Међународни и међуакадемијских пројекти

Сарадници Института за српски језик САНУ су учесници следећих међународних и међуакадемијских пројеката:

Declining Case: Inflectional Loss in Progress, Оксфорд – Универзитет Сари (Енглеска) (2021–2024) (Софија Милорадовић, консултант).

DARIAH – EU (Снежана Петровић, национални координатор).

CA 19102 lithme 2020–2024, EU: (Ивана Лазић Коњик).

Словачко-српски језички односи у контексту истраживања духовне и материјалне културе и етничких веза (међуакадемијски: САНУ–САН; релизација: Институт за српски језик САНУ) (Драгана Радовановић).

Нове речи, нови медији, нове друштвене и језичке тенденције у Србији и Словачкој, билатерални пројекат с Институтом за лингвистику Људевит Штур у Братислави на основу међуакадемијске сарадње САНУ и Словачке академије наука (заједнички пројекти за период 2021–2022. године), Марина Николић (руководилац), Весна Ђорђевић и Јелена Јанковић.

Проблеми етимологисања бугарске и српске лексике, САНУ и БАН, у периоду 2020–2022. (Марија Вучковић, Марија Гмитровић, Орсат Лигорио, Александар Лома, Маја Калезић, Снежана Петровић).

Mobility пројекту (ID number: SASA-SAS-21-04) New words, new media, new social and language tendency in Serbia and Slovakia (срп. Нове речи, нови медији, нове тенденције у језику и друштву у Србији и Словачкој; слч. Nové slová – nové médiá – nové tendencie v jazyku a spoločnosti v Srbsku a na Slovensku), који се реализује при САНУ и Институту за српски језик САНУ у сарадњи са Институтом за лингвистику „Људовит Штур Словачке академије наука, у периоду 2021–2022. године (Јелена Јанковић);

Atlas Linguarum Europae – Европски лингвистички атлас (академик Александар Лома, др Снежана Петровић).

Общеславянский лингвистический атлас – Општесловенски лингвистички атлас (проф. др Драгољуб Петровић, проф. др Слободан Реметић, академик АНУРС, проф. др Мато Пижурица, проф. др Недељко Богдановић, проф. др Софија Милорадовић, проф. др Гордана Драгин, проф. др Жарко Бошњаковић, академик Александар Лома, др Марта Бјелетић, др Марина Јуришић, др Мирјана Петровић-Савић, доц. др Драгана Радовановић, доц. др Данка Урошевић).

Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen FWF-Projekt, P19158-G03, Институт за славистику Универзитета „Карл Франц“, Грац, 20062010 (Марина Николић).

Yeni Türkçe-Sırpça Sözlük (Нови турско-српски речник), Турско лингвистичко друштво, 2007–2011 (Марија Ђинђић).

European Dialect Syntax (Edisyn), Meertens Institute in Amsterdam, European Science Foundation, 2008 (Софија Милорадовић).

Ivo Andrić im europäischen Kontext / Ivo Andrić u evropskom/europskom kontekstu, Институт за славистику Универзитета „Карл Франц“, Грац, 2010–2016 (Владан Јовановић, Наташа Миланов, Марија Милосављевић Тодоровић, Марина Николић, Стана Ристић, Светлана Слијепчевић Бјеливук, Марина Спасојевић, Милица Стојановић, Срето Танасић, Бојана Томић).

Die lyrische, humoristische und satirische Welt von Branko Ćopić“ / Lirski, humoristički i satirički svijet Branka Ćopića / Лирски, хумористички и сатирички свијет Бранка Ћопића, Институт за славистику Универзитета „Карл Франц“, Грац, 2011–2016 (Владан Јовановић, Ивана Лазић-Коњик, Наташа Миланов, Марија Милосављевић Тодоровић, Јованка Милошевић, Марина Спасојевић, Милица Стојановић, Срето Танасић, Бојана Томић, Драгана Цвијовић).

Functionality and Structure of Evidential Markings in Slavic (Integrative Theory with the construction of a database). Lexical markers of evidentiality in Serbian, Mainz University, rukovodilac projekta Björn Wiemer, 2011 (Милена Јакић Шимшић).

EUROJOS – Metody analizy JOS w kontekście badań porównawczych, Институт за славистику Пољске академије наука, 2012–2015 (Ивана Лазић-Коњик, Стана Ристић).

Evolution of Semantic Systems, A research initiative of the Max Planck Institute for Psycholinguistics, Nijmegen, The Netherlands, Principal investigators: Michael Dunn, Fiona Jordan, Asifa Majid, 2013 (Милена Јакић Шимшић).

Metaforické vokálno-inštrumentálne prvky v slovenčine a slovanských jazykoch, Катедра за словенску филологију Универзитета Коменски у Братислави (VEGA 1/0543/14), Братислава, 2014–2016 (Весна Ђорђевић).

Европскa мрежa за електронску лексикографију (European Network of e-Lexicography, ENeL) COST IS1305 у оквиру радне групе за ретродигитализацију штампаних речника (WG2), 2015– (Снежана Петровић, координатор, Соња Манојловић, Жељко Степановић, Ана Шпановић).

IVITRA Research in Linguistics and Literature (Маја Калезић).

EUROJOS–2 Językowo-kulturowy obraz świata Słowian i ich sąsiadów na tle porównawczym, Етнолингвистичка комисија при Међународном комитету слависта, Институт за славистику Пољске академије наука, 2016– (Ивана Лазић-Коњик, Стана Ристић).

Кључни концепти српске и пољске аксиосфере на словенском плану Српска акдемија наука и уметности Иинститут за српски језик, Пољска акдемија наука Славистички институт (2017–2020) (Ивана Лазић-Коњик, руководилац, Стана Ристић)

Европска мрежа за повезивање учења језика са техникама краудсорсинга (European Network for Combining Language Learning with Crowdsourcing Techniques, enetCollect) CA16105 (https://enetcollect.eurac.edu/) 2017-2021 (Ивана Лазић Коњик)

Језик у ери интеракције човека и машине (Language in the Human-Machine Era, LITHME) CA19102 (https://lithme.eu/) 2020-2024 (Ивана Лазић Коњик, Милена Јакић Шимшић)