Етимолошки одсек

 

У оквиру Етимолошког одсека спроводе се етимолошка истраживања српског језика у циљу израде етимолошког речника. То је дугорочан подухват, чији значај превазилази оквире домаће науке и културе. Његов је задатак разјашњавање порекла и историјата речи српског језика, како књижевног тако и народног, посведочених од почетака његове писане историје. Тренутно се ради на свеобухватном Етимолошком речнику српског језика који треба да, у много томова, сабере и обради целокупну дијалекатску и историјску грађу, и на сажетијем Приручном етимолошком речнику српског језика, у којем ће бити обрађене лексеме основног речничког фонда. Тражење етимологије сложен је и захтеван посао, чија је неопходна предрадња прикупљање дијалекатских и историјских потврда речи као и свих њених досад датих тумачења у секундарној литератури. Поред познавања старих и савремених језика, он изискује широка знања из области компаративно‑историјске лингвистике, дијахроне филологије и дијалектологије, па и из појединих ванјезичких дисциплина. Да би се изашло у сусрет тим потребама, истраживачки тим је разноврсно и широко профилисан, па осим слависта окупља индоевропеисте, класичне филологе, оријенталисте, романисте. Њихов колективни рад на двама речницима пропраћен је богатом индивидуалном продукцијом, која обухвата велики број научних радова објављених у виду монографија, чланака у часописима и прилога у зборницима.

РУКОВОДИЛАЦ ОДСЕКА

др Марта Бјелетић

др Марта Бјелетић

научни саветник

САРАДНИЦИ У РАДНОМ ОДНОСУ

др Марта Бјелетић

др Марта Бјелетић

научни саветник
др Снежана Петровић

др Снежана Петровић

научни саветник
{:sr}др Марија Вучковић   {:}{:gb}Marija Vučković, PhD{:}

др Марија Вучковић   

виши научни сарадник
др Маја Калезић

др Маја Калезић

научни сарадник
{:sr}др Ана Шпановић{:}{:gb}Ana Španović, PhD{:}

др Ана Шпановић

научни сарадник
{:sr}др Жељко Степановић{:}{:gb}Željko Stepanović, PhD{:}

др Жељко Степановић

научни сарадник
{:sr}др Јелена Јанковић{:}{:gb}Jelena Janković, PhD{:}

др Јелена Јанковић

научни сарадник
{:sr}мср Соња Манојловић{:}{:gb}Sonja Manojlović, MA{:}

мср Соња Манојловић

истраживач сарадник
мср Марија Гмитровић

мср Марија Гмитровић

истраживач сарадник

САРАДНИЦИ ИНСТИТУТА И САРАДНИЦИ У ПЕНЗИЈИ

академик Александар Лома

академик Александар Лома

редовни професор
др Јасна Влајић-Поповић

др Јасна Влајић-Поповић

научни саветник у пензији
доц. др Орсат Лигорио

доц. др Орсат Лигорио

спољни сарадник