Речник појмова из периода епидемије ковида

Речник појмова из периода епидемије ковида проф. др Марине Николић и др Светлане Слијепчевић Бјеливук настао је као посебан пројекат Одсека за стандардни језик Института за српски језик САНУ.

Пандемија ковида изазвала је потресе у целом свету, утицала је на понашање људи, па и на језике којима они говоре и тиме изнова потврдила фразу да се друштвене промене неминовно огледају и у језику. Језици се прилагођавају новонасталој ситуацији најпре и најчешће реорганизацијом својих лексичких система или креирањем нових речи.

То су били разлози да се сакупе, попишу и опишу речи које су обележиле епидемију ковида. Засад их има близу две стотине и појављивале су се у новинским текстовима и телевизијским емисијама, на порталима и друштвеним мрежама, у разговорном језику. Након навођења одреднице, дате су основне граматичке информације о акценту и морфолошкој класи, као и стилски квалификатори, након чега следе дефиниције и примери употребе са изворима.

Речник појмова из периода епидемије ковида доноси речи и изразе који су врло брзо са лексичке периферије продрле у језик медија и свакодневни говор, као и нове творенице њима мотивисане, које још увек немају довољно учесталу употребу да би им се са прецизно могао одредити статус. С тим у вези коришћени су квалификатори колоквијално (за речи забележене у коментарима на друштвеним мрежама и у медијима који су их преносили) и оказионално (за речи за које се још увек не може са сигурношћу утврдити колика им је учесталост). Формирање одредница у складу је са правописном нормом српског језика (посебно питања састављеног и растављеног писања). Неке речи су новонастале, а већи део њих постојао је у српском језику и раније, али су или припадале искључиво медицинској терминологији, или су с појавом новог вируса добиле и нека нова значења. У овом речнику забележена су значења која се употребљавају у вези са темом ковида 19.

Број речи није коначан, рад на њиховом прикупљању и описивању не завршава се објављивањем овог речника. Сведочанство о пандемији биће допуњавано у наредном периоду. Надамо се да ће наш речник помоћи свима да боље разумеју оно о чему се говори и пише у вези са епидемијом ковида. Онима који говоре и пишу о овој теми речник може послужити као језички приручник, који ће тако схваћен и коришћен доприносити осавремењавању и допуњавању лексичке норме савременог српског језика.

Рецензенти овог речника били су др Ђорђе Оташевић, др Марина Спасојевић и др Иван Станковић.

ISBN-978-86-82873-77-8