Сарадници Института на радионици Lexical Data Master Class

Сараднице Института, Снежана Петровић и Ана Тешић, учествовале су у радионици из области електронске лексикографије под насловом Lexical Data Master Class, која се одржавала у периоду од 4. до 8. децембра у Берлинско-Бранденбуршкој академији наука у Берлину. Радионицу су организовали DARIAH-EU, Берлинско-Бранденбуршка академија наука из Берлина, Inria из Париза и Центар за дигиталне хуманистичке науке из Београда.

Учесници радионице имали су прилику да чују два предавања по позиву истакнутих лингвиста; проф. Фрида Стојерс (Frieda Steurs) са Универзитета у Лувену одржала је предавање под називом Clarin, Clariah and Dariah: Towards a Full Infrastructure for Digital Humanities in Europe у оквиру кога је говорила о неопходности дигитализације језичких ресурса, о све већој потреби за дигиталном језичком инфраструктуром и опасностима које са собом носи „дигитално истребљење“ појединих језика који не ухвате корак са применом нових технологија. Друго предавање, под називом The Role of Semantics in Lexical Data Modeling, чија је тема била значај лексичко‑семантичког моделирања у креирању кохерентне апстракције лингвистичких феномена, одржао је професор Џејмс Пустејовски (James Pustejovsky) са Универзитета у Брендајсу (Масачусетс).

Теме радионице били су моделирање лексичких података и  различити аспекти електронске лексикографије, од рада у TEI окружењу и Oxygen едитору, преко рада у програмима као што су XPath и XSLT, све до питања везаних за рад на дигитализацији етимолошких и других специјализованих речника. Приступ је био комбинован и укључивао је како предавања еминентних стручњака из области дигиталне хуманистике и електронске лексикографије, тако и рад на самосталним пројектима учесника уз помоћ предавача.

Учешће у радионици било је корисно не само за рад на ретродигитализацији Етимолошког речника српског језика, већ и за начин обележавања етимолошких коментара у описним речницима. Истовремено, то је била и изврсна прилика за упознавање са другим пројектима из области дигитализације речника и електронске лексикографије колега из више европских земаља, као и за размену досадашњих искустава, што је изузетно драгоцено за садашње и будуће пројекте у оквиру Института.

Више информација о овој радионици може се наћи на адреси https://lexmc.sciencesconf.org/.