Представљање  јубилејског трокњижја поводом 75 година Института за српски језик САНУ у Библиотеци града Београда

У Римској дворани Библиотеке града Београда 13. септембра 2023. представљено је јубилејско трокњижје поводом 75 година Института за српски језик САНУ.

Представљене су књиге:

• Владимир Живановић, Издања Института за српски језик САНУ 1947–2022.

• Ана Миленковић, Владимир Живановић, Анотирана библиографија Библиотеке Јужнословенског филолога.

• Ана Савић Грујић, Едиција Монографије Института за српски језик САНУ (2004–2022).

Јубилејско трокњижје

Проф. др Софија Милорадовић је, као директор Института за српски језик САНУ и главни уредник јубилејског трокњижја, говорила о историјату Института и његовој богатој издавачкој делатности, док је проф. др Рајна Драгићевић, као рецензент и главни уредник часописа Јужнословенски филолог, говорила о важности Анотиране библиографије Библиотеке Јужнословенског филолога и томе какав је значај за српску филологију издања која су током година објављивана у овој престижној едицији.

Проф. др Софија Милорадовић
Проф. др Рајна Драгићевић
Проф. др Софија Милорадовић и проф. др Рајна Драгићевић

Као уредник Издања Института за српски језик САНУ 1947–2022, др Марина Спасојевић је говорила о издањима Института за српски језик САНУ окупљеним у овом каталогу, а на крају су и сами аутори трокњижја, др Ана Миленковић, др Владимир Живановић и др Ана Савић-Грујић, говорили о изазовима које су имали радећи на овом значајном трокњижју, које је на један брижљив, акрибичан и визуелно упечатљив начин окупило у себи сва значајна издавачка достигнућа Института за српски језик САНУ у претходних 75 година.

Др Марина Спасојевић
Др Владимир Живановић

Др Ана Миленковић
Др Ана Савић-Груjић