Радионица „У лексикографским ципелама – како настаје Речник САНУ”

На позив Бориславе Цвејановић, професора српског језика и књижевности, у Електротехничкој школи Михаило Пупин у Новом Саду, у одељењима Т22 и Т27, 15. 11. 2023. годинe, радионицу У лексикографским ципелама – како настаје Речник САНУ одржала је Јована Шћеповић, истраживач-сарадник Института за српски језик САНУ, запослена на одсеку Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ.

Ученицима другог разреда представљен је рад Института за српски језик САНУ, а затим су се упознали са израдом Речника САНУ од почетних корака до објављивања једног тома, потом са концепцијом и фазама рада на Речнику, богатством речничке грађе, али и са занимљивостима везаним за лексикографски посао.