Прва седница Одбора за организацију меморијалних предавања у част академика Предрага Пипера

У петак, 26. априла, на иницијативу Савеза славистичких друштава Србије, одржана је прва седница Одбора за организацију меморијалних предавања у част академика Предрага Пипера. Седници су присуствовали чланови Одбора: др Срето Танасић, дописни члан АНУРС-а, др Софија Милорадовић, проф. др Људмила Поповић, проф. др Дојчил Војводић, проф. др Мотоки Номаћи, проф. др Марија Стефановић и проф. др Рајна Драгићевић.

Члан Одбора академик Јасмина Грковић Мејџор није присуствола седници из оправданих разлога. За председника Одбора изабрана је проф. др Људмила Поповић, а за првог предавача изабран је др Срето Танасић. Предавање ће бити одржано у септембру ове године, током трајања конференције Граматичке комисије Међународног славистичког комитета. Ова конференција биће одржана 12. и 13. септембра у Институту за српски језик САНУ. Из године у годину смењиваће се домаћи и страни слависти који проучавају области лингвистичке славистике којима се бавио и академик Предраг Пипер. Предавач ће бити награђен спомен повељом „Академик Предраг Пипер” Савеза славистичких друштава Србије и публикацијама ове институције.

(Вест преузета са Фејсбук стране Катедре за српски језик Универзитета у Београду)

Проф. др Рајна Драгићевић