Монографије

Институт за српски језик САНУ покренуо је едицију Монографије, у којој се објављују резултати истраживања на институтским пројектима.