, Академијини институти и Српски институт из Будимпеште, 2012(Владан Јовановић, Софија Милорадовић).

Језик као запис културе у етнолошкој и лингвистичкој анализи на релацији Србија и МакедонијаСрпска академија наука и уметности и Македонска академије наука и уметности, 20142021. (Софија МилорадовићСтанислав Станковић, Драгана Радовановић, Драгана Ратковић).