Домаћи пројекти

Сарадници Института за српски језик САНУ су учесници следећих домаћих пројеката:

Српске повеље манастира Хиландара, Хиландарски одбор САНУ, Задужбина светог манастира Хиландара (Виктор Савић).

Номоканон светога Саве Српског, Одбор за изворе српског права САНУ (Виктор Савић).

Ономастичка истраживања српског језичког простора и издавање часописа „Ономатолошки прилози“, Одбор за ономастику САНУ (Јованка Радић, Мирјана Петровић-Савић).

Речник српског језика (12–18. века), Матица српска (Виктор Савић).

Monumenta serbica, Матица српска (Виктор Савић).

Септуагинта на српском, Центар за библијску филологију и херменеутику при Одељењу за класичне науке Филозофског факултета Универзитета у Београду (Јелена Капустина).

Обредна исхрана у Војводини. Енциклопедијски речник термина, Матица српска (Софија Милорадовић, у статусу саветника).

Историја и културно наслеђе српског народа на Косову и Метохији (Потпројекат: Српски народни говори Косова и Метохије) (Софија Милорадовић, Драгана Радовановић, Зоран Симић, Тања Милосављевић).

Лексиколошка истраживања југоисточне Србије, Огранак САНУ у Нишу (Тања Милосављевић);

Народна и поетска лексика југоисточне Србије, Огранак САНУ у Нишу (Ана Савић‑Грујић).

Јавни дискурс у Републици Србији, Програм ИДЕЈЕ Фонда за науку, (Весна Ђорђевић, Марина Николић, Светлана Слијепчевић Бјеливук, Ђорђе Оташевић, Софија Милорадовић, Слободан Новокмет, Миљана Чопа, Јована Јовановић).

Истраживање историје и културе Срба у Румунији, Центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији и Институт за српски језик САНУ (Драгана Радовановић, Зоран Симић).

Речник говора Ваљевске Подгорине, Матица српска  (Драгана Радовановић, Наташа Миланов).

Испитивање српског дијалекатског комплекса Босне и Херцеговине, Академија наука и умјетности Републике Српске, Бања Лука, 20052011. (Слободан Реметић).

Фундаментални когнитивни процеси и функције, Лабораторија за експерименталну психологију, Београд, 20062008. (Милена Јакић Шимшић, Ана Миленковић).

Етничка и социјална стратификација Балкана, Балканолошки институт САНУ, Београд, 20062010. (Марија Вучковић).

Језик и идентитет, Институт за српски језик САНУ, Београд, 20072008. (Стана Ристић, руководилац, Марија Вучковић, Ненад Ивановић, Милена Јакић Шимшић, Ана Мацановић, Јованка Милошевић, Драгана Цвијовић).

Истраживања српског језика на Косову и Метохији, Филозофски факултет Уноверзитета у Приштини, Косовска Митровица, 20082010. (Софија Милорадовић, Станислав Станковић).

Говор Новог Сада, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, 2010. (Ивана ЛазићКоњик).

Испитивање српских говора румунског дела Баната, Матица српска, Нови Сад, 20102103. (Драгана Радовановић).

Култура исхране у Војводини кроз обредну праксу. Лингвистички и етнолингвистички аспект, Матица српска, Нови Сад, 20102013. (Софија Милорадовић, руководилац, Драгана Радовановић).

Интердисциплинарно истраживање културног и језичког наслеђа Србије и израда мултимедијалног интернет портала „Појмовник српске културе“, Етнографски институт САНУ, Институт за српски језик САНУ, Факултет техничких наука Универзитета у Приштини, Београд 2011(Снежана Петровић, руководилац, Марта Бјелетић, Јасна ВлајићПоповић, Софија Милорадовић, Станислав Станковић, Виктор Савић).

Језик, фолклор, миграције на Балкану, Балканолошки институт САНУ, Београд, 2011(Марија Вучковић).

Лематизација корпуса сабраних дела Лазе Костића и израда Фреквенцијског речника Лазе Костића, Лабораторија за експерименталну психологију, Филозофски факултет у Београду и Институт за експерименталну фонетику, 20122017. (Милена Јакић Шимшић, Ана Мацановић, Слободан Новокмет, Вања Миљковић).

Говори Босне и Херцеговине у контексту дијалекатске интерференције, Академија наука и умјетности Републике Српске, Бања Лука, 2013. (Слободан Реметић, Срето Танасић).

Култура исхране у Војводини. Лингвистички и етнолошки аспект; Матица српска, Нови Сад, 20132020. (Софија Милорадовић, руководилац, Драгана Радовановић, Бранкица Марковић).

Култура становања у Ваљевској Подгорини, Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, 2015. (Драгана Радовановић, руководилац).

Истраживања историје и културе Срба у Румунији, Научни центар при Савезу Срба у Румунији, 20162019. (Бранкица Марковић, Драгана Радовановић).