Етимолошка истраживања

Одсек „Етимолошка истраживања српског језика и израда Етимолошког речника српског језика“ одвија се у Институту за српски језик САНУ под надзором Одбора за Етимолошки речник при Одељењу језика и књижевности САНУ. То је дугорочан подухват, чији значај прелази оквире домаће науке и културе; он има за крајњи циљ разјашњавање порекла и историјата свих речи српског језика, како књижевног тако и народног, посведочених од почетака његове писане историје. Тренутно се ради на тезаурусном (свеобухватном) Етимолошком речнику српског језика, који треба да, у много томова, сабере и обради целокупну дијалекатску и историјску грађу, и на сажетијем Приручном етимолошком речнику српског језика, где ће у два тома бити обрађене лексеме које чине основни речнички фонд. Тражење етимологије сложен је и захтеван посао, који у себе као неопходну предрадњу укључује прикупљање дијалекатских и историјских потврда речи као и свих њених досад датих тумачења у секундарној литератури; поред познавања старих и савремених језика, он изискује широка знања из области компаративно‑историјске лингвистике, дијахроне филологије и дијалектологије, па и из појединих ванјезичких дисциплина. Да би се изашло у сусрет тим потребама,  пројектни тим је разноврсно и широко профилисан, па осим слависта окупља индоевропеисте, класичне филологе, оријенталисте, балканологе. Њихов колективни рад на двама речницима пропраћен је богатом индивидуалном продукцијом, која обухвата велики број научних радова објављених у виду монографија, чланака у часописима и прилога у зборницима.

РУКОВОДИЛАЦ ОДСЕКА

др Марта Бјелетић

др Марта Бјелетић

научни саветник

САРАДНИЦИ У РАДНОМ ОДНОСУ

др Јасна Влајић-Поповић

др Јасна Влајић-Поповић

научни саветник
др Марта Бјелетић

др Марта Бјелетић

научни саветник
др Снежана Петровић

др Снежана Петровић

научни саветник
{:sr}др Марија Вучковић   {:}{:gb}Marija Vučković, PhD{:}

др Марија Вучковић   

научни сарадник
др Маја Калезић

др Маја Калезић

научни сарадник
{:sr}др Ана Шпановић{:}{:gb}Ana Španović, PhD{:}

др Ана Шпановић

научни сарадник
{:sr}др Жељко Степановић{:}{:gb}Željko Stepanović, PhD{:}

др Жељко Степановић

научни сарадник
{:sr}др Јелена Јанковић{:}{:gb}Jelena Janković, PhD{:}

др Јелена Јанковић

научни сарадник
{:sr}мср Соња Манојловић{:}{:gb}Sonja Manojlović, MA{:}

мср Соња Манојловић

истраживач сарадник
мср Марија Гмитровић

мср Марија Гмитровић

истраживач сарадник

САРАДНИЦИ ИНСТИТУТА И САРАДНИЦИ У ПЕНЗИЈИ

академик Александар Лома

академик Александар Лома

редовни професор
доц. др Орсат Лигорио

доц. др Орсат Лигорио

спољни сарадник