Примена лингвистичких истраживања у изради дигиталног појмовника

Примена лингвистичких истраживања у изради дигиталног појмовника. Потпројекат је започет 2011. године као део пројекта Интердисциплинарно истраживања културног и језичког наслеђа Србије и израда мултимедијалног интернет портала Појмовник српске културе, чији је носилац Етнографски институт САНУ. Основни циљеви потпројекта су формирање дигиталне лексикографске базе, припрема за лексикографски и лингвогеографски рад у дигиталном окружењу и израда одредница за Појмовник.