Боравак директора Института у Огранку САНУ у Нишу

Проф. др Софија Милорадовић, директор Института за српски језик САНУ, боравила је 17. и 18. маја 2022. године у Огранку САНУ у Нишу ради разговора о могућој будућој сарадњи Института са Огранком САНУ, пре свега у вези с пројектом Огранка у оквиру кога се ради на прикупљању, анализи и картографисању пастирске лексике говора југоисточне Србије.

Дугогодишњи руководилац тога пројекта је проф. др Недељко Богдановић.

Такође, Огранак САНУ у Нишу организовао је 17. маја 2022. у Мултимедијалној сали Универзитета у Нишу јавно предавање Софије Милорадовић на тему Вода у српској народној религији и традицији и у речницима из призренско-тимочке дијалекатске зоне – између животворног и уништитељског.

Снимак предавања проф. др Софије Милорадовић

Првога дана посете директор Института имао је сусрет и с проф. др Марином Јањић, руководиоцем пројекта Говорни и стандардни језик јавне комуникације у Нишу, који се реализује у оквиру Огранка САНУ у Нишу, на коме је разговарано о припреми зборника са научног скупа „Јавни говор Ниша у условима пандемије КОВИД 19”, одржаног 18. новембра 2021. године. Овај зборник ће бити публикован као суиздање Огранка САНУ у Нишу и Института за српски језик САНУ. Такође, том приликом је разговарано и о могућностима заједничке организације конференције „Језик нишких медија”, чије је одржавање планирано за крај 2022. године, а на којој би требало да учествује знатнији број сарадника Института у односу на прошлогодишњу конференцију. Другога дана посете директор је разговарао са сарадницима Дијалектолошког одсека Института који раде у просторијама Огранка САНУ у Нишу, да би потом, на позив управника Библиотеке Снежане Бојовић, заједнички присуствовали свечаности поводом обележавања Дана Универзитетске библиотеке „Никола Тесла” и 55 година од њеног оснивања. Дан  библиотеке обележен је отварањем изложбе под називом Књига је боља – о књигама светских и домаћих књижевника које се налазе у фонду библиотеке, а по којима су снимљени филмови.

Фундус књига којима Институт за српски језик САНУ располаже обогаћен је трима књигама које су из Ниша донете као поклон: Енциклопедија Ниша. Култура (Ниш: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу – Нишки културни центар, 2011), Речник Алексиначког Поморавља аутора Недељка Богдановића и Маје Радоман Цветићанин (Алексинац: Центар за културу и уметност, 2022), Центар за црквене студије. Првих двадесет година (Ниш: Центар за црквене студије, 2021).