Сарадници Института за српски језик САНУ на 49. међународној научној конференцији Међународног семинара за  македонски језик

У Охриду је 4. и 5. септембра одржана 49. међународна научна конференција Међународног семинара за  македонски језик, књижевност и културу у оквиру јубиларне, 55. Летње школе македонског језика, књижевности и културе при Универзитету „Св. Ћирило и Методије“ у Скопљу (Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје).

На овој конференцији, која је окупила преко осамдесет слависта из двадесетак научних институција из Македоније и иностранства, учествовала је Марина Спасојевић са одсека Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника САНУ. Она је реферат Особености видског парњаштва у српском и македонском језику: упоредни поглед изложила у оквиру секције Македонски језик и други језици.

уким (ukim.edu.mk)