Сарадници Института за српски језик САНУ на Међународном научном скупу Савремена српска фолклористика 13

Међународни научни скуп Савремена српска фолклористика 13 одржао се у НОКЦ „Вук Караџић” у Тршићу од 29. септембра до 1. октобра 2023. године.

Другог дана скупа наши сарадници имали су следећа излагања: Данијела Станић „Црвена боја у Ерлангенском рукопису”, Милица Стојановић „Лексика лирских народних песама из Тимочке Крајине (на материјалу збирке Јато голубато)” и Драгана Цвијовић „О поређењима у Сликама из сеоског живота Ј. Веселиновића”.