Предавање „Дигитализација речничког наслеђа”

У канцеларији за младе „Гнездо” у организацији „Друштва младих лингвиста” одржано је предавање под називом „Дигитализација речничког наслеђа”. Предавање су одржали др Тома Тасовац,  директор Центра за дигиталне хуманистичке студије и др Снежана Петровић, научни саветник у Институту за српски језик САНУ.

Тома Тасовац је говорио о томе како дигитализација речничког наслеђа није само техничко питање, већ важан предуслов за колективну културу сећања. Пренос речника из штампаног у дигитални облик зато представља посебан изазов за дигиталну хуманистику, научну област која се бави развојем рачунарских метода за изучавање језика, књижевности, историје и других хуманистичких дисциплина: од моделовања сложених речничких структура и међусобног повезивања лексикографских података па све до имплементације стандардизованих веб-сервиса и стварања функционалних корисничких окружења.

Снежана Петровић је упознала публику са пројектима Института за српски језик САНУ који су у вези са дигитализацијом речничког, лексикографског и лексичког наслеђа, пре свега са могућностима које лингвистима пружају две институтске платформе, Препис и Расковник,  као вишефункционални алати за проучавање српске лексике.