Библиотека Јужнословенског филолога

У Институту  за српски језик САНУ је покренута нова серија Библиотеке Јужнословенског филолога, у којој је изашло преко двадесет књига.