мср Јована Тодорић

e-mail:

jovana.todoric@isj.sanu.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

Научне области:

Филологија Н 004, Лингвистика Н 350, Лексикологија Н 353, Ономастика H370, Балтички и словенски језици и књижевности Н 590, Дијалектологија Н 401

Кључне речи:

српски језик, дијалектологија, ономастика, лексикологија, дигитализација

Признања и награде:

Светосавска награда града Крушевца (2016)

стипендија фондације „Нови добротвори Универзитета“ (јул 2020)

стипендија „Доситеја“ Фонда за младе таленте Републике Србије за најбоље студенте завршне године мастер студија (јул 2022)

Научна делатност:

Бави се ономастиком и дијалектологијом. Интересује се и за етимологију, етнолингвистику и лингвокултурологију, као и за дигиталну хуманистику.

Изабране публикације:

Изабране публикације:

Јована Тодорић, „Ономастика села Суваја (о. Крушевац)“, Ономатолошки прилози XXVIII–XXIX, 2023. (рад је прихваћен за штампу)

Биографија:

Рођена 28. јануара1998. у Крушевцу.

2021. Дипломирала на Филолошком факултету у Београду, смер Српски језик и књижевност.

2021. Уписала мастер студије на Филолошком факултету у Београду, смер Српски језик.

2022. Завршила мастер студије на Филолошком факултету у Београду, смер Српски језик, одбранивши мастер рад на тему Ономастичка слика говора села Суваја пред комисијом у следећем саставу: проф. др Михаило Шћепановић (ментор) и проф. др Милош Ковачевић.

2022. Уписала докторске студије на Филолошком факултету у Београду, смер Српски језик.

2023. Запослила се на Одсеку за дигитализацију Института за српски језик САНУ.

Радно искуство:

Од октобра 2020. до децембра 2022. године била је ангажована као хонорарни сарадник при Одбору за ономастику САНУ на задатку Дигитализација ономастичке грађе Одбора за ономастику САНУ у оквиру пројекта Ономастичка истраживања српског језичког простора и издавање часописа „Ономатолошки прилози“, где је заједно са колегом Матијом Нешовићем нумерисала и припремила за скенирање преко пола милиона ономастичких података.

Током априла 2022. године под покровитељством и за потребе Одбора за ономастику САНУ сакупљала је ономастичку грађу на терену (с. Суваја, о. Крушевац).

Од априла 2023. запослена је као истраживач-приправник на Одсеку за дигитализацију Института за српски језик САНУ.

Говори и пише енглески језик, служи се руским и италијанским.

Учешћа на научним скуповима/конференцијама:

Конгрес студената филолошких и филозофских факултета Србије, Палић (24–26. децембар 2021), тема реферата: Акценатски систем говора села Суваја.

XV научни скуп младих филолога Србије, Савремена проучавања језика и књижевности, Крагујевац (1. април 2023), тема реферата: Лични надимци у Суваји код Крушевца.

Стручна усавршавања:

2023. Учествовала у радионици о коришћењу веб-корпуса Serbian Web Corpus PDRS 1.0 (израђеног у оквиру пројекта Јавни дискурс у Републици Србији), која је одржана у Институту за српски језик САНУ.