Српски дијалектолошки зборник

Српски дијалектолошки зборник је часопис који издају Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ.  Покренут је 1905. године и до сада је изашло укупно 64 броја.

Сви бројеви Српског дијалектолошког зборника могу се наћи на дигиталној платформи ДАИС на овој адреси.