Ученичка конференција полазникa летњих семинара у Научно-образовно културном центру „Вук Караџићˮ у Тршићу

На Филолошком факултету Универзитета у Београду одржана је 10. децембра 2022. године Ученичка конференција, која је окупила полазнике летњих семинара одржаних у Научно-образовно културном центру „Вук Караџићˮ у Тршићу током јула и августа ове године.

Скуп су поздравним речима свечано отворили чланови Програмског одбора НОКЦ „Вук Караџићˮ проф. др Милош Ковачевић, проф. др Бошко Сувајџић, као и Сања Дулаћ, која је у име Министарства просвете, науке и технолошког развоја претходних година учествовала у планирању, организацији и реализацији тршићких семинара.

Ученичка конференција одвијала се у двема сесијама, на којима су средњошколци из Србије и Републике Српске представљали резултате својих првих научних истраживања,  започетих током летњих радионица а настављених и реализованих у сарадњи са менторима у претходним месецима. Учесници једне сесије били су полазници  лингвистичког курса Жаргонизми, фразеологизми, дијалектизми у односу на стандардни језик, као и курса Класици српске књижевности, док су на другој сесији своје реферате излагали ученици који су похађали семинаре Историја српске културе и Фолклористика.

Лингвистичка истраживања из области дијалектологије и лексикологије представило је 30-ак полазника семинара Жаргонизми, фразеологизми, дијалектизми у односу на стандардни језик и дигитална хуманистика, који су реализовали сарадници Института за српски језик САНУ, а чији је координатор и организатор и ове године била проф. др Марина Николић. Лингвистичким радионицама су руководили др Вања Миљковић, др Јована Јовановић, мср Миљана Чопа, мср Марија Гмитровић и мср Ленка Бајчетић, који су наставили сарадњу са полазницима семинара и чији је менторски рад резултирао презентацијама којих је на овој ученичкој конференцији било чак 14.

Након изложених реферата, координатор семинара проф. др Марина Николић и проф. др Милош Ковачевић, у име Програмског одбора НОКЦ „Вук Караџићˮ, честитали су свим учесницима сесије, истакавши у завршним речима да су ученици стекли најзначајније компетенције за лингвистичку анализу, показали да успешно усвајају научни апарат и користе лингвистички метајезик, те да су оспособљени за самосталан научни рад и представљање резултата својих истраживања.

Ученици ће наставити сарадњу са својим менторима, како би реализовали циљ и крајњи исход лингвистичког семинара у Тршићу – објављивање првих научних радова из области лингвистике у зборнику радова Млади и србистика 4.