ПРЕДСТАВЉАЊЕ 20. ТОМА РЕЧНИКА САНУ

Нови, 20. том Речника српскохрватског књижевног и народног језика (Речник САНУ) представљен је 23. октобра 2018. године у Свечаној сали Српске академије наука и уметности у Београду  у оквиру Трибине Библиотеке САНУ.

Програм је водио директор библиотеке САНУ Миро Вуксановић, а посетиоцима се поздравном речју обратио председник САНУ академик Владимир С. Костић.

Нови 20. том Речника САНУ (Петогодан – погдегод) представили су уредник и академик Милосав Тешић, уредник др Стана Ристић (чије саопштење је прочитала др Марија Ђинђић) и уредник и руководилац пројекта израде Речника САНУ др Рада Стијовић.