мср Бојана Тодић Санковић

e-mail:

bojana.todic@isj.sanu.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

+ 381 640034522

Научне области:

Филологија H 004, Лингвистика H 350, Граматика, семантика, семиотика, синтакса Н 352, Лексикологија H 353, Историја језика H 355

Кључне речи:

српски језик, лексикографија, лексикологија, семантика, дијахронија, историја језика

Признања и награде:

2014 Похвала Филолошког факултета Универзитета у Београду за изузетан успех у току основних академских студија 2014 Годишња награда „Др Петар Ђукановић” Филолошког факултета Универзитета у Београду

Научна делатност:

Бави се српском лексикологијом, семантиком и историјом језика, као и  лексикографијом и методологијом израде описних речника српског језика. Предмет научног интересовања је и синтакса.

Изабране публикације:

Тодић, Бојана, Ненад Крцић: Прагматички антоними у Асоцијативном речнику српскога језика, Језици и културе у времену и простору 7, Нови Сад, 2018, 199–210.

Тодић, Бојана: Покушај стандардизације српског језика средином XIX века: језикословна делатност Петра Матића, Савремена проучавања језика и књижевности IX, књига 1, Крагујевац, 2018, 15–27.

Тодић, Бојана: Природа асоцијативне везе антонимâ, Наш језик XLVII/3–4, Београд, 2016, 89–103.

Тодић, Бојана: О природи и преношењу акцената у говору села Драговац (код Пожаревца), Српски језик XXI, Београд, 2016, 617–626.

Тодић, Бојана: Анализа лексеме човек у Српским народним пословицама, Свет речи 39–40/1, Београд, 2015, 25–31.

Види више →

Студије и чланци:

Милосављевић, Бојана, Слободан Новокмет, Бојана Тодић: Онлајн речници и народна лексикографија, Језици и културе у времену и простору VIII/1, Филозофски факултет, Нови Сад 2019, 313‒325.

Тодић, Бојана, Ненад Крцић: Прагматички антоними у Асоцијативном речнику српскога језика, Језици и културе у времену и простору 7, Нови Сад, 2018, 199–210.

Тодић, Бојана: Покушај стандардизације српског језика средином XIX века: језикословна делатност Петра Матића, Савремена проучавања језика и књижевности IX, књига 1, Крагујевац, 2018, 15–27.

Тодић, Бојана: О природи и преношењу акцената у говору села Драговац (код Пожаревца), Српски језик 21, Београд, 2016, 617–626.

Тодић, Бојана: Природа асоцијативне везе антонимâ, Наш језик 47/3–4, Београд, 2016, 89–103.

Стручни и популарни текстови:

Тодић, Бојана: Свадбени обичаји у Српском рјечнику, Призор: часопис за културну историју Јадра 17, Лозница: Центар за културу „Вук Караџић“, 2018, 33–37.

Тодић, Бојана: Анализа лексеме човек у Српским народним пословицама, Свет речи 39–40/1, Београд, 2015, 25–31.

Тодић, Бојана: Сасвим обичан дан, у: Мирјана Блажић, Српски на српском 1, Београд: Радио Београд, 2015, 234–235.

Прикази, критике, хронике, сећања, пригодни текстови:

Тодић, Бојана: Седамдесет година Института за српски језик САНУ, Преводилац 3–4/17, Београд, 2017, 7–17.

Тодић, Бојана: Горан Зељић, Морфолошко-семантичке карактеристике бројева у српском језику, Наш језик 47/3–4, Београд, 2016, 133–137 [приказ].

Биографија:

Рођена 4. јула 1992. године у Пожаревцу.
2015 Дипломирала на основним академским студијама на Филолошком факултету у Београду (група Српски језик и књижевност – Филолошки профил);

2016 Дипломирала на мастер академским студијама на Филолошком факултету у Београду (група Српска филологија);

2016 Уписала докторске академске студије на Филолошком факултету у Београду (смер Српски језик);

2017 Запослила се у Институту за српски језик САНУ (Лексикографски одсек).

Види више →
 

Рођена 4. јула 1992. године у Пожаревцу.

Дипломирала на основним академским студијама на Филолошком факултету у Београду (група Српски језик и књижевност – Филолошки профил) (2015).

Дипломирала на мастер академским студијама на Филолошком факултету у Београду (група Српска филологија) (2016).

Уписала докторске академске студије на Филолошком факултету у Београду (смер Српски језик) (2016).

Запослила се у Лексикографском одсеку Института за српски језик САНУ (пројекат „Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ”) (2017).

Учешћа на научним скуповима:

Девети научни скуп младих филолога Србије Савремена проучавања језика и књжевности, Крагујевац, 2017.

Предавања:

Представљање узорних мастер радова – Придевска антонимија у „Асоцијативном речнику српскога језика”, Друштво младих лингвиста, Београд, 2017.