мр Васа Павковић

e-mail:

vasa.pavkovic@isj.sanu.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

Научне области:

Лингвистика H 350, Лексикологија Н 353, Граматика, семантика Н 352

Кључне речи:

лексикографија и лексикологија, књижевна критика

Признања и награде:

Добитник је Бранкове награде;

Награде „Милан Ракић“;

Борбине награде за књигу године;

Награде:  „Милан Богдановић“,  „Карољ Сирмаи“, „Рамонда сербика“ за животно дело;

Октобарске награде града Панчева;

Жишке културе КПЗ Војводине за укупан ауторски ангажман.

 

Научна делатност:

Изабране публикације:

О дистрибуцији фонема уз иницијално г у српскохрватском језику, НЈ књ. XXV, св. 4-5, стр. 242-247.

О лексици у прози Воје Чолановића, НЈ књ. XXVIII, св. 3, стр. 158-182.

Костићеви исписи из Матавуља као допуна Вуковог Рјечника, НЈ књ. XLIII, sv. 3-4, стр. 107-118.

Напомене о грађи за Речник САНУ,  Путеви (часопис), Бања Лука, 2014, бр. 16-17, стр. 120-122.

Скерлићево разумевање  језика и стила, зборник „Јован Скерлић  данас“, САНУ, Београд, 2015, стр. 47-53.

Над поетиком Тање Крагујевић, Зборник радова „Поезија Тање Крагујевић“, Београд, 2017, стр. 19-25.

Види више →

Монографске публикације

Речник српскохрватског књижевног и народног језика 18, оповргавање–оцарити, Београд: Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ, 2010, 800 стр.

[Павковић, Васа: обрада опонент–опоруша, 17–28.]

[Павковић, Васа: редакција опонент–опоруша, 17–28; ор1–организујући, 165–188; освешћавање–осигуратељни, 292–325; отисти – откопчити се, 572–600.]

[Павковић, Васа: суредакција опскакивање–опустити, 100–136; опустошавајући–опшчаство, 136–165; ослапити–оснивати, 359–393.]

Речник српскохрватског књижевног и народног језика 19, оцат–петогласник, Београд: Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ, 2014, 800 стр.

[Павковић, Васа: обрада оцеђивач–оцрвењивати, 5–11; пастила–патљикаш, 489–524.]

[Павковић, Васа: редакација оцеђивач–оцрвењивати, 5–11; оцрвити–очимчити, 11–39; парализа–парламентаран, 371–408; пастила–патљикаш, 489–524.]

[Павковић, Васа: суредакција п1–пагинирати, 113–130; пагинисање–пажнава, 130–152; перцент–петачка, 747–775; петачки–петогласник, 775–800.]

Речник српскога језика, ур. Мирослав Николић, Нови Сад: Матица српска, 20071
(= 20112), 1561 стр.

[Павковић, Васа: повенути–претња, 939–1028.]

Павковић, Васа, Дејан Милорадов, Слободан Пузовић, Јавор Рашајски: Орнитолошки речник, Нови Сад: Матица српска, 2016, 483 стр.

Студије и чланци

Павковић, Васа: Костићеви исписи из Матавуља као допуна Вуковог Рјечника, Наш језик 43/3–4, Београд, 2012, 107–118.

Павковић, Васа: Напомене о грађи за Речник САНУ, Путеви 16–17, Бања Лука, 2014, 120–122.

Павковић, Васа: Скерлићево разумевање језика и стила, у: Миро Вуксановић (ур.), Јован Скерлић данас, Београд: Српска академија наука и уметности, 2015, 47–53 (Научни скупови, CLI, Одељење књижевности и језика, 26).

Биографија:

Мр Васа Павковић је рођен у Панчеву 1953. године.

У родном граду је завршио основну школу и гимназију.

На Филолошком факултету у Београду дипломирао је 1976. године на групи за српско-хрватски језик и јужнословенске књижевности.

Магистрирао је на истом факултету са темом Речник поезије Милана Ракића 1979. године.

У Институту за српски језик ради од јануара 1977. године.

Прошао је све фазе у раду на Речнику САНУ, а сада је један од уредника Речника.

Од 2018. године у пензији и ангажован као спољни сарадник.

Види више →

Био је секретар редакције Јужнословенског филолога од броја XL до броја XLVI.

Био је уредник Књижевне речи, Свезака из Панчева, Књижевности, Књижевног гласника, Квартала и уреник у ИПО Матице српске и Народној књизи.

Речници

Речник поезије Милана Ракића, Матица српска, Нови Сад 1984.

Речник српскога језика, Матица српска, Нови Сад 2007. (Аутори: М. Вујанић, Д. Гортан-Премк, М. Дешић, Р. Драгићевић, М. Николић, Љ. Ного, В. Павковић, Н. Рамић, Р. Стијовић, М. Тешић и Е. Фекете)

Орнитолошки речник, Матица српска, Нови Сад 2016. (Аутори: Дејан Милорадов, Васа Павковић, Слободан Пузовић и Јавор Рашајски)

Речник српскохрватског књижевног и народног језика, САНУ, Београд (у ауторском тиму за израду Р. САНУ од 13. тома)

Књиге

Шум Вавилона, критичко поетска хрестоматија млађе српске поезије, КЗ Новог Сада, Нови Сад 1988. (са М. Пантићем)

Све стране света, текстови из страних књижевности, ЗК Панчева, 1987.

Критички текстови, савремена српска проза, Просвета, Београд 1997.

Дух модернизма, есеји о српским песницима XX века, Народна књига, Београд  2000.

Поглед на свет, есеји из светске књижевности, Рад, Београд, 2002.

Поглед кроз прозу, есеји о српским прозаистима XX  века, Дневник, Нови Сад 2006.

Девет заборављених приповедача, Браничево, Пожаревац, 2006.

Стих и смисао, есеји о српским песницима, Сл. гласник, Београд, 2010.

Пустоловине с поезијом, песници, књиге, песме, НБ „Стефан Првовенчани“, Краљево, 2015.

Neočekivani pesnici, studija o J. Šalgo, V. R. Tuciću,V. Despotovu i P. Krduu, Zavod za kulturu Vojvodine, Novi Sad,  2015.