Biljana Savić, PhD

e-mail:

savicmbiljana@gmail.com


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

Научне области:

Дијалектологија Н 401, Лексикологија Н 353, Историја језика Н 355

Кључне речи:

српски језик, дијалектологија, лексикологија, лексикографија, српскословенски језик, историја језика

Научна делатност:

Бави се дијалектологијом, лексикологијом и историјом српског језика. Предмет научног интересовања је првенствено херцеговачко-крајишки дијалекат. Један је од аутора монографија Ћирилске рукописне књиге Библиотеке Матице српскеСлужабници. Часослови и Скице из етнолингвистике. Учествовала је на научним скуповима у земљи и иностранству.

Изабране публикације:

Савић, М. Биљана: Из лексике одијевања у Великом Блашку (код Бањалуке), у: Језици и културе у времену и простору X/1: тематски зборник (ур. Снежана Гудурић, Јасмина Дражић, Марија Стефановић), Нови Сад: Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет – Педагошко друштво Војводине, 2022, 205–216.

Савић, М. Биљана: Вокализам и консонантизам у збирци пјесама „Са друге стране штреке“ Јагоде Кљаић, Филологчасопис за језик, књижевност и културу, год. XIII, бр. 25, Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци – Филолошки факултет, 2022, 29–48.

 Савић Биљана, Бранкица Марковић: Ткачка лексика Стапара (код Сомбора), у: Језици и културе у времену и простору IX/1: тематски зборник (ур. Снежана Гудурић, Биљана Радић-Бојанић, Предраг Мутавџић), Нови Сад: Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет – Педагошко друштво Војводине, 2020, 33–46.

 Савић, Биљана: Народна медицинска лексика Великог Блашка (код Бањалуке), Српски дијалектолошки зборник 64, Београд, 2017, 995–1066.

Савић, Биљана, Дијанa Црњак: Творба придјевских зоонима у пастирској лексици лакташког краја у: Дијанa Црњак, Биљана Савић, Скице из етнолингвистике, Бања Лука: Матица српска, Друштво чланова Матице српске у Републици Српској, 2016, 129–147 (Библиотека Студије и расправе).

 Савић, Биљана, Дијанa Црњак: Лексичка и синтаксичко-семантичка анализа благослова у обреду чаројице, Зборник Матице српске за књижевност и језик, 61/1, Нови Сад 2013, 93–107.

Савић, Биљана: Фонетске и морфолошке одлике Служабника из XV/XVI века, у: Љупка Васиљев, Душица Грбић, Биљана Савић, Катица Шкорић, Ћирилске рукописне књиге Библиотеке Матице српске, Служабници, Часослови, Вера Јерковић (ред.), Нови Сад: Библиотека Матице српске, 2004, 98–141 (Рукописне књиге Матице српске, књ. 10).

Види више →

Библиографија научних радова Биљане Савић

Прилози у монографијама:

 Савић, Биљана, Дијанa Црњак: Лексичка и синтаксичко-семантичка анализа благослова у обреду чаројице у: Дијанa Црњак, Биљана Савић, Скице из етнолингвистике, Бања Лука: Матица српска, Друштво чланова Матице српске у Републици Српској, 2016, 11–27 (Библиотека Студије и расправе). [= Савић, Биљана, Дијанa Црњак: Лексичка и синтаксичко-семантичка анализа благослова у обреду чаројице, Зборник Матице српске за књижевност и језик, 61/1, Нови Сад, 2013, 93–107].

Савић, Биљана, Дијанa Црњак: Творба придјевских зоонима у пастирској лексици лакташког краја у: Дијанa Црњак, Биљана Савић, Скице из етнолингвистике, Бања Лука: Матица српска, Друштво чланова Матице српске у Републици Српској, 2016, 129–147 (Библиотека Студије и расправе).

[Башић, Ивана: Дијана Црњак, Биљана Савић, Скице из етнолингвистике, Бања Лука: Матица српска – Друштво чланова Матице српске у Републици Српској, Бања Лука: Графид, 2016, Јужнословенски филолог, LXXIII/3–4, Београд, 2017, 423–425.]

