Дијалектолошки одсек

 

У оквиру Дијалектолошког одсека основаног 2002. године истражују се народни говори на целом српском етничком и језичком простору. Монографски се обрађују локални идиоми, утврђују фонолошке, морфолошке и др. изоглосе, прикупља и обрађује ономастичка и лексичка грађа. Сарађује се на међународним лингвистичким атласима, а у току је и израда Српског дијалектолошког атласа.

РУКОВОДИЛАЦ ОДСЕКА

САРАДНИЦИ У РАДНОМ ОДНОСУ

проф. др Драгана Радовановић

проф. др Драгана Радовановић

виши научни сарадник
др Марина Јуришић

др Марина Јуришић

научни сарадник
{:sr}др Бранкица Марковић{:}{:gb}Brankica Marković, PhD{:}

др Бранкица Марковић

научни сарадник
{:sr}др Ана Савић-Грујић{:}{:gb}Ana Savić Grujić, PhD{:}

др Ана Савић-Грујић

виши научни сарадник
др Зоран Симић

др Зоран Симић

научни сарадник
др Тања Милосављевић

др Тања Милосављевић

научни сарадник
др Јована Бојовић

др Јована Бојовић

научни сарадник
мср Миљана Чопа

мср Миљана Чопа

истраживач сарадник
мср Сандра Савић

мср Сандра Савић

истраживач сарадник
мр Веселин Петровић

мр Веселин Петровић

истраживач сарадник
др Јелена Капустина

др Јелена Капустина

научни сарадник
{:sr}др Биљана Савић{:}{:gb}Biljana Savić, PhD{:}

др Биљана Савић

научни сарадник

САРАДНИЦИ ИНСТИТУТА И САРАДНИЦИ У ПЕНЗИЈИ