Учешће Ане Крстић на радионици „Језични лабараториј – провођење експеримената и обрада података”, на Свеучилишту у Задру

На радионици Језични лабораториј провођење експеримената и обрада података, која је одржана на Свеучилишту у Задру од 3. до 5. априла 2024, учествовала је Ана Крстић, истраживач-сарадник Института за српски језик САНУ.

У преподневним сесијама тродневне радионице присуствовала је предавањима др Бојане Ристић са Универзитета у Љубљани и др Јане Вилер Голд са Универзитета у Оксфорду о статистичкој терминологији, припреми експеримента, одабиру испитаника, форми упитника и обради добијених података. У поподневним сесијама уследила је практична примена, при чему су се учесници радионице упознали са радом у програмима попут JASP-a и PsychoPy-a, који су послужили за уношење и статистичку обраду података, као и за проверу валидности заједнички постављеног експеримента. У питању је испитивање корелације између брзине реакције и фреквентности лексема у задатку лексичког одабира (енгл. lexical choice task).

Ана Крстић је такође имала прилику да у другом дану преподневне сесије кратко изложи свој предлог истраживања (у оквиру докторске дисертације која се бави конгруенцијом именице и придева код говорника српског као наследног језика у немачкој говорној средини), тј. да представи свој план експеримента, укључујући и постављене хипотезе и предвиђене зависне и независне варијабле, као и да добије корисне повратне информације од предавача.

Мср Ана Крстић