Обележавање 70 година Института за српски језик САНУ

У среду, 15. новембра 2017. године, одржана је свечана академија поводом 70 година од оснивања Института за српски језик САНУ. Обележавању годишњице, која се одиграла у Свечаној сали САНУ, присуствовали су гости из Српске академије наука и уметности, Владе Републике Србије, Универзитета у Београду, Новом Саду и Нишу, представници медија, дугогодишњи пријатељи и сарадници Института.

Госте је поздравила директор Института др Јасна Влајић-Поповић,  а потом се званицама обратио председник САНУ Владимир Костић,  као и др Никола Танић, помоћник министра за просвету, науку и технолошки развој и Драган Хамовић, посебни саветник министра културе и информисања.

директор Института за српски језик САНУ, др Јасна Влајић-Поповић

председник САНУ, академик Владимир Костић

др Никола Танић, помоћник министра за просвету, науку и технолошки развој

Драган Хамовић, посебни саветник министра културе и информисања

Др Јасна Влајић-Поповић је упознала присутне са досадашњим радом и резултатима Института, а руководиоци шест институтских пројеката укратко су представили задатке, циљеве и резултате својих пројеката и најавили будуће подухвате. Публици су се у својству руководилаца пројеката обратили др Рада Стијовић (Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ), др Јованка Радић (Обрада старог српског писаног наслеђа и израда Речника црквенословенског језика српске редакције), академик Александар Лома (Етимолошка истраживања српског језика и израда Етимолошког речника српског језика), академик АНУРС Слободан Реметић (Дијалектолошка истраживања српског језичког простора), др Срето Танасић (Опис и стандардизација савременог српског језика) и др Снежана Петровић (Примена лингвистичких истраживања у изради дигиталног појмовника).

др Рада Стијовић, руководилац пројекта Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ

др Јованка Радић, руководилац пројекта Обрада старог српског писаног наслеђа и израда Речника црквенословенског језика српске редакције

академик Александар Лома, руководилац пројекта Етимолошка истраживања српског језика и израда Етимолошког речника српског језика

академик АНУРС слободан Реметић, руководилац пројекта Дијалектолошка истраживања српског језичког простора

др Срето Танасић, руководилац пројекта Опис и стандардизација савременог српског језика

др Снежана Петровић, руководилац лингвистичког потпројекта Примена лингвистичких истраживања у изради дигиталног појмовника

Публика је имала прилике да погледа и два филма: један о Александру Белићу као зачетнику Института и покретачу многих институтских пројеката и часописа (монтиран на основу архивских снимака), и анимирани филм у коме су на занимљив и савремен начин сликовито представљени задаци свих институтских пројеката на примеру лексеме језик.

Уз пригодан музички програм свечана академија је завршена коктелом и дружењем у Клубу Српске академије наука и уметности.