Организација Института

Чланови Управног одбора Института за српски језик САНУ

Проф. др Злата Бојовић, дописни члан САНУ  (председник)

Проф. др Слободан Грубачић, дописни члан САНУ (члан)

Проф. др Мато Пижурица, редовни професор (члан)

др Јованка Радић, научни саветник (члан)

др Марија Ђинђић, научни сарадник (члан)

Чланови Научног већа Института за српски језик САНУ

1. др Марта Бјелетић, научни саветник (председник)

2. академик Иван Клајн

3. академик Александар Лома

4. академик Предраг Пипер

5. др Радмила Жугић, научни саветник

6. др Јасна Влајић-Поповић, научни саветник

7. Проф. др Софија Милорадовић, научни саветник

8. др Јованка Радић, научни саветник

9. др Снежана Петровић,  научни саветник

10. др Ђорђе Оташевић, виши научни сарадник

11. др Рада Стијовић, научни саветник

12. др Маја Калезић, научни сарадник

13. др Ивана Лазић-Коњик, виши научни сарадник

14. др Драгана Ратковић, виши научни сарадник

15. др Марина Николић, научни сарадник

16. др Драгана Радовановић, научни сарадник

17. др Владан Јовановић, научни сарадник

18. др Мирјана Петровић-Савић, научни сарадник

19. др Марина Јуришић, научни сарадник

20. др Марија Вучковић, научни сарадник

21. др Ненад Ивановић, научни сарадник

22. др Виктор Савић, научни сарадник

23. др Марија Ђинђић, научни сарадник

24. др Ружица Левушкина, научни сарадник

25. др Неђо Јошић, научни сарадник

26. др Данијела Станићнаучни сарадник

27. др Марина Спасојевић, научни сарадник

28. др Наташа Вуловић, научни сарадник

29. др Александра Марковић, научни сарадник

30. др Светлана Слијепчевић, научни сарадник

31. др Милена Јакић,  научни сарадник

32. др Ана Мацановић, научни сарадник

33. др Ана Савић-Грујић, научни сарадник

34. др Зоран Симић, научни сарадник