мр Олга Сабо

e-mail:

olga.sabo@isj.sanu.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

Научне области:

Лингвистика Н 350, Граматика, семантика, семиотика, синтакса Н 352

Кључне речи:

српски језик, синтакса, језичка култура, норма, лексикологија, српски језик као страни

Научна делатност:

Изабране публикације:

Биографија: