Сарадници Института и сарадници у пензији

др Јасна Влајић-Поповић

др Јасна Влајић-Поповић

научни саветник у пензији
др Јованка Радић

др Јованка Радић

научни саветник у пензији
др Стана Ристић

др Стана Ристић

научни саветник у пензији
мр Олга Сабо

мр Олга Сабо

истраживач сарадник
Милосав Тешић

Милосав Тешић

спољни сарадник