Дијалектолошка истраживања

У оквиру Дијалектолошког одсека основаног 2002. године истражују се народни говори на целом српском етничком и језичком простору. Монографски се обрађују локални идиоми, утврђују фонолошке, морфолошке и др. изоглосе, прикупља и обрађује ономастичка и лексичка грађа. Сарађује се на међународним лингвистичким атласима, а у току је и израда Српског дијалектолошког атласа.

РУКОВОДИЛАЦ ОДСЕКА

САРАДНИЦИ У РАДНОМ ОДНОСУ

Доц. др Драгана Радовановић

Доц. др Драгана Радовановић

виши научни сарадник
др Марина Јуришић

др Марина Јуришић

научни сарадник
{:sr}др Бранкица Марковић{:}{:gb}Brankica Marković, PhD{:}

др Бранкица Марковић

научни сарадник
{:sr}др Ана Савић-Грујић{:}{:gb}Ana Savić Grujić, PhD{:}

др Ана Савић-Грујић

научни сарадник
др Зоран Симић

др Зоран Симић

научни сарадник
др Тања Милосављевић

др Тања Милосављевић

научни сарадник
мср Јована Бојовић

мср Јована Бојовић

истраживач сарадник
мср Миљана Чопа

мср Миљана Чопа

истраживач сарадник
мср Сандра Савић

мср Сандра Савић

истраживач приправник
мр Веселин Петровић

мр Веселин Петровић

истраживач сарадник
др Јелена Капустина

др Јелена Капустина

истраживач сарадник
{:sr}др Биљана Савић{:}{:gb}Biljana Savić, PhD{:}

др Биљана Савић

истраживач сарадник

СПОЉНИ САРАДНИЦИ И САРАДНИЦИ У ПЕНЗИЈИ

др Јордана Марковић

др Јордана Марковић

спољни сарадник
Проф. др Љубисав Ћирић

Проф. др Љубисав Ћирић

спољни сарадник
Проф. др Гордана Драгин

Проф. др Гордана Драгин

спољни сарадник
Проф. др Мирјана Илић

Проф. др Мирјана Илић

спољни сарадник
Проф. др Голуб Јашовић

Проф. др Голуб Јашовић

спољни сарадник
Доц. др Татјана Трајковић

Доц. др Татјана Трајковић

спољни сарадник