Предавање др Тање Милосављевић на Департману за србистику Филозофског факултета у Нишу

Др Тања Милосављевић, виши научни сарадник Института за српски језик САНУ, одржала је 13. марта предавање на тему Језичка слика света старог Призрена на Департману за србистику Филозофског факултета у Нишу.

Студентима и професорима овог департмана представљен је модел интерпретације стварности дијалекатске језичке личности и лингвокултуролошки приступ описивању аксиолошких и културних концепата на примеру лексике српског призренског говора.