Јужнословенски филолог

Јужнословенски филолог је часопис који издају Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ.  Покренут је 1913. године и до сада је изашло укупно 75 бројева.

Сви бројеви Јужнословенског филолога могу се наћи на дигиталној платформи ДАИС на овој адреси.

Уређивачку политика Јужнословенског филолога и Упутства за припрему рукописа за објављивање можете видети на дну стране.