[Марковић, Бранкица: Дијана Црњак, Биљана Савић, Скице из етнолингвистике, Бања Лука: Матица српска, Друштво чланова Матице српске у Републици Српској, 2016, 157. стр., Октоих: Часопис Одјељења за српски језик и књижевност Матице српскеДруштва чланова у Црној Гори, VI/7, Подгорица, 2016, 121–123.]

[Кецман, Милош, Ивана Вуковић: Колоплет културе и језика – има ли лингвистике без префиксоида етно? (Црњак, Дијана, Савић, Биљана, 2016, Скице из етнолингвистике, Бања Лука: Матица српска – Друштво чланова Матице српске у Републици Српској), Филолог – часопис за језик, књижевност и културу, год. VII, бр.14, Бања Лука, 2016, 592–595.]

Савић, Биљана: Фонетске и морфолошке одлике Служабника из XV/XVI века, у: Љупка Васиљев, Душица Грбић, Биљана Савић, Катица Шкорић, Ћирилске рукописне књиге Библиотеке Матице српске, Служабници, Часослови, Вера Јерковић (ред.), Нови Сад, Библиотека Матице српске, 2004, 98–141 (Рукописне књиге Матице српске, књ. 10).

Савић, Биљана: Палеографске одлике малих слова у Служабнику из XVI века, у: Љупка Васиљев, Душица Грбић, Биљана Савић, Катица Шкорић, Ћирилске рукописне књиге Библиотеке Матице српске, Служабници, Часослови, Вера Јерковић (ред.), Нови Сад, Библиотека Матице српске, 2004, 142–152 (Рукописне књиге Матице српске, књ. 10).

[Грковић-Мејџор, Јасмина: О једном јубилеју: Десет књига едиције Ћирилске рукописне књиге Библиотеке Матице српске, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, XLVIII/1–2, Нови Сад, 2005, 370–375].

Студије и чланци:

Савић, М. Биљана: Из лексике одијевања у Великом Блашку (код Бањалуке), у: Језици и културе у времену и простору X/1: тематски зборник (ур. Снежана Гудурић, Јасмина Дражић, Марија Стефановић), Нови Сад: Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет – Педагошко друштво Војводине, 2022, 205–216.

Савић Биљана, Лексика плетарства (на основу грађе из Великог Блашка код Бањалуке), Српски дијалектолошки зборник LXIX, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 2022, 311–331.

Савић, М. Биљана: Вокализам и консонантизам у збирци пјесама „Са друге стране штреке“ Јагоде Кљаић, Филологчасопис за језик, књижевност и културу, год. XIII, бр. 25, Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци – Филолошки факултет, 2022, 29–48.

Савић, Биљана, Бранкица Марковић: Ткачка лексика Стапара (код Сомбора), у: Језици и културе у времену и простору IX/1: тематски зборник (ур. Снежана Гудурић, Биљана Радић-Бојанић, Предраг Мутавџић), Нови Сад: Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет – Педагошко друштво Војводине, 2020, 33–46.

Савић, Биљана, Бранкица Марковић: О ткачкој терминологији на простору три дијалекта (херцеговачко-крајишког, шумадијско-војвођанског и призренско-тимочке дијалекатске области) – компаративна анализа, у: На темељима народних говора, Зборник радова посвећен проф. др Јордани Марковић поводом одласка у пензију (ур. Татјана Трајковић, Надежда Јовић), Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2020, 405–421.

Савић, Биљана: Народна медицинска лексика Великог Блашка (код Бањалуке), Српски дијалектолошки зборник 64, Београд, 2017, 995–1066.

Савић, Биљана, Бранкица Марковић: Из терминологије овчарства села Рудне у Румунији, Исходишта 3, Темишвар: Савез Срба у Румунији, Центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији; Филолошки, историјски и теолошки факултет Западног универзитета у Темишвару – Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2017, 203–212.

