Category: Монографије

Исказивање генитивних значења у говору јабланичког краја

Радмила Жугић, Исказивање генитивних значења у говору јабланичког краја (у светлу призренско-тимочког говора као целине), Београд, 2010.