Уговор о сарадњи између Института за српски језик САНУ и ФИЛУМ-а у Крагујевцу

Дана 1. децембра 2022. године потписан је Уговор о пословно-техничкој сарадњи између Института за српски језик САНУ и Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу.

Потписивању Уговора присуствовали су проф. др Владимир Поломац (у одсуству декана мр Зорана Комадине, ред. професора), шеф Катедре за српски језик, који је као продекан за науку својевремено иницирао сарадњу у име деканског колегијума, проф. др Сања Ђуровић, нови продекан за наставу, доц. др Јелена Петковић, шеф Одсека за филологију, проф. др Милка Николић и др Наташа Вуловић Емонтс, виши научни сарадник Института.

Уговор садржи ставке које се тичу учешћа истраживача Института у реализацији наставног процеса на мастер и докторским студијама на Факултету и учешћа истраживача Факултета у научноистраживачким пројектима Института, заједничког учешћа у припреми, пријави и реализацији научних пројеката код Фонда за науку Републике Србије и других домаћих и међународних фондова, потом заједничког обележавања важних јубилеја, организовања научних скупова и округлих столова везаних за питања српског језика, књижевности и културе, заједничког објављивања нових публикација (суиздаваштво), као и заједничког рада на пројектима популаризације науке, српског језика и српске културе, те сарадње у свим другим областима од заједничког интереса уговорних страна.