Нови прилози српском правопису 2

У септембру 2022. је изашла публикација Нови прилози српском правопису 2, зборник радова с научног скупа „Актуелна питања српског правописа“, који је одржан 23. октобра 2021. у организацији Одбора за стандардизацију српског језика и Матице српске на Филолошком факултету у Београду.

Издавачи зборника су Матица српска из Новог Сада и Одбор за стандардизацију српског језика, а за штампу су га приредили професори Вељко Брборић и Исидора Бјелаковић.

Зборник садржи двадесет радова у којима аутори  разматрају поједина питања правописа с намером да  укажу на евентуална слаба решења српског правописа и предложе нова, утемељенија. Заједно са Новим прилозима српском правопису из 2019. овај зборник ће послужити редакторима Правописа српскога језика да његово будуће издање има критеријално утемељенију, а тиме и стабилнију правописну норму.