Сарадници Института за српски језик САНУ на научном скупу „Историјска лексикографија српског језика”

У организацији Огранка Српске академија наука и уметности у Новом Саду и Матице српске 6. и 7. децембра одржан је у Новом Саду научни скуп под називом “Историјска лексикографија српског језика”. У организационом одбору овог скупа биле су академик Јасмина Грковић Мејџор, проф. др Исидора Бјeлаковић и проф. др Марина Курешевић.

На скупу су учествовали сарадници Института за српски језик САНУ академик Александар Лома (Топонимија као извор непотврђених лексема), др Јасна Влајић-Поповић, др Марта Бјелетић (Историјске потврде у етимолошким речницима српског језика – Шта етимологија очекује од историјског речника српског језика?), академик Александар Лома, др Жељко Степановић (О речнику/терминологији Закона о рудницима деспота Стефана), др Владан Јовановић (Српска издања библијских књига 19. века на нереформисаном језику и писму у историјским речницима описног (дескриптивног) типа), др Снежана Петровић, мср Соња Манојловић (Начин моделирања одредница историјских речника у дигиталном окружењу) и доц. др Виктор Савић у коауторству са проф. др Александром Милановићем (Идентификација и формализација одреднице у речнику старосрпског језика – проблеми и решења).

Погледајте овде цео програм конференције.