Савић, Биљана: О војној лексици у Житију краља Милутина архиепископа Данила Пећког (на материјалу преписа из Даниловог зборника из 1553. год.), Радови Филозофског факултета Пале, Филолошке науке 18, Пале, 2016, 201–207.

Савић, Биљана: Значења конструкције вь + локатив у житијима краљице Јелене и краља Милутина архиепископа Данила II (према препису Даниловог зборника у Архиву САНУ, 1553. год.), Филолог часопис за језик, књижевност и културу, 14, Бања Лука 2016, 134–149.

Савић, Биљана, Дијанa Црњак: Прилог проучавању зоонима у високој Херцеговини, Филолог часопис за језик, књижевност и културу, 12, Бања Лука, 2015, 213–222.

Савић, Биљана, Дијанa Црњак: Лексичка и синтаксичко-семантичка анализа благослова у обреду чаројице, Зборник Матице српске за књижевност и језик, 61/1, Нови Сад 2013, 93–107. [= Савић, Биљана, Дијанa Црњак, Лексичка и синтаксичко-семантичка анализа благослова у обреду чаројице, у: Дијанa Црњак, Биљана Савић, Скице из етнолингвистике, Бања Лука: Матица српска, Друштво чланова Матице српске у Републици Српској, 2016, 11–27 (Библиотека Студије и расправе)]

Савић, Биљана: Из ткачке терминологије Великог Блашка код Бањалуке, Годишњак за српски језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу, 24/11, Ниш, 2011, 141–158.

Савић, Биљана: Из коларске терминологије Великог Блашка код Бањалуке, у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекат дијалекатска књижевност, Лесковац: Лесковачки културни центар, 2011, 154–165.

Савић, Биљана: Употреба падежа у Душановом законику (Струшки, Атонски и Бистрички препис), Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 50, Нови Сад 2007, 811–850.

Савић, Биљана, Дијанa Савић:  Из лексике Великог Блашка (код Бањалуке), Прилози проучавању језика 28–29, Нови Сад 1997/98, 205–245.

Прикази, критике, хронике, сећања итд.:

Савић, Биљана, и др.: Служабник, XVI век, трећа четвртина, у: Душица Грбић, Биљана Савић, Катица Шкорић, Мирослава Гроздановић Пајић, Љупка Васиљев, Станимир Јакшић, Ћирилске рукописне књиге Библиотеке Матице српске, Служабници, Часослови, Вера Јерковић (ред.), Нови Сад, Библиотека Матице српске, 2004, 19–24 (Рукописне књиге Матице српске, књ. 10), [каталошки опис рукописне грађе].

Савић, Биљана, и др.: Служабник, XV век, девета деценија и почетак XVI века, у: Душица Грбић, Биљана Савић, Катица Шкорић, Мирослава Гроздановић Пајић, Љупка Васиљев, Станимир Јакшић, Ћирилске рукописне књиге Библиотеке Матице српске, Служабници, Часослови, Вера Јерковић (ред.), Нови Сад, Библиотека Матице српске, 2004, 25–32 (Рукописне књиге Матице српске, књ. 10), [каталошки опис рукописне грађе].

Тезе:

 Савић, Биљана: Речник владарских житија архиепископа Данила II (према препису Даниловог зборника у Архиву САНУ, 1553. год.), докторска дисертација, одбрањена 26.9.2016. године, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду (ментор: проф. др Јасмина Грковић Мејџор, чланови комисије: проф. др Наташа Драгин и др Виктор Савић).

Савић, Биљана: Фонетске и морфолошке одлике Архијерејског служабника из XV/XVI века, магистарски рад, одбрањен 12.4.2002. године, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду (ментор: проф. др Јасмина Грковић-Мејџор, чланови комисије: проф. др Вера Јерковић и проф. др Мато Пижурица).

Остале активности

Учешће на научним скуповима:

Болгаристика. Славистика. Сравнительно-историческое языкознание: Памяти Г. К. Венедиктова, Москва, 2022.

XXIV круглый стол по славянской диалектологии, Москва, 2022.

