Сарадници Института на научном скупу „Отац у српском језику, књижевности и култури”

У организацији Одјељења за српски језик Андрићевог института у Андрићграду (Вишеград) 20. 5. 2023. године одржан је научни скуп под називом „Отац у српском језику, књижевности и култури“.

Деветнаест изложених реферата из различитих области српског језика, историје језика, књижевности, традицијске културе, историје и филмске уметности, с различитих аспеката је сагледавало улогу, симболику и место оца у одређеним оквирима.

У коауторском излагању проф. др Софије Милорадовић и др Нине Аксић (Етнографски институт САНУ) Отац у српским народним говорима и српској традиционалној култури (лингвогеографски и културолошки план посматрања) представљена је разнородна терминолошка и лингвогеографска мапа назива за оца у српском језику. Кроз културолошко-етнолошке сегменте дата је слика оца у српској традицијској култури. Излагањем Отац у српској фразеологији и паремиологији др Наташе Вуловић Емонтс представљена је фразеолошка и већим делом паремиолошка грађа у којој језичке јединице садрже као лексичку компоненту реч којом се именује отац у српском језику (отац, тата, ћаћа, баћа, башта). Фокус анализе био је усмерен на неколико вишелексемских спојева, сагледаних из угла историјско-етимолошког метода у фразеологији.