Научна конференција Philologia Serbica, Бањалука, 2022.

Десета међународна научна конференција Језици и културе у времену и простору, Нови Сад, 2021.

Међународна научна конференција Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема, Београд, 2020.

Девета међународна научна конференција Језици и културе у времену и простору, Нови Сад, 2019.

Пети међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима, Темишвар, 2018.

Србистика данас, Бања Лука, 2017.

Трећи међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/ или периферним областима, Темишвар, 2016.

Дијалекти српског језика: истраживања, настава, књижевност 1, Лесковац, 2014.

Дијалекат дијалекатска књижевност, Лесковац, 2011.

 

Биографија:

Born in Banja Luka, 16 January 1970.

1997    Graduated from the Faculty of Philosophy, University of Novi Sad (Department of the Serbian Language and Linguistics).

2002    Took her MA degree at the Faculty of Philosophy, University of Novi Sad (Department of the Serbian Language and Linguistics).

2002    Started working at the Matica Srpska Library (Department of Old and Rare Books and Legacies).

2005    Started working at the at the Institute for the Serbian Language of SASA at the project Analysis of Old Serbian Written Records and the Completion of the Dictionary of Church Slavonic in the Serbian Recension and the Old Church Slavonic Dictionary of the Gospels.

2016    Took her PhD degree at the Faculty of Philosophy, University of Novi Sad (Department of the Serbian Language and Linguistics).

2017    Started working at the project Dialectological Research of the Serbian Linguistic Space.

See more →

Biljana Savić was born on January 16, 1970 in Banja Luka, where she completed elementary school, grammar school and Pedagogical Academy. She graduated from the Faculty of Philosophy, University of Novi Sad (Department of Serbian Language and Linguistics) in 1997, with an average grade of 9.24.

She took her MA degree in 2002 (grade 10) at the Department of Serbian Language and Linguistics at the Faculty of Philosophy, University of Novi Sad.

During her bachelor and postgraduate studies, she was involved in field research, collecting materials for the Serbian Dialectological Atlas.

Between October 2002 and February 2005, she worked as an archaeographer at the Department of Old and Rare Books and Legacies of the Matica Srpska Library in Novi Sad, where she was involved in the exploration and description of Cyrillic manuscripts. She was involved in the project Catalogue of Cyrillic Manuscript Books in the Collection of the Matica Srpska Library –13th to 18th centuries.

Since 2005, she has been working at the Institute for the Serbian Language of SASA in Belgrade as a Research Assistant. She was involved in the project Analysis of Old Serbian Written Records and the Completion of the Dictionary of Church Slavonic in the Serbian Recension and the Old Church Slavonic Dictionary of the Gospels.

Since 2017, she has been involved in the project Dialectological Research of the Serbian Linguistic Space.

THESES

Master’s Thesis

Savić, Biljana: Phonetic and Morphological Features of the Archieratikon from the 15th/16th Century, MA thesis defended on 12 April 2002 at the Faculty of Philosophy, University of Novi Sad (Advisor: Prof. Jasmina Grković Major, PhD; Referees: Prof. Vera Jerković, PhD, and Prof. Mato Pižurica, PhD).

Savić, Biljana: Dictionary of the Kings’ Hagiographies by Archbishop Danilo II (according to the Manuscript of Danilo’s Codex in the Archives of SASA, 1553), PhD thesis defended on 26 September 2016 at the Faculty of Philosophy, University of Novi Sad (Advisor: Prof. Jasmina Grković Major, PhD; Referees: Prof. Nataša Dragin, PhD, and Viktor Savić, PhD).

Research titles:

Research Assistant (2005).

CONFERENCES

Conference Dialect – Dialect Literature, Leskovac, 2011.

Dialects of the Serbian Language: research, education, literature I, Leskovac, 2014.

Third International Conference Material and Spiritual Culture of Serbs in Multiethnic Environments and/or Peripheral Areas, Timisoara, 2016.

Serbian Studies Today, Banja Luka, 